16-sola-projektnega-man

Naučite se učinkovito voditi vse vrste projektov na primerih iz prakse – (trajanje 2 dni).

Najbolj obiskana in najbolje ocenjena delavnica, v okviru našega poslovnega izobraževanja, je dokaz, da se podjetja in organizacije vse bolj zavedajo pomembnosti projektnega načina dela v procesih vodenja, doseganja strateških ciljev in dvigovanja konkurenčnosti podjetij.

Največja in najpomembnejša prednost dvodnevne praktične delavnice je, da boste v dveh dneh spoznali vse faze vodenja projektov, ki jih predavatelj prikaže skozi mnoge primere iz prakse. Tovrsten način razlage vam omogoči lažje razumevanje, hitrejše pomnenje ter enostavnejše iskanje rešitev za lastne projekte.

TERMIN: 29. in 30. 8. 2024 (od 9:00 do 15:30)

Projektni pristop izvajanja nalog omogoča:

 • uspešno doseganje strateških in operativnih ciljev,
 • učinkovito obvladovanje časa in denarja, kar temelji na sistematični pripravi projekta z uporabo preizkušenih metod in tehnik planiranja časa, virov, stroškov in prihodkov,
 • učinkovito izkoriščanje človeškega potenciala podjetja z ustrezno izbiro projektne organizacije,
 • različne možnosti napredovanja in s tem višjo motiviranost zaposlenih,
 • hitrejšo prijavo ponudb z manjšim tveganjem, da pridobljenega posla ne bi mogli izvesti v okviru dogovorjenih rokov ali stroškov.

V okviru dvodnevne delavnice boste osvojili znanja s področja projektnega managementa, s katerimi boste s še večjo zanesljivostjo obvladovali projekte v vašem podjetju oz. organizaciji in dosegali zastavljene cilje. Predavatelj bo na delavnici s pomočjo praktičnih primerov in skozi enostavno razlago podal tako teoretične osnove, kot praktične nasvete, katere je pridobil v okviru dolgoletnega vodenja različnih projektov.

Da bo delavnica še bolj zanimiva in koristna, vabimo vse udeležence, da pripravijo lastne primere, tako bodo na delavnici skupaj s predavateljem našli najbolj ustrezne rešitve za probleme, ki jih imajo v praksi.

Delavnica je primerna tako za popolne začetnike, kot tudi za tiste, ki že delate na projektih, a bi želeli svoje znanje še poglobiti. Šola je osnovna delavnica Akademije PROJEKTNEGA managementa – sistematično usposabljanje projektnih managerjev, pripravljene v skladu z mednarodno metodologijo svetovnih združenj IPMA in PMI.

V skladu z dogovorom z Inženirsko zbornico Slovenije (IZS) bodo udeleženci, ki so pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na praktični delavnici pridobili 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev. 

V skladu z dogovorom z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) boste člani prejeli 3 kreditne točke – sklop D (Poslovanje in management). 

Odzivi udeleženk in udeležencev iz preteklih izvedb seminarja:

»Pri delavnici sem na novo spoznal stvari, ki jih poznam, vendar jih morda nisem znal postaviti v pravi kontekst (imaš stvari vedno pred nosom, vendar potrebuješ nekoga, da ti jih osmisli).« (Jurij)
»Pestro, dinamično, iz prakse.« (Mateja)
»Delavnica mi bo koristila pri lažjem soočenju in reševanju težav, ki se pojavljajo pri izpeljavi projektov na mojem delovnem mestu.« (Peter)
»Velika prednost so praktične izkušnje predavatelja. S primeri učinkovito ponazori vsebino in doseže, da se le ta vtisne v trajni spomin.« (Andreja)
»Premalo časa za tako zanimivo predavanje.« (Monika)
»Zelo dobro pripravljeno predavanje, koristno za moje nadaljnje delo.« (Maja)
»Predavatelj poda veliko primerov iz svojih praktičnih izkušenj.« (Damjan)
»Odlična predstavitev z mnogimi življenjskimi primeri. Veliko nasvetov za naše delo.« (Urban)
»Koristno zaradi uporabe v praksi,še posebno, če vodja pride skupaj z ožjimi člani ekipe.« (Gorazd)
»Izjemna, poučna delavnica. Združeno prijetno s koristnim.« (Martina)
»Jasno, dinamično, intenzivno predavanje, hkrati tudi strokovno in profesionalno.« (Leni)
»Praktični primeri so dobro predstavljali temo delavnice.« (Antonija)
»Delavnica je presegla vsa pričakovanja. S praktičnimi primeri, ki so bili predstavljeni sem lahko situacije prenesla v našo organizacijo. Menim, da bomo lahko iz delavnice potegnili kar nekaj smernic za naše delo.« (Maja J.)

Program

Projekti in projektni management:

 • PROJEKT – značilnosti, projektni cikel, udeleženci, cilji / namen / obseg projekta, uspeh in vzroki za neuspeh projekta
 • PROJEKTNI MANAGEMENT – proces, naloge in potrebne lastnosti managerja

Priprava projekta:

 • DEFINIRANJE – uskladitev namena, obsega in ciljev projekta
 • PLANIRANJE – aktivnosti, čas, viri, stroški, tveganja
 • ORGANIZIRANJE – razmerja, vloge, pristojnosti in odgovornost udeležencev projekta, distribucija informacij in management dokumentacije, poslovnik projektnega tima

Izvedba projekta:

 • KOORDINACIJA IZVEDBE – usklajevanje, odločanje, projektni sestanki, reševanje problemov
 • VODENJE TIMA – timsko delo, stili vodenja, motiviranje, nagrajevanje, komuniciranje, reševanje konfliktov
 • KONTROLIRANJE IN POROČANJE – sistem kontrole, zbiranje informacij, kontrola obsega, časa, stroškov, kakovosti, tveganj; redna poročila projekta

Zaključevanje projekta:

 • Proces, predaja rezultatov, dokumentiranje, končno poročilo projekta

Obvladovanje portfelja projektov (informativno):

 • Management portfelja
 • Strateški management in projekti
 • PMIS – računalniško podprt projektni informacijski sistem
 • PMO – projektna pisarna
 • Organizacijski predpis
 • Projektna organizacijska kultura

Morda vas zanima tudi

Akademija projektnega managementa – sistematično usposabljanje projektnih managerjev, ki zajema 14 delavnic:

Na podlagi vaših potreb in predhodnega znanja si izobraževalni paket – niz več praktičnih delavnic lahko oblikujete sami!

Izobraževalni paketi – ob prijavi in plačilu za obisk:

 • 3 – 5 delavnic – 15 % popust
 • 6 – 8 delavnic – 20 % popust
 • 9 – 14 delavnic – 25 % popust

* Na praktičnih izobraževanjih boste prejeli znanje – potrebno podlago tudi za pridobivanje tako IPMA, kot tudi PMI mednarodnih certifikatov, seveda pa tudi za NPK (nacionalno poklicno kvalifikacijo), saj so predavatelji sodelovali tudi pri pripravi nabora znanj za certificiranje.

** Vsi pooblaščeni inženirji lahko na izobraževanju Šola projektnega managementaPriprava projekta – osnova za učinkovito izvedbo in uspeh projektaEkonomika, poslovna vrednost projektov in najboljše metode za obvladovanje sprememb in tveganj pri vodenju projektov in Planiranje projektov in Planiranje projektov in uporaba programa MS Project, prejmete kreditne točke IZS iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

***˝Izobraževanje po meri˝ za posamezno podjetje oz. organizacijo – večmodularna bolj poglobljena in praktično naravnana usposabljanja za odlično vodenje projektov. Za več informacij pišite na naslov: ana.kordis@agencija-poti.si.

Predavatelj

Aljaž Stare

Dr. Aljaž Stare, CSPM

je profesor, trener in svetovalec na področju projektnega, procesnega in strateškega managementa z več kot 30 letnimi delovnimi izkušnjami. Svojo kariero je začel kot razvijalec elektro-mehanskih naprav, kasneje pa je vodil različne vrste projektov: razvoj izdelkov, inženiring, prenovo procesov, IT, organiziral je konference in druge dogodke. V sklopu strateške projektne pisarne je sodeloval pri pripravi strateških ciljev podjetja in izbiri ter managementu strateških projektov. 20 let že svetuje slovenskim podjetjem in usposablja managerje – delavnice je izvedel v več kot 120 slovenskih podjetjih z več kot 4.000 udeleženci. Predaval je na Ekonomski fakulteti ter Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo (Univerza v Ljubljani), Gea College Ljubljana in Evropski pravni fakulteti (Nova univerza Nova Gorica), že dolgoletni predavatelj Agencije POTI – z znanjem do cilja v okviru Akademije projektnega managementa, trenutno pa je tudi zunanji sodelavec DOBA fakultete. Je nosilec mednarodnega certifikata IPMA – CSPM, Certified Senior Project Manager, in dolgoletni član ZPM – Slovenskega združenja za projektni management, ki mu je predsedoval med letoma 2006 in 2010. Je avtor knjige Projektni management: teorija in praksa (že 4. ponatis v letu 2022) in projektnega bloga www.projektni-management.si. Leta 2021 pa je izšla tudi knjiga: Agilno?! projekti, zaposleni in podjetja.

© Agencija POTI d.o.o.. Vse pravice pridržane.
V primeru višje sile si pridržujemo pravico do spremembe termina izvedbe izobraževanja.

Lokacija

Agencija POTI

Stegne 7, 1000 Ljubljana

Pokaži na zemljevidu >

Kotizacija

468,00 € + 22%

Plačilo z DDV znaša 570,96 € in vključuje strokovno predavanje, prikaz primerov iz prakse z obrazložitvami, seminarsko gradivo, potrdilo o udeležbi na izobraževanju in prigrizke in napitke med odmori. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. SI56 3300 0000 1159 917, odprt pri Addiko Bank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo izobraževanja. Po izobraževanju vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo izobraževanja, v nasprotnem primeru vam bomo zaračunali stroške v višini 20 % kotizacije.

Dodatne ugodnosti

UgodnostiZa prijave in plačila do 3 tedne pred izvedbo posameznega izobraževanja vam nudimo 10 % popust.

Ugodnosti se ne seštevajo!

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €