Subvencije za hranilnike električne energije, male elektrarne in samooskrbo z električno energijo

Borzen je odprl nov javni poziv za subvencije za naložbe v sončne elektrarne in hranilnike. Do subvencije so upravičene pravne osebe, zadruge, nosilci dopolnilnih dejavnosti, lokalne skupnosti, … Prijave na novi javni poziv bodo mogoče od 8. julija naprej. Predmet javnega poziva je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za spodbujanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov in shranjevanje električne energije. Na voljo je tudi finančna pomoč za nakup in vgradnjo naprav za samooskrbo z električno energijo, pridobljeno iz sonca. Največja pomoč je opredeljena v evrih na kilovat priključne moči za proizvodne naprave in v evrih na kilovatno uro zmogljivosti hranilnika energije in je določena za vsak tip naprave posebej. Obseg pomoči se izračuna na podlagi posamezne podpore glede na tehnologijo in dejanske skupne stroške projekta.

Vse informacije v zvezi s subvencijami prejmete tudi na strokovnih predstavitvah:

HRANILNIKI ELEKTRIČNE ENERGIJE – neodvisna in zanesljiva (samo)oskrba z električno energijo | Nova zakonodaja in tehnologije, Tehnične smernice, zadnje stanje tehnike in subvencije

Novi ENERGETSKI ZAKON (EZ-2) | Pojasnila za odjemalce in proizvajalce električne energije | Finančne spodbude

OMREŽNINA – nova metodologija obračunavanja | Učinkoviti ukrepi za optimizacijo stroškov električne energije | Nov tarifni sistem s 1. oktobrom 2024

Vlogo je mogoče oddati izključno prek Borzenove spletne aplikacije, podpisati jo je treba s kvalificiranim digitalnim potrdilom. Vlogo bo mogoče oddati od vključno 8. julija 2024 od 10. ure dalje do izteka javnega poziva, ki bo objavljen v uradnem listu.  Vloga mora vsebovati vse podatke, izjave in dokazila, ki so navedeni v javnem pozivu.

Ne spreglejte tudi:

POUČEN UPRAVLJALEC MALE ELEKTRARNE – zakonsko obvezno usposabljanje lastnikov | Lastnik male elektrarne je odgovoren za varno in zanesljivo obratovanje male elektrarne in je lahko kaznovan v kolikor ne izpolnjuje zakonodajnih zahtev | Usposabljanje v skladu s prenovljeno zakonodajo

OBVEZNO zagotavljanje in preverjanje varnosti delovanja SONČNIH ELEKTRARN | Nova zakonodaja in nove Tehnične smernice

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €