Toplotne črpalke – visoko učinkoviti sistemi gretja/hlajenja proti kurilnim sistemom

Trajna energetska ustreznost

Pot do visoko elektrificirane družbe (izdelki in storitve, industrijska proizvodnja, poslovni procesi, mobilnost) in odgovorno pridobivanje, pretvorba in raba energije ter trend nižanja stroškov energije in obremenjevanja okolja

Za leto 2019 pričakujemo, da bo dobava električne energije iz »strešnih« sončnih elektrarn stala manj kot danes, na primer od 48 do 81 EUR/MWh, in v Sloveniji manj kot 72,4 EUR/MWh (vir: Agencija za energijo, 2017). V projekcijah, ko upoštevamo realno, tekoče gibanje fotovoltaičnega trga v Evropi ter trende učinkovitosti fotonapetostnih modulov in sistemov, ki vključujejo tudi hrambo električne energije, integrirani in tehnološko agnostični portfelji razgrinjajo stroškovno učinkovite vire, ki vodijo nelinearno k vse večji zmogljivosti in izkoriščanju obnovljivih virov energije.

Proizvodnja elektrike iz fosilnih goriv stane danes 40,5 EUR do 138 EUR/MWh, tehnologija je uveljavljena in večjih znižanj stroškov v prihodnosti ne pričakujemo. Nasprotno, zaradi tveganj pri variabilnosti cen energentov, geopolitičnih tveganj dobave in emisijskih obveznosti v prihodnosti tveganju izpostavljena podjetja v segmentu energetike zgubljajo pri kapitalizaciji, v Evropi so vrednosti družb s portfeljem fosilnih generatorjev električne energije zadnja leta drastično padle in so nižje za 80 odstotkov, letna dispariteta kapitalizacije velikih energetskih družb in trga je vsako leto večja, letno zgubijo približno 15 odstotkov vrednosti, na primer Exxon in številne druge.

Energetski koncept Slovenije – EKS: »TERMALNA ENERGIJA IZ OKOLJA … V prehodu v nizkoogljično družbo bodo pomemben vir toplote predstavljale aerotermalna, geotermalna in hidrotermalna energija. Spodbujali bomo koriščenje vseh treh oblik, predvsem za ogrevanje na okolju prijazen način in v pretežni meri s pomočjo toplotnih črpalk.«

Trajna energetska ustreznost vodi k zmanjšanje energetske revščine, ustvarja delovna mesta in viša lokalno ekonomsko rast, viša socialno enakost in blaginjo ter brezkompromisno varuje okolje, legitimnost pa je pogojena z uspešnostjo in končnimi rezultati, da se izpolnijo energetske potrebe sodobne družbe.

→ Članek je bil objavljen v Elektrotehniški reviji številka 2/2018

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €