Umeščanje polnilnih postaj za električna vozila v objekt ali prostor

Zakon o učinkoviti rabi energije v 29. členu za polnilna mesta za električna vozila določa, da pri graditvi novih in večjih prenovah nestanovanjskih stavb, ki imajo več kot deset parkirnih mest, mora investitor zagotoviti namestitev najmanj enega polnilnega mesta za električna vozila, kot ga določa predpis, ki ureja vzpostavitev infrastrukture za alternativna goriva v prometu, in namestitev infrastrukture za napeljavo vodov za električne kable za vsaj eno na vsakih pet parkirnih mest tako, da bo omogočeno hkratno polnjenje električnih vozil na vseh parkirnih mestih:

 • če so parkirna mesta znotraj stavbe in gre za večjo prenovo, prenovitvena dela zajemajo parkirna mesta ali električno inštalacijo stavbe, ali
 • če so parkirna mesta neposredno ob stavbi in gre za večjo prenovo, prenovitvena dela zajemajo parkirna mesta ali električno inštalacijo parkirnih mest.

Pri umeščanju polnilnih postaj za električna vozila v obstoječ ali nov objekt ali prostor pa je treba upoštevati različne kriterije, kot so:

 • lokacija (javna, polzasebna, zasebna),
 • predvideno število parkirnih mest,
 • standardne dimenzije za vse vrste električnih vozil,
 • možnost priklopa polnilne postaje na obstoječo ali novo infrastrukturo,
 • možna priključna moč na lokaciji (obstoječa ali nova),
 • strošek električne energije za napajanje električnega vozila (odjemna skupina),
 • zahteve lastnika lokacije (videz in dostopnost),
 • predlogi uporabnikov električnih vozil,
 • navodila proizvajalcev polnilnih postaj,
 • zahteve lokalne skupnosti in soglasodajalcev.

Vsi navedeni kriteriji so podlaga za lažji izbor primerne lokacije za polnilne postaje za električna vozila. Seveda pa mora projektant pri določitvi lokacije polnilnih postaj poleg gornjih kriterijev upoštevati tudi veljavne zakonske predpise in standarde.  Več …

Avtor:
mag. Andrej Zorec

Načrtovanje, vzdrževanje in preverjanje polnilnih postaj za električna vozilaVeč o načrtovanju, vzdrževanju in preverjanju polnilnih postaj za električna vozila boste našli v strokovnem priročniku, ki si ga lahko zagotovite po znižani ceni. Naročilo tukaj.

Redna cena: 78,00 €
Znižana cena: 28, 00 €

Ne spreglejte pa tudi strokovne predstavitve:
Obvezna postavitev ePOLNILNIC za električna vozila pri gradnji in prenovi stavb v skladu z novim predlogom Zakona o učinkoviti rabi energije – Nova zakonodaja in zadnje stanje tehnike na primerih iz prakse

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €