Uporaba standardov v krožnem gospodarstvu

Krožno gospodarstvo zahteva korenit premik v proizvodnji in porabi. Procese v življenjskem ciklu izdelkov je nujno treba dopolniti s strategijami, kot so ponovna uporaba, popravilo, predelava in ne nazadnje recikliranje. Gre za sistemski pristop k upravljanju z viri (Slika: Hierarhija učinkovitega upravljanja z viri)

Krožno gospodarstvo je širok pojem, ki vključuje socialne in ekonomske vidike, ki presegajo področje dela standardizacije na področju elektrotehnike. Obravnavati pa je mogoče vidike, povezane z uporabo in ohranjanjem materialov, tj. vidike, povezane z učinkovitostjo rabe materiala.

Učinkovitost rabe materiala je bistveni del krožnega gospodarstva. Izdelki, ki so bolj trpežni in popravljivi, ohranjajo materialne vire. Omogoča tudi predelavo in recikliranje materiala ob koncu življenjske dobe izdelka. Končni cilj materialne učinkovitosti je ohraniti uporabo materialov čim dlje, potencialno za vedno.

Najugodnejše strategije zahtevajo oblikovanje izdelkov, povezanih z daljšo življenjsko dobo izdelka, z uporabo najmanjše količine naravnih virov, medtem ko najmanj ugodne strategije predstavljajo izgubo materialnega vira s sežiganjem materiala in pridobivanjem energije. V resnično krožnem gospodarstvu odlagališča odpadkov niso sprejemljiva možnost.

Oblikovanje izdelkov za učinkovitost rabe materiala

Učinkovitost rabe materiala se začne že pri proizvajalcih s snovanjem izdelkov. V fazi načrtovanja morajo proizvajalci upoštevati materiale, uporabljene pri izdelavi izdelka. Poskušajo lahko na primer zmanjšati količino uporabljenih materialov z optimizacijo zasnove izdelka in z izbiro recikliranih materialov ali ponovno uporabljenih komponent. Če se osredotočimo na fazo uporabe, je treba izdelke oblikovati tako, da se njihova življenjska doba podaljša, tako da jih je enostavno popraviti, nadgraditi ali ponovno uporabiti. Ker bodo izdelke ponovno uporabljali (vključno z obnovo ali obnovitvijo) in bodo zato imeli več lastnikov, bi morali proizvajalci olajšati tudi nadgradnjo programske in strojne opreme ter odstranjevanje občutljivih podatkov. Deli bi morali biti oblikovani tako, da zdržijo več ciklov čiščenja, demontaže in ponovne montaže.

Izdelki morajo biti učinkovito zasnovani tudi za konec življenjske dobe. To pomeni, da je mogoče uporabne materiale in sestavne dele enostavno in varno obnoviti, na primer s tem, da je izdelek enostavno razstaviti.

Faza izdelave in uporabe

→ Članek je objavljen v Elektrotehniški reviji številka 2/2020

Avtor:
Gorazd Opaškar

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €