NOVA Uredba o razvrščanju objektov in njen vpliv na pripravo dokumentacije v procesu graditve objektov (GZ-1) in na UPRAVNE postopke za dovoljevanje gradnje

Prejmite odgovore tudi na dileme v praksi v zvezi z manjšo rekonstrukcijo, vzdrževanjem v javno korist in začasnimi objekti

V skladu z dogovorom z Inženirsko zbornico Slovenije (IZS) bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na strokovnem seminarju pridobili 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Nova Uredba določa katerih objektov investitorju ni potrebno razvrščati glede na zahtevnost za potrebe postopkov dovoljevanja gradnje, kar posledično pomeni da ni potrebno izdelati projektne dokumentacije.

TERMIN: 13. 6. 2023 (od 9:00 do 15:30)

Gradbeni zakon (GZ-1) je med vrste gradenj prinesel manjšo rekonstrukcijo in je posebej uredil tudi začasne objekte in gradnjo nujnih objektov in nezahtevnih stavb. Podrobnejše določbe glede teh objektov vsebuje nova Uredba.

Za manjšo rekonstrukcijo in za gradnjo začasnih objektov investitorju ni potrebno izpeljati upravnih postopkov dovoljevanja gradnje, mora pa izdelati ustrezno dokumentacijo, odvisno od vrste gradnje in od zahtevnosti objekta.

Zato je zelo pomembno, da investitor pravilno razvrsti svoj objekt, saj iz tega izhaja tako postopek dovoljevanja gradnje ter tudi vrsta in obseg dokumentacije, ki jo mora investitor pripraviti.

Nepravilna dokumentacija za investitorja in projektanta predstavlja prekršek – posledično denarno kazen. Nepravilno izveden postopek dovoljevanja gradnje pa pomeni velik strošek in nedovoljeno uporabo objekta.

Program

Uredba o razvrščanju objektov

 • Obseg uporabe Uredbe, definicije izrazov
 • Osnovna pravila za razvrščanje
 • Klasifikacija
 • Razvrščanje
  • zahtevni objekt
  • manj zahtevni objekt
  • nezahtevni objekt
  • enostavni objekt
 • Priloge
  • klasifikacija objektov
  • vzdrževanje objektov
  • manjša rekonstrukcija
 • Povezani predpisi

Gradbeni zakon (GZ-1)

 • Definicija objekta
 • Postopki dovoljevanja gradnje in vrste gradnje, za katere ni potrebno izvesti upravnih postopkov
 • Dokumentacija s katero investitor dokazuje skladnost gradnje s gradbeno zakonodajo (GZ-1)

Predavateljica

Avrelija Barle, univ. dipl. prav.

je odvetnica s samostojno pisarno v Ljubljani, z diplomo Pravne fakultete v Ljubljani. V gospodarstvu je bila zaposlena v pravni službi podjetja Imos inženiring in v družbi Energoengineering. Specialistična znanja s področja prava investicijskih projektov je pridobila tudi na izobraževanjih v Angliji (priznane London Business School v l. 1992 – 1994) in na drugih specializiranih izobraževanjih za to področje v tujini. Od leta 1995 dalje je vpisana v register odvetnikov s samostojno odvetniško pisarno, specializirano za gradbene spore in upravne spore v zvezi z graditvijo objektov. Udeleženci njenih seminarjev so vsakič znova navdušeni nad njenim strokovnim znanjem in bogatimi izkušnjami, ki jih je pridobila v svoji dolgoletni praksi.

© Agencija POTI d.o.o.. Vse pravice pridržane.
V primeru višje sile si pridržujemo pravico do spremembe termina izvedbe izobraževanja.

Lokacija

Agencija POTI

Stegne 7, 1000 Ljubljana

Pokaži na zemljevidu >

Kotizacija

228,00 € + 22%

Plačilo z DDV znaša 278,16 € in vključuje strokovno predavanje, reševanje praktičnih primerov z obrazložitvami, seminarsko gradivo, potrdilo o udeležbi na delavnici, prigrizke in napitke med odmori. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. 30000-0005076725 pri N Banki d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo delavnice. Po delavnici vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo delavnice, v nasprotnem primeru vam bomo zaračunali stroške v višini 20 % kotizacije.

Fizičnim osebam nudimo 30 % popust na kotizacijo!

Dodatne ugodnosti

UgodnostiZa prijave in plačila do 3 tedne pred izvedbo posameznega izobraževanja, vam nudimo 10 % popust, če se prijavite kot pravna oseba in 40 % popust, če se prijavite kot fizična oseba!
Ugodnosti se ne seštevajo!

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €