Šola ASSET MANAGEMENTA za sodobne proizvodne in infrastrukturne sisteme

Šola ASSET MANAGEMENTA za sodobne proizvodne in infrastrukturne sisteme

Celovito obvladovanje investicij in vzdrževanja strojev, opreme, naprav, nepremičnin … | Predstavitev vseh ISO, EN, TP CEN/TR, ... standardov, ki so relevantni za to področje
VARNO VZDRŽEVANJE v proizvodni in infrastrukturni dejavnosti - LOTO (Lock out / Tag out = Zakleni / Označi)

VARNO VZDRŽEVANJE v proizvodni in infrastrukturni dejavnosti – LOTO (Lock out / Tag out...

Osamitev opreme, odstranitev virov energije, zaklepanje in označevanje pri vzdrževanju s ciljem nič nezgod

Učinkoviti KRIZNI SISTEMI upravljanja in vodenja podjetij oz. organizacij

Krizni management oz. ukrepanje, ob izrednem dogodku, nesreči, škodi, ko je hitro odločanje življenjskega pomena
Celovit pristop k obvladovanju tveganj

Celovit pristop k obvladovanju tveganj

Osamitev opreme, odstranitev virov energije, zaklepanje in označevanje pri vzdrževanju s ciljem nič nezgod