Vitko (lean) in agilno podjetje oz. organizacija

Učinkoviti in optimizirani procesi & produktivni, inovativni in motivirani sodelavci

Na že 17. ponovitvi odličnega poslovnega seminarja boste spoznali zmagovalno kombinacijo dveh področij – vitko (lean) poslovanje in agilno delovno okolje. Predstavili vam bomo prednosti in konkretne korake v vitko poslovanje in v agilno kulturo podjetja oz. organizacije, ki omogoča povečanje konkurenčnosti in učinkovite optimizacije procesov ter produktivnosti zaposlenih.

TERMIN: 30. 9. 2020 (vsak dan od 9:00 do 15:30)

Vitko (lean) poslovanje je najbolj učinkovito orodje za optimizacijo dela in je najboljša strategija za nenehni trajni napredek in izboljšave v poslovnih procesih, ne glede na področje dela in velikost podjetja oz. organizacije. Podjetja se največkrat soočajo s težavo kako vztrajati na vitkih principih, kako se soočiti z napačnimi praksami ter kako razvijati nove poslovne modele in razumevanje vitkosti ponotranjiti v celotnem podjetju. Vitkost pomeni izvajati procese stroškovno in časovno učinkovito. Njen cilj je zmanjšati napake, da se le-te ne bodo več pojavljale in bodo naše aktivnosti opravljene le enkrat in takrat odlično.

Agilni pristopi povečujejo možnost uspeha pri delovanju v negotovem, spreminjajočem se (poslovnem) okolju. Z agilnimi pristopi aktiviramo tudi naše talente in uporabimo pridobljena znanja na konstruktiven način. Agilnost je usmerjena v točno določen rezultat, izvajanje pa je dinamično ob upoštevanju notranjih in zunanjih dejavnikov. Agilno delovanje zahteva zavzete in ozaveščene posameznike, ki s svojim delovanjem pozitivno vplivajo na vse zaposlene.

Opravljeno delo se v sodobnem (poslovnem) okolju meri z rezultati. Vedno bolj se uveljavlja tudi koncept dela od doma v kombinaciji s fizično prisotnostjo na delovnem mestu. Skrivnost uspeha je v transparentno zastavljenih merilih uspeha, ki izhajajo iz vrednot, poslanstva, vizije, strategije in ciljev podjetja oziroma organizacije. To predstavlja temelj za učinkovito uvajanje in uporabo agilnih pristopov.

Kljub vedno višji stopnji avtomatizacije poslovanja in modernim tehnologijam velja, da so največji potencial podjetij še vedno ljudje. Ključ do uspeha je torej v usposobljenih in motiviranih zaposlenih, ki razumejo principe vitkega delovanja in so dovolj agilni, da jih pri svojem delu tudi upoštevajo.

Odzivi udeleženk in udeležencev iz preteklih izvedb seminarja:

“Zelo uporabno, s polno praktičnimi primeri˝
˝Odlično podana vsebina na podlagi lastnih izkušenj predavateljev.˝
˝Predavatelja odlično poznata temo o kateri predavata!˝
˝Zelo v redu˝
˝Zanimivo, koristno˝
˝Bolje od pričakovanj˝
˝Dober seminar ˝
˝Res veliko informacij v enem seminarju. Zelo uporabno˝
˝Odlična vsebina, presegla moja pričakovanja˝

Program

Vitki poslovni modeli:

 • Inovacijski potencial spremenjenih poslovnih modelov
 • Pregled vitkih poslovnih modelov s študijami primerov
 • Pregled skupnih principov vitkih poslovnih modelov

Način prehoda v vitko organizacijo pripravljeno na digitalizacijo:

 • Kako vitki temelji omogočijo projekte prihodnosti
 • Kultura in struktura vitke organizacije
 • Orodja, ki spodbujajo vitko razmišljanje

Agilno delovno okolje:

 • Vizija, strategija, vrednote, poslanstvo
 • Transparentni kazalniki napredka in uspeha
 • Zavzeti in ozaveščeni posamezniki na ključnih pozicijah

Prehod v agilno kulturo podjetja oz. organizacije:

 • Sistemske rešitve (organiziranost, procesi, metodologije, digitalizacija)
 • Sistemski razvoj vodij in ključnih zaposlenih
 • Osvajanje principov in metod agilnega delovanja

Še več informacij boste našli tudi v odličnih člankih:

Predavatelja

Gašper Prevodnik, LSSBB

Gašper Prevodnik, LSSBB
se že vrsto let ukvarja s procesnim in projektnim upravljanjem v storitvenem sektorju, kjer je uspešno vodil, preobrazil in optimiziral vrsto poslovnih procesov. Je nosilec strokovnega mednarodnega certifikata LSSBB, Lean Six Sigma Black Belt. Od leta 1999 deluje v finančnem sektorju, kjer se je od 2008 leta naprej ukvarjal s procesnim upravljanjem in optimizacijo posameznih poslovnih procesov. Je predlagatelj ustanovitve Lean Inštituta Slovenija. Na Slovenskem inštitutu za revizijo predava predmet Upravljanje poslovnih procesov ter informacijske tehnologije in z njo povezanih tveganj.

Zoran Korenjak

Zoran Korenjak, PMP, CCMP, NLP Master Practitioner, BHS Practitioner

Projektni manager, predavatelj in coach z več kot petnajstletnimi izkušnjami. Vodi strateške in kompleksne projekte v uspešnih družbah in večjih organizacijah, med drugimi tudi v finančni industriji. Je soavtor in predavatelj na Akademiji Projektnega Managementa, predava na strokovnih konferencah in izvaja coaching programe za posameznike ter podjetja.

Strokovnost na področju projektnega managementa izkazuje z mednarodno priznanim certifikatom Project Management Professional (PMP)®, ki ga izdaja Project Management Institute (PMI), vodilno svetovno združenje na področju upravljanja projektov, programov in portfeljev.

Strokovnost na področju uvajanja sprememb dokazuje z mednarodno priznanim certifikatom Certified Change Management Professional™ (CCMP™), ki ga izdaja vodilno svetovno združenje na področju upravljanja sprememb Association of Change Management Professionals (ACMP).

Strokovnost na področju osebne storilnosti izkazuje z mednarodno priznanim certifikatom NLP Master Practitioner, ki ga izdaja Mednarodna zveza trenerjev Nevro-lingvističnega programiranja (NLP). Poleg tega je diplomant mednarodnega instituta za zdravljenje in osebno preobrazbo Barbara Brennan School of Healing. To je visoko spoštovana izobraževalna in globalna zdravilna institucija s tisočerimi diplomanti v več kot 50 državah po vsem svetu. Študij zajema proces osebnostnega razvoja študentov, ozaveščanje povezav med umom, telesom ter čustvi in osvajanje specializiranih zdravilnih tehnik in veščin za uporabo v strokovni praksi.

Pri svojem delu odlično kombinira strokovnost z osebnim pristopom. Njegove delavnice so zanimive in polne praktičnih primerov za poslovni ter osebni uspeh.

© Agencija POTI d.o.o.. Vse pravice pridržane.
V primeru višje sile si pridržujemo pravico do spremembe termina izvedbe izobraževanja.

Lokacija

Agencija POTI

Stegne 7, 1000 Ljubljana

Pokaži na zemljevidu >

Kotizacija

208,00 € + 22%

Plačilo z DDV znaša 253,76 € in vključuje strokovno predavanje, reševanje praktičnih primerov z obrazložitvami, seminarsko gradivo, potrdilo o udeležbi na delavnici, prigrizke in napitke med odmori. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. 30000-0005076725 pri Sberbank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo delavnice. Po delavnici vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo delavnice, v nasprotnem primeru vam bomo zaračunali stroške v višini 20 % kotizacije.

Fizičnim osebam nudimo 30 % popust na kotizacijo!

Dodatne ugodnosti

Za prijave in plačila do 3 tedne pred izvedbo posameznega izobraževanja, vam nudimo 10 % popust, če se prijavite kot pravna oseba in 40 % popust, če se prijavite kot fizična oseba!
Ugodnosti se ne seštevajo!

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €