Vodenje in komunikacija v inženirski dejavnosti - odlična realizacija inženirskih projektov z uspešnim timskim delom

Uspešno medsebojno sodelovanje različnih inženirskih strok

Cilj nove gradbene zakonodaje je odlična realizacija inženirskih projektov. V ta namen nova zakonodaja uvaja termin integralnega projektiranja, kjer se zahteva odlično medsebojno usklajevanje različnih inženirskih strok.

Strokovne rešitve različnih strok so namreč tiste, ki so ključne za odlično realizacijo projekta v skladu s predpisi, standardi, pravili stroke, zadnjim stanjem tehnike in zahtevami investitorja.

TERMIN: 3. 11. 2021 (od 9:00 do 15:30)

Izobraževanje bo potekalo ˝v živo˝, v skladu s higienskimi priporočili NIJZ ali kot interaktivno ˝on-line˝ izobraževanje, tako da je izvedba zagotovljena. Število mest je omejeno na 9 udeležencev.

Pri strokovnih rešitvah in medsebojnemu usklajevanju pa je ključno poudariti dejstvo, da vsakdo gleda na situacijo iz svojega zornega kota. Ravno tako je potrebno poudariti, da obstaja ključna razlika med skupino in timom različnih inženirskih strok.

Samo tim je tisti, ki lahko doseže potrebno konstruktivno sodelovanje in usklajevanje različnih strok. Pri timu je namreč cilj poenoten in za vse sodelujoče samo eden, in to je odlična realizacija inženirskega projekta. Ta cilj vsi udeleženci postavijo pred svoj lastni oz. pred morebitne lastne interese ter »ego« stanja, ki se lahko pojavijo.

Lahko smo tudi samo odlična skupina strokovnjakov, ki med seboj nismo odlično usklajeni in se proti realizaciji cilja pomikamo zelo počasi, kjer se tudi čas in denar porabljata zelo nekonstruktivno.

Vodenje in komunikacija v inženirski dejavnosti

Ključno za uspešen tim:

 • Miselna naravnanost: poznavanje in prepoznavanje konstruktivnih miselnih in čustvenih vzorcev. Sposobnost transformacije destruktivnih vzorcev v konstruktivne.
 • Poznavanje razlogov zakaj ljudje gledamo na situacije tako kot gledamo in kako skozi pravilno vodenje razgovora (vodi tisti, ki sprašuje), voditi razgovor v želeni smeri odlične realizacije projekta. Takšne vrste razgovorov so ciljni razgovori.
 • V nadaljevanju sledi konstruktivna komunikacija na projektu, kamor je vključena tudi: kontrola, pohvala, graja, pogovor o neprijetnih stvareh in pogovor s predpostavljenim.
 • Uspešno in učinkovito vodenje sestankov je nekaj kar je poleg same komunikacije tudi ključnega pomena. Veliko je namreč sestankov, kjer se čas ne porablja konstrukitvno. Da odlično realiziramo sestanek potrebujemo obvladovanje sledečih elementov sestankovanja:
  • priprava,
  • povabilo,
  • agenda,
  • uvod,
  • jedro sklep,
  • evalvacija.

Veliko je namreč sestankov v praksi, ki nimajo jasnega namena in cilja, nimajo ustrezne priprave, se ne pričnejo ob dogovorjenem času, se ne končajo ob času, nimajo rdeče niti, ne ve se kdo, kaj, zakaj in do kdaj ima kaj za narediti, imajo spremljanja napredka sestankovanja, ne uvajajo sprememb izboljševanja sestankov.

V skladu z dogovorom z Inženirsko zbornico Slovenije (IZS) bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na praktični delavnici pridobili tudi 1 kreditno točko iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Program

Pojem integralnega planiranja

Ključni elementi za odlično realizacijo inženirskega projekta

Razlika med skupino in timom? Kdaj skupina postane tim?

Konstruktivni misleni in čustveni vzorci

Transformacija destruktivnih vzorcev v konstruktivne

Ciljni razgovor

Konstruktivna komunikacija: kontrola, pohvala, graja, pogovor o neprijetnih stvareh, pogovor s predpostavljenim

Odlično vodeni sestanki

 • Priprava
 • Povabilo
 • Različne vloge na sestanku (vodja, zapisnikar, »time keeper«)
 • Agenda
 • Struktura sestanka (uvod, jedro, sklep)
 • Kaj po sestanku – spremljanje napredka

Morda vas zanima tudi:

Morda vas zanima tudi:

Kreditne točke IZS (Inženirska zbornica Slovenije)
Vitko (lean) in agilno 4.0 podjetje oz. organizacija
Akademija PROJEKTNEGA managementa – sistematično usposabljanje projektnih managerjev

**˝Izobraževanje po meri˝ za posamezno podjetje oz. organizacijo –  večmodularna bolj poglobljena in praktično naravnana usposabljanja za odlično vodenje projektov. Za več informacij pišite na naslov: ana.kordis@agencija-poti.si.

Predavatelj

Peter Babarovic

Mag. Peter Babarović, univ. dipl. inž. gradb.

je v nadaljevanju študija magistriral še na Ekonomski fakulteti na področju razvoja človeških potencialov.

Z več kot 13 letnimi izkušnjami v inženirski dejavnosti: od delavca na gradbišču, delovodje, vodje gradbišča, obračunskega tehnika, statika in vodje projektov je začutil, da je njegovo poslanstvu pri učenju in razvoju veščin vodenja in komunikacije. Tehnična stroka ga je naučila natančnosti in doslednosti, ki ju sedaj s pridom uporablja pri podajanju znanja. Iz teh izkušenj je nastal tudi izobraževalni program za uspešno vodenje inženirskih projektov, ki temelji tudi na več kot 15 letnih izkušnjah izvajanja izobraževanj in coachinga v več kot 300 podjetjih in organizacijah, tako v Sloveniji kot tudi v tujini. Predavatelj je strokovnjak na področju organizacije, vodenja, uspešnega doseganja zastavljenih ciljev, komunikacije, reševanja konfliktov, »time managementa«, … Je tudi učitelj japonske borilne veščine Iwama Aikido in ruske borilne veščine Systema.

© Agencija POTI d.o.o.. Vse pravice pridržane.
V primeru višje sile si pridržujemo pravico do spremembe termina izvedbe izobraževanja.

Lokacija

Agencija POTI

Stegne 7, 1000 Ljubljana

Pokaži na zemljevidu >

Kotizacija

218,00 € + 22%

Plačilo z DDV znaša 265,96 € in vključuje strokovno predavanje, reševanje praktičnih primerov z obrazložitvami, seminarsko gradivo, potrdilo o udeležbi na delavnici, prigrizke in napitke med odmori. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. 30000-0005076725 pri Sberbank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo delavnice. Po delavnici vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo delavnice, v nasprotnem primeru vam bomo zaračunali stroške v višini 20 % kotizacije.

Fizičnim osebam nudimo 30 % popust na kotizacijo!

Dodatne ugodnosti

Za prijave in plačila do 3 tedne pred izvedbo posameznega izobraževanja, vam nudimo 10 % popust, če se prijavite kot pravna oseba in 40 % popust, če se prijavite kot fizična oseba!
Ugodnosti se ne seštevajo!

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €