Konstruktivno sodelovanje različnih strok pri inženirskih projektih

Za uspešno vodenje, reševanje konfliktov in odlično komunikacijo pri realizaciji inženirskih projektov je ključno poznavanje zakonitosti delovanja vsakega posameznika (strokovnjaka):

  • zakaj je takšen kot je,
  • zakaj deluje tako kot deluje in
  • s kakšnim načinom vodenja in komunikacije se lahko uspešno spreminjajo destruktivni pogledi v konstruktivne rešitve in delovanje vseh sodelujočih pri realizaciji projektov.

TERMIN: 3. 3. 2020 (od 9:00 do 15:30)

Skupina strokovnjakov različnih inženirskih strok bo postala uspešen team, ko bodo vsi na prvo mesto postavili odlično realizacijo projekta in ne morebitno »priviligiranost« posamezne stroke. Tako se vsa energija in trud osredotočita na uspešno realizacijo projekta, kar pa dejansko pomeni, da ne sodelujemo oz. komuniciramo z vidika pozicije moči, temveč z vidika tega, kar je dobro za realizacijo posameznega inženirskega projekta. V različnosti posameznikov – strokovnjakov in uspešnem medsebojnem sodelovanju in dopolnjevanju ter stalnemu iskanju najboljše skupne poti, se kaže tudi ključna odličnost team-a.

Ciljno vodenje in učinkovita komunikacija pomenita, da znamo najprej navdušiti sebe in potem tudi vse ostale sodelavce na projektu, s ciljem uspešne realizacije projekta in zadovoljstva vseh sodelujočih. Projekte izvajajo ljudje, ki pa za odlično realizacijo potrebujejo seveda spodbudo, pohvalo, usmerjanje-kontrolo, včasih pa tudi grajo in kritiko.

Vodenje in komunikacija v inženirski dejavnosti

Na praktični delavnici se boste naučili tudi kako konstruktivno reagirati ob nastanku konfliktov oz. konfliktnih situacij, kjer vsak gleda iz svojega zornega kota in ima iz svojega stališča gledanja prav. Temu se lahko izognemo z znanjem in ustrezno komunikacijo – usklajevanjem različnih pogledov (zornih kotov) in poznavanjem ključnih zakonitosti delovanja vsakega posameznika: zakaj je takšen kot je, zakaj deluje tako kot deluje in s kakšnim načinom vodenja z vprašanji lahko uspešno spreminjamo destruktivne poglede sodelujočih v konstruktivne.

V skladu z dogovorom z Inženirsko zbornico Slovenije (IZS) bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na praktični delavnici pridobili tudi 1 kreditno točko iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Program

Kaj določa naše vedenje

Kaj vpliva na naše predstave

Zakaj gledamo na stvari tako kot gledamo

Razlika med skupino in team-om, prednost team-a pred skupino in ključne zakonitosti team-a

Ciljno vodenje in ciljni razgovor za uspešno realizacijo projekta

Spodbujanje sodelavcev na projektu

Pohvala sodelavcev pri izvajanju projekta ter kritika in graja

Kaj storiti v primeru, ko je potrebno predstaviti drugačen pogled in nimamo moči odločanja?

Kako ustrezno delovati, ko se pojavi konflikt

Konstruktivna komunikacija v konfliktnih situacijah

Kako ustrezno ravnati – komunicirati pri ugovorih in izgovorih

Učinkovito vodenje komunikacije s postavljenem vprašanj s ciljem uspešne realizacije projekta

Konstruktivne in destruktivne predstave in delovanje

Uspešna transformacija destruktivnih predstav v konstruktivne predstave in delovanje

Morda vas zanima tudi:

Morda vas zanima tudi:

Kreditne točke IZS (Inženirska zbornica Slovenije)
Vitko (lean) in agilno 4.0 podjetje oz. organizacija
Akademija PROJEKTNEGA managementa – sistematično usposabljanje projektnih managerjev

**˝Izobraževanje po meri˝ za posamezno podjetje oz. organizacijo –  večmodularna bolj poglobljena in praktično naravnana usposabljanja za odlično vodenje projektov. Za več informacij pišite na naslov: ana.kordis@agencija-poti.si.

Predavatelj

Peter Babarovic

Mag. Peter Babarović, univ. dipl. inž. gradb.

je v nadaljevanju študija magistriral še na Ekonomski fakulteti na področju razvoja človeških potencialov.
Z več kot 13 letnimi izkušnjami v inženirski dejavnosti: od delavca na gradbišču, delovodje, vodje gradbišča, obračunskega tehnika, statika in vodje projektov je začutil, da je njegovo poslanstvu pri učenju in razvoju veščin vodenja in komunikacije. Tehnična stroka ga je naučila natančnosti in doslednosti, ki ju sedaj s pridom uporablja pri podajanju znanja.

Iz teh izkušenj je nastal tudi izobraževalni program za uspešno vodenje inženirskih projektov, ki temelji tudi na več kot 15 letnih izkušnjah izvajanja izobraževanj in coachinga v več kot 300 podjetjih in organizacijah, tako v Sloveniji kot tudi v tujini.

Predavatelj je strokovnjak na področju organizacije, vodenja, uspešnega doseganja zastavljenih ciljev, komunikacije, reševanja konfliktov, »time managementa«, … Je tudi učitelj japonske borilne veščine Iwama Aikido in ruske borilne veščine Systema.

© Agencija POTI d.o.o.. Vse pravice pridržane.
V primeru višje sile si pridržujemo pravico do spremembe termina izvedbe izobraževanja.

Lokacija

Agencija POTI

Stegne 7, 1000 Ljubljana

Pokaži na zemljevidu >

Kotizacija

218,00 € + 22%

Plačilo z DDV znaša 265,96 € in vključuje strokovno predavanje, reševanje praktičnih primerov z obrazložitvami, seminarsko gradivo, potrdilo o udeležbi na delavnici, prigrizke in napitke med odmori. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. 30000-0005076725 pri Sberbank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo delavnice. Po delavnici vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo delavnice, v nasprotnem primeru vam bomo zaračunali stroške v višini 20 % kotizacije.

Fizičnim osebam nudimo 30 % popust na kotizacijo!

Dodatne ugodnosti

Za prijave in plačila do 3 tedne pred izvedbo posameznega izobraževanja, vam nudimo 10 % popust, če se prijavite kot pravna oseba in 40 % popust, če se prijavite kot fizična oseba!
Ugodnosti se ne seštevajo!

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €