Zagotavljanje in preverjanje varnosti delovanja SONČNIH ELEKTRARN

Zagotavljanje varnosti delovanja sončnih elektrarn pomeni varnost nizkonapetostnih električnih inštalacij, zaščito stavb pred delovanjem strele ter požarno varnost stavbe za ves čas njihove življenjske dobe. Za sončne elektrarne je potrebno zagotavljati ustrezen nivo varnosti obratovanja na osnovi novih pravilnikov in tehničnih smernic s področja nizkonapetostnih inštalacij, zaščite pred delovanjem strele ter požarne varnosti objektov. Seveda so pomembni tudi standardi.

Osnova je slovenski standard SIST HD 60364-7-712: Nizkonapetostne električne inštalacije – 7-712. del: Zahteve za posebne inštalacije ali lokacije – Fotonapetostni (PV) sistemi. Ta se uporablja za električno inštalacijo fotonapetostnega generatorja za napajanje celotne napeljave (ali njenega dela) in prenos elektrike v javno omrežje ali lokalno distribucijo. V tem standardu je električna oprema fotonapetostnega generatorja (kot kateri koli drugi del električne opreme) zajeta le toliko, kolikor je to povezano z njeno izbiro in uporabo v inštalaciji. Kateri pa vsi ključni sprejeti slovenski standardi izveste tukaj.

Ne spreglejte pa tudi strokovnih predstavitev:

NOVA PRAVILNIKA in TEHNIČNI SMERNICI za nizkonapetostne inštalacije in zaščito pred delovanjem strele – Vse na enem mestu

OBVEZNO zagotavljanje in preverjanje varnosti delovanja SONČNIH ELEKTRARN – Nova zakonodaja in nove Tehnične smernice

Zaščita pred delovanjem strele in prenapetostna zaščita – Novi Pravilnik in Tehnična smernica

Obratovanje in vzdrževanje električnih inštalacij in postrojev – v skladu s predpisi in slovenskim standardom SIST EN-50110 – Obveznosti delodajalca in delojemalca za varno delo na električnih inštalacijah in postrojih ter obvezni INTERNI PRAVILNIKI

HRANILNIKI ELEKTRIČNE ENERGIJE – neodvisna in zanesljiva (samo)oskrba z električno energijo – Zadnje stanje tehnike in aktualna zakonodaja

Male VETRNE ELEKTRARNE – načrtovanje, namestitev, ekonomika obratovanja, vzdrževanje in sofinanciranje – V skladu z novo zakonodajo in s standardom SIST EN 61400-2 za poslovne in stanovanjske objekte

POUČEN UPRAVLJALEC MALE ELEKTRARNE – zakonsko obvezno usposabljanje lastnikov – Lastnik male elektrarne je odgovoren za varno in zanesljivo obratovanje male elektrarne in je lahko kaznovan v kolikor ne izpolnjuje zakonodajnih zahtev. Usposabljanje v skladu s prenovljeno zakonodajo!

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €