Razlogi za sprejetje NOVE ZAKONODAJE o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije

Državni zbor Republike Slovenije je 6. julija 2023 sprejel Zakon o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije (ZUNPEOVE), ki je bil 19. julija 2023 objavljen v Uradnem listu RS, št. 78/23, v veljavo pa je stopil 3. avgusta 2023.

Glede na nujnost čim prejšnje postavitve naprav, ki izkoriščajo obnovljive vire energije, Evropska komisija kot prednostno in ključno izpostavlja proizvodnjo električne energije z izrabo energije sonca, saj ima ta tehnologija zelo majhne vplive na okolje (še posebej, če se postavlja na obstoječih objektih, degradiranih površinah), je v javnosti visoko sprejemljiva, projekti so tehnično najhitreje izvedljivi in ne nazadnje tudi cenovno ugodni (v zadnjem desetletju se je cena tehnologije znižala za okoli 82 %). Velik potencial v Uniji predstavlja tudi izgradnja vetrnih elektrarn, ki zagotavljajo relativno stabilen vir energije, kar je zelo pomembno, upoštevajoč nestanovitno proizvodnjo iz obnovljivih virov energije, ki je problematična z vidika delovanja omrežja in zanesljivosti.

Evropska komisija ugotavlja, da so ključne ovire za uporabo obnovljivih virov energije v vseh državah članicah praktično enake: v prvi vrsti so izpostavljeni dolgotrajni (večletni) in zapleteni administrativni postopki umeščanja v prostor in dovoljevanja, pri čemer naj bi se postavitev naprav na obnovljive vire energije prednostno spodbujala na umetnih površinah, kot so strehe, območja prometne infrastrukture, odlagališča odpadkov, industrijska območja, degradirana območja, rudniki, umetna vodna telesa, umetna jezera ipd. Ob tem Evropska komisija izpostavlja predvsem pomen večjih sončnih elektrarn (t. i. »utility-scale«), ki bodo ključnega pomena za nadomestitev fosilnih goriv.

Nujnost učinkovite rabe energije in prehoda na obnovljive vire energije je tako poleg okoljske dobila novo dimenzijo, ki je po prioritetah višje kot kadarkoli prej. Zato je osnovni cilj Evropske unije čim večja samooskrbnost. S tem namenom je bila sprejeta tudi Uredba Sveta (EU) 2022/2577 o okviru za pospešitev uvajanja obnovljivih virov energije.

Namen in vsebina

Prednostna območja umeščanja naprav, ki proizvajajo električno energijo z izrabo obnovljivih virov energije

→ Celoten članek je objavljen v Elektrotehniški reviji številka 3/2023

Avtorica:

Andreja Belavić Benedik, univ.dipl.inž.el.

Ne spreglejte pa tudi strokovnih predstavitev:

NOVA ZAKONODAJA o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije – Prostorski in tehnični pogoji oz. zahteve | Posebnosti

Nova zakonodaja na področju SAMOOSKRBE z energijo, rabe obnovljivih virov & učinkovite rabe energije, električne mobilnosti ter pogojev priključitve naprav – Vse na enem mestu

Male VETRNE ELEKTRARNE – načrtovanje, namestitev, ekonomika obratovanja, vzdrževanje in sofinanciranje | V skladu z novo zakonodajo in slovenskimi standardi za poslovne in stanovanjske objekte

OBVEZNO zagotavljanje in preverjanje varnosti delovanja SONČNIH ELEKTRARN – Nova zakonodaja in nove Tehnične smernice

POUČEN UPRAVLJALEC MALE ELEKTRARNE – zakonsko obvezno usposabljanje lastnikov – Lastnik male elektrarne je odgovoren za varno in zanesljivo obratovanje male elektrarne in je lahko kaznovan v kolikor ne izpolnjuje zakonodajnih zahtev. Usposabljanje v skladu s prenovljeno zakonodajo!

NOVI Zakon o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu – Vzpostavitev infrastrukture

POLNILNE POSTAJE ZA ELEKTRIČNA VOZILA – vse od postavitve do preizkušanja varnosti delovanja v 10-ih korakih | Nova zakonodaja, tehnologija in zadnje stanje tehnike na primerih iz prakse

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €