Življenjska doba in recikliranje fotonapetostnih modulov

V današnjem svetu, kjer spreminjajoči se okoljski izzivi zahtevajo prehod v bolj trajnostno energetsko prihodnost, so fotonapetostni moduli in sončne fotonapetostne elektrarne postali ključni gradniki na poti k čistejši in bolj zeleni energetski prihodnosti. V tem članku se bomo poglobili v različne vidike fotonapetostnih modulov, od njihove življenjske dobe in sestave do njihovega okoljskega vpliva ter načinov za trajnostno ravnanje z odpadki po izteku njihove uporabnosti. Raziskali bomo, kako se fotonapetostni moduli oz. sončne elektrarne uvrščajo med različne vire električne energije v smislu ogljičnega odtisa in kako se industrija nenehno razvija, da bi postala še bolj trajnostna. Poleg tega bomo raziskali vlogo organizacij, kot je združenje PV Cycle, pri spodbujanju odgovornega ravnanja z odpadki iz sončnih elektrarn. Razumeli bomo, kako lahko fotonapetostni moduli prispevajo k zmanjšanju ogljičnega odtisa in spodbujanju trajnostne energetike ob skrbnem upoštevanju okoljskih vidikov njihove proizvodnje in tudi razgradnje.

Življenjska doba in napoved

→ Celoten članek je objavljen v Elektrotehniški reviji številka 3/2023

Avtorja:
Žiga Miklič in prof. dr. Marko Topič

Ne spreglejte pa tudi strokovnih predstavitev:

OBVEZNO zagotavljanje in preverjanje varnosti delovanja SONČNIH ELEKTRARN | Nova zakonodaja in nove Tehnične smernice

POUČEN UPRAVLJALEC MALE ELEKTRARNE – zakonsko obvezno usposabljanje lastnikov | Lastnik male elektrarne je odgovoren za varno in zanesljivo obratovanje male elektrarne in je lahko kaznovan v kolikor ne izpolnjuje zakonodajnih zahtev | Usposabljanje v skladu s prenovljeno zakonodajo

HRANILNIKI ELEKTRIČNE ENERGIJE – neodvisna in zanesljiva (samo)oskrba z električno energijo | Nova zakonodaja in tehnologije, Tehnične smernice in zadnje stanje tehnike

Nova zakonodaja na področju SAMOOSKRBE z energijo, rabe obnovljivih virov & učinkovite rabe energije, električne mobilnosti ter pogojev priključitve naprav | Vse na enem mestu

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €