NOVA PRAVILNIKA in TEHNIČNI SMERNICI za nizkonapetostne inštalacije in zaščito pred delovanjem strele

Vse na enem mestu

Za naročnike Elektrotehniške revije – 20 % popust!
Postanite naročnik tukaj.

V skladu z dogovorom z Inženirsko zbornico Slovenije (IZS) bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na usposabljanju pridobili tudi 4 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev. 

Ministrstvo za okolje in prostor je 27. avgusta 2021 v Uradnem listu RS, št. 140/21 objavilo Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah in Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele. Sočasno z objavo pravilnikov sta že izdani tudi prenovljeni smernici: Tehnična smernica za graditev TSG-N-002:2021 Nizkonapetostne električne inštalacije in Tehnična smernica za graditev TSG-N-003:2021 Zaščita pred delovanjem strele.

TERMIN: 10. 12. 2021 (od 9:00 do 15:30)

Izobraževanje bo potekalo hibridno – ˝v živo˝, v skladu s higienskimi priporočili NIJZ in interaktivno ˝on-line˝, tako da je izvedba zagotovljena.

Oba Pravilnika skupaj s pripadajočima Tehničnima smernicama prinašata kar nekaj novih zahtev za projektiranje, izvajanje in pregledovanje NN električnih inštalacij in zaščite pred delovanjem strele.

Na strokovnem seminarju bodo predstavljene vse bistvene novosti obeh Pravilnikov in prikazane vse ključne spremembe in dopolnitve pripadajočih Tehničnih smernic, kjer je dodano več novih poglavij, zato je prav, da se strokovnjaki in uporabniki z njimi seznanite.

Poudarek na strokovnem seminarju bo namenjen tudi posebnim primerom električnih inštalacij, ki jih določata Pravilnik in Tehnična smernica in so v zadnjem času zelo aktualne:

 • kopalnice, bazeni, savne, plinske kotlovnice, kampi,
 • vgrajene fotonapetostne naprave in fotonapetostna napajalna omrežja,
 • prenosne fotonapetostne naprave (naprave »Plug & Play«),
 • polnilnice za električna vozila in
 • druge posebne vrste električnih inštalacij.

Predstavljeni bodo standardi, ki so navedeni za posebne inštalacije ali lokacije.

Na strokovnem seminarju bodo prikazane tudi zahteve glede energijske učinkovitost električnih inštalacij in zahteve za delovanje električnih inštalacij v primeru požara predvsem za posebne primere električnih inštalacij in lokacij, ki so v zadnjem času zelo aktualne kot so fotonapetostne naprave, prenosne prenosne fotonapetostne naprave ter polnilnice za električna vozila.

Program

Novi Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah:

 • pomen in vloga Pravilnika,
 • novosti Pravilnika,
 • zahteve in načini izpolnjevanja zahtev za električne inštalacije,
 • preverjanje električnih inštalacij,
 • Pravilnik in projektna dokumentacija.

Tehnična smernica za graditev TSG-N-002:2021 Nizkonapetostne električne inštalacije in uporaba standardov po posameznih sklopih:

 • Pomen in vloga Tehnične smernice
 • Namen in področja uporabe
 • Vrste sistemov električnih inštalacij
 • Zahteve za projektiranje in izvedbo nizkonapetostnih električnih inštalacij
 • Zaščita pred električnim udarom
 • Zaščita pred preobremenitvijo vodnikov
 • Zaščita pred toplotnim učinkom in prenapetostjo
 • Zahteve za izvedbo električnih razdelilnikov
 • Energijska učinkovitost električnih inštalacij
 • Zagotavljanje pravilnega in nemotenega delovanja električne opreme
 • Preverjanje nizkonapetostnih električnih inštalacij- novosti
 • Posebni primeri električnih inštalacij

Poudarek bo na spremembah v prenovljeni Tehnični smernici in na upoštevanju zahtev standardov.

Novi Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele in Tehnična smernica TSG-N-003:2021 – Zaščita pred delovanjem strele

 • pomen in vloga Pravilnika in Tehnične smernice,
 • novosti Pravilnika in Tehnične smernice,

Pregled slovenskih in mednarodnih standardov na področju zaščite pred delovanjem strele in prenapetostne zaščite:

 • karakteristike strele, vzroki in posledice delovanja strele in prenapetosti,
 • stanje tehnike izvedbe sistemov za zaščito pred delovanjem strele,
 • načrtovanje, izvedba in vzdrževanje sistemov za zaščito pred delovanjem strele,
 • osnove prenapetostne zaščite,
 • praktični primeri.

Predavatelji

Mag. Drago Pavlič, univ. dipl. inž. el.,
je pooblaščeni inženir pri Inženirski zbornici Slovenije (IZS) in je tudi član Upravnega odbora MSE pri IZS. Je predavatelj na tečajih za pripravo za strokovne izpite pri IZS-MSE in hkrati mentor ter izpraševalec na strokovnih izpitih pri MSE. Poleg tega je v MSE zadolžen za vodenje skupine za NN električne inštalacije in je tudi aktivno sodeloval pri prenovi zakonodaje s področja nizkonapetostnih električnih inštalacij. Pri IZS je imenovan v nadzorno komisijo za strokovni nadzor nad delom pooblaščenih elektro inženirjev. Več let je delal kot odgovorni projektant in odgovorni vodja projekta. Je avtor številnih strokovnih člankov in referatov na posameznih strokovnih posvetovanjih in izobraževalnih dogodkih. Pri svojem delu je poglabljal znanja na področju električnih inštalacij in energetske elektrotehnike ter vodenja projektov. Iz vodenja projektov ima opravljen mednarodni certifikat IPMA raven A; Certificirani direktor projektov in je tudi dolgoletni član Združenja za projektni management Slovenije. Aktivno sodeluje kot član tehničnega odbora za nizkonapetostne električne inštalacije pri SIST pri pripravi in prevodih slovenskih standardov s področja električnih inštalacij. Z investicijskimi projekti predvsem na področju izvedbenega inženiringa se ukvarja že preko 25 let, je tudi član UO Združenja za inženiring pri GZS.

mag. Andrej Zorec, univ.dipl.inž.el.,
vodja projektov v podjetju E prihodnost d.o.o., kjer vodi projekte na področju obnovljivih virov energije (OVE) z dolgoletnimi izkušnjami na področju energetike v Sloveniji, konkretno na področju distribucije električne energije in električnih inštalacij. Ima bogate izkušnje pri vodenju in projektiranju projektov za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte, na področju električnih inštalacij in električne opreme, OVE in elektro polnilnih postaj, kot odgovorni projektant in odgovorni vodja projekta. Je tudi član tehničnega odbora TC SIST/TC CEV Cestna osebna in gospodarska električna vozila in tehničnega odbora TC SIST/TC Električne inštalacije, kjer aktivno sodeluje pri pripravi in sprejemanju standardov na področju polnilne infrastrukture za polnjenje električnih vozil. Od leta 1995 do danes je objavil več člankov in raziskav s področja energetike, področja sončne energije, vetrne energije, ekološke in nizkoenergijske gradnje ter električne mobilnosti. Je tudi avtor strokovnega priročnika Načrtovanje, vzdrževanje in preverjanje polnilnih postaj za električna vozila ter soavtor strokovnega priročnika Pregled zakonodaje, standardov in izrazoslovja s področja fotonapetostnih sistemov.
Je član upravnega odbora matične sekcije elektro inženirjev (UO MSE).

Aleš Napast, univ.dipl.inž.el.
je član SIST/TC POD (prenapetostni odvodniki) in SIST/TC STZ (Zaščita pred delovanjem strele), član Slovenskega društva za geoelektriko, statično elektriko in strelovode, predavatelj na velikem številu seminarjev in delavnic s področja zaščite pred delovanjem strele in prenapetostne zaščite, pisec več strokovnih publikacij in člankov s tega področja.

© Agencija POTI d.o.o.. Vse pravice pridržane.
V primeru višje sile si pridržujemo pravico do spremembe termina izvedbe izobraževanja.

Lokacija

Agencija POTI

Stegne 7, 1000 Ljubljana

Pokaži na zemljevidu >

Kotizacija

208,00 € + 22 % DDV

Plačilo z DDV znaša 253,76 € in vključuje strokovno predavanje, reševanje praktičnih primerov z obrazložitvami, seminarsko gradivo, potrdilo o udeležbi na delavnici, prigrizke in napitke med odmori. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. 30000-0005076725 pri Sberbank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo delavnice. Po delavnici vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo delavnice, v nasprotnem primeru vam bomo zaračunali stroške v višini 20 % kotizacije.

Dodatne ugodnosti

Za prijave in plačila do 3 tedne pred izvedbo posameznega izobraževanja, vam nudimo 10 % popust, če se prijavite kot pravna oseba in 40 % popust, če se prijavite kot fizična oseba!

Naročnikom Elektrotehniške revije nudimo 20 % popust. Postanite naročnik tukaj!

Ugodnosti se ne seštevajo!

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €