Uvajanje obvladovanja premoženja in izvedba certificiranja v skladu s SIST ISO 55001

Uvajanje obvladovanja premoženja in izvedba certificiranja v skladu s SIST ISO 55001

Hitro spreminjajoče se poslovno okolje, močna konkurenca in potreba po zmanjšanju izgub so nekateri od pogojev, v katerih organizacije delujejo danes . Organizacije se soočajo...
Uvajanje obvladovanja premoženja in izvedba certificiranja v skladu s SIST ISO 55001

Uvajanje obvladovanja premoženja in izvedba certificiranja v skladu s SIST ISO 55001

Hitro spreminjajoče se poslovno okolje, močna konkurenca in potreba po zmanjšanju izgub so nekateri od pogojev, v katerih organizacije delujejo danes . Organizacije se soočajo...

Industrija 5.0

Živimo v dobi digitalne transformacije, ki pa vsebuje veliko različnih področij. Govori se tako o industriji 4.0 in vse več tudi o industriji 5.0....
Učinkovito krizno vodenje in ukrepanje ob nesreči oz. izrednem dogodku

Učinkovito krizno vodenje in ukrepanje ob nesreči oz. izrednem dogodku

Ko odpovedo vse varnostne študije in predvideni ukrepi Krizni management je področje, ki že v osnovi predstavlja področje zanikanja. Nekaj kar se navadno dogaja v...
Piramida avtomatizacije kot standard ANSI/ISA-95 ali IEC/ISO 62264

Piramida avtomatizacije kot standard ANSI/ISA-95 ali IEC/ISO 62264

Standard ANSI/ISA-95 ali krajše ISA-95 z naslovom Integracija poslovnih in krmilnih sistemov (Enterprise-Control System Integration) ali tudi IEC/ISO 62264 sta skupaj razvila Mednarodno združenje...
Planiranje in vodenje projektov

Odločitveni modeli in skupine dejavnikov, ki vplivajo na izbiro projekta

»Organizacije se soočajo z obilo priložnostmi in idejami za njihovo uresničitev, kar pa pomeni, da navadno pripravijo več scenarijev za doseganje želenih ciljev. Ti...
Indeks SIRI

Indeks SIRI

Za opisovanje in vrednotenje 4. industrijske transformacije so leta 2020 v Singapurju razvili nov indeks ocenjevanja pametnih tovarn, poimenovan SIRI (Smart Industry Readiness Index)....

Indeks zrelosti industrije 4.0

Indeks zrelosti industrije 4.0 je najbolj znan in uporabljen indeks za ocenjevanje in opisovanje stopnje 4. industrijske transformacije. Razvili so ga na znani nemški...
Pametna tovarna kot digitalni dvojček

Pametna tovarna kot digitalni dvojček

Razvoj pametnih tovarn je izredno hiter. Ko se je na začetku govorilo predvsem o povezavi krmilnikov na sistem ERP ali MES, so mnogi mislili,...
Izdelava SAMP (SAMP – Strategic Asset Management Plant) - pomemben korak vpeljave sistema obvladovanja premoženja

Izdelava SAMP (SAMP – Strategic Asset Management Plan) – pomemben korak vpeljave sistema obvladovanja...

Vse več organizacij se odloča za izboljševanje praks obvladovanja premoženja, vključno z vpeljavo sistema vodenja. Tudi če se ne odločijo za certificiranje, postaja izdelava...

Edina strokovna revija v Sloveniji za elektrotehniko s praktično vsebino!

Revija izhaja že štiriindvajseto leto, v treh obsežnih številkah letno. Zaradi konsistentne strokovnosti in praktične uporabnosti revija med bralci uživa velik ugled. Je naročniška in v prosti prodaji ni na voljo.

Tematike