POUČEN UPRAVLJALEC MALE ELEKTRARNE – zakonsko obvezno usposabljanje lastnikov

[On-line interaktivni seminar] POUČEN UPRAVLJALEC MALE ELEKTRARNE – zakonsko obvezno usposabljanje lastnikov

Lastnik male elektrarne je odgovoren za varno in zanesljivo obratovanje male elektrarne in je lahko kaznovan v kolikor ne izpolnjuje zakonodajnih zahtev. Usposabljanje v skladu s prenovljeno zakonodajo!
Nova zakonodaja na področju SAMOOSKRBE, obnovljivih virov & učinkovite rabe energije in električne mobilnosti

[On-line interaktivni seminar] Nova zakonodaja na področju SAMOOSKRBE z energijo, rabe obnovljivih virov &...

Pravilniki in Tehnične smernice, dopolnitve Energetskega zakona in Sistemskih obratovalnih navodil za distribucijsko omrežje električne energije
NOVI Zakon o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije

NOVA ZAKONODAJA o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije

Prostorski in tehnični pogoji oz. zahteve | Posebnosti Strokovna predstavitev potekala hibridno – ˝v živo˝ in interaktivno ˝on-line˝. V skladu z dogovorom z Inženirsko zbornico Slovenije...
NOVI Zakon o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu

NOVI Zakon o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v...

Finančne spodbude in inšpekcijski nadzor | Tehnične zahteve za nameščanje, delovanje in vzdrževanje | Predpisi pametnega polnjenja Strokovna predstavitev bo potekala interaktivno ˝on-line˝. Za vašo...
POLNILNE POSTAJE ZA ELEKTRIČNA VOZILA – vse od postavitve do preizkušanja varnosti delovanja v 10-ih korakih

[On-line interaktivni seminar] POLNILNE POSTAJE ZA ELEKTRIČNA VOZILA – vse od postavitve do preizkušanja...

Nova zakonodaja in zadnje stanje tehnike na primerih iz prakse Interaktivni strokovni seminar je prilagojen on-line izvedbi. Po vaši prijavi boste prejeli povabilo in natančna...