Planiranje in vodenje naročniške oz. maloserijske proizvodnje

Prilagodljivost in učinkovitost proizvodnega procesa | Vloga umetne inteligence

Podjetja z naročniško proizvodnjo oz. maloserijsko proizvodnjo se soočajo s specifičnimi izzivi, ki so posledica dinamičnega prihoda naročil v podjetje. Takšna proizvodna podjetja so posledično podvržena še več možnostim za neučinkovito proizvodnjo z nezaželenimi izgubami, zato so v takih okoljih še posebej pomembna znanja planiranja in vodenja proizvodnje na področjih terminiranja delovnih nalogov, upravljanja kapacitet in obvladovanja zalog vhodnega materiala v razmerah nestalnih dobavnih rokov in nestalne porabe.

TERMIN: 10. 7. 2024 (od 9:00 do 15:30)

Pri načrtovanju naročniške proizvodnje ima umetna inteligenca vedno pomembnejšo vlogo pri optimizaciji razpoložljivih kapacitet, zalog in terminskih planov. Z analizo zajetih podatkov in informacij v proizvodnji lahko sistemi umetne inteligence dinamično prilagajajo terminske plane, kar zmanjša čase nedelovanja proizvodnih kapacitet in poveča splošno produktivnost. Pri spremljanju zalog algoritmi umetne inteligence izkoriščajo napovedno analitiko za predvidevanje nihanj povpraševanja, kar omogoča boljše upravljanje zalog, znižane stroške vodenja in izboljšano izpolnjevanje naročil, kar na koncu prispeva k poenostavljenemu delovanju dobavne verige in večji dobičkonosnosti.

Udeleženci strokovnega izobraževanja boste pridobili znanja o globalnih trendih, tehnikah in metodah planiranja in vodenja naročniške oz. maloserijske proizvodnje in sicer na področju terminiranja, upravljanja kapacitet in zalog vhodnega materiala.

Za področje terminiranja bo predstavljena tudi raba programskega orodja, s katerim demonstriramo proces terminiranja.

Poudarek na izobraževanju bo tako na praktičnem oz. računskemu delu. Tehnike in metode bodo prikazane s konkretnimi primeri iz prakse oziroma izračuni, kjer bodo aktivno sodelovali tudi udeleženci izobraževanja.

S seboj prinesite osebne računalnike in kalkulatorje.

Vabljeni: 

  • vodje proizvodnje, ki se zavedate pomembnosti učinkovitega planiranja in vodenja proizvodnje,
  • vodje proizvodnih in tehnoloških procesov, ki se želite seznaniti z značilnostmi izbranih procesov v proizvodnji,
  • vsi drugi sodelujoči v proizvodnji in na drugih funkcijah v proizvodnih podjetjih.

Program

Kako globalni trendi vplivajo na naročniško oz. maloserijsko proizvodnjo?

Terminiranje delovnih nalogov / naročil v proizvodnji

Metode za upravljanje kapacitet

Upravljanje zalog z nestalnimi dobavnimi roki in nestalno porabo

Primeri dobrih praks slovenskih podjetij

Predavatelj

Robert OjsteršekDr. Robert Ojsteršek,

je docent za področje proizvodne tehnologije in sistemi v Laboratoriju za načrtovanje proizvodnih sistemov ter v Laboratoriju za simulacije diskretnih sistemov, Fakultete za strojništvo, Univerze v Mariboru. Doktorski naziv je pridobil leta 2020, njegova bibliografija obsega več kot 140 objavljenih del, 17 znanstvenih člankov, 12 poglavij v znanstvenih monografijah, več znanstvenih konferenc itd. Kot gostujoči raziskovalec in predavatelj je gostoval na štirih tujih univerzah. Dr. Ojsteršek je vodil več kot 12 raziskovalno-razvojnih projektov za industrijo, je član uredniških odborov dveh znanstvenih revij. Njegovi raziskovalni interesi vključujejo planiranje in terminiranje proizvodnje, evolucijsko računanje, večkriterijsko optimizacijo, simulacijsko modeliranje, sodelovalna delovna mesta in vizualno računanje.

© Agencija POTI d.o.o.. Vse pravice pridržane.
V primeru višje sile si pridržujemo pravico do spremembe termina izvedbe izobraževanja.

Lokacija

Agencija POTI

Stegne 7, 1000 Ljubljana

Pokaži na zemljevidu >

Kotizacija

238,00 € + 22%

Plačilo z DDV znaša 290,36 € in vključuje strokovno predavanje, reševanje praktičnih primerov z obrazložitvami, seminarsko gradivo, potrdilo o udeležbi na delavnici, prigrizke in napitke med odmori. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. SI56 3300 0000 1159 917 pri Addiko Bank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo delavnice. Po delavnici vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo delavnice, v nasprotnem primeru vam bomo zaračunali stroške v višini 20 % kotizacije.

Dodatne ugodnosti

UgodnostiZgodne prijave: 10 % popust za prijavo in plačilo do 3 tedne pred izvedbo izobraževanja.
Fizične osebe: stalni 30 % popust na kotizacijo.
Ugodnosti se ne seštevajo!

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €