2/2017
ŠTEVILKA

Subvencije za hranilnike električne energije, male elektrarne in samooskrbo z električno...

Borzen je odprl nov javni poziv za subvencije za naložbe v sončne elektrarne in hranilnike. Do subvencije so upravičene pravne osebe, zadruge, nosilci dopolnilnih dejavnosti,...

Vsebina

Intervju

 • Viktor Martinčič, Ervin Seršen

Novice in zanimivosti

 • Vključevanje odjemalcev v programe prilagajanja odjema z uporabo dinamičnega tarifiranja, Kristijan Koželj, Anton Kos in Damjan Bobek
 • Kotnikovi dnevi – poročilo o 38. posvetovanju

Zakonodaja in standardizacija

 • Električna in elektronska oprema, stroji so lahko po predpisih tudi gradbeni proizvodi, Janez Dulc
 • Novi predpisi
 • Novi slovenski standardi izdani od marca do junija 2017

Električne inštalacije in omrežja

 • Uporaba montažnih stebrov v elektroenergetskem prenosnem omrežju, Viktor Lovrenčič, Rado Ferlič, Peter Ogrizek, Vladimir Leva in Domen Oder
 • Obvladovanje izgub električne energije v podjetju Elektro Celje, d.d., Kristijan Koželj, Gregor Alauf, Boštjan Podhraški, Boštjan Turinek in Boris Kupec
 • Nizkonapetostni vtiči in vtičnice za gospodinjske in podobne električne aparate, Marko Frece

Obnovljivi viri energije

 • Vetrne elektrarne za stanovanjske in poslovne objekte, pregled in predlogi za prihodnost, Andrej Zorec
 • Energetsko upravljanje javnih stavb (2. del), Cvetko Fendre

Telekomunikacije in informacijska tehnologija

 • Pregled radijskih tehnologij prihodnosti – 31. del, Drago Majcen
 • Mehki asociativni pomnilnik (4. del), Bojan Ploj

Industrija 4.0

 • Digitalizacija procesov kosovne proizvodnje kot temelj četrte industrijske revolucije, Gorazd Rakovec

Iz prakse za prakso

 • Tehniška matematika – 10a. del, prof dr. Tine Zorič, mag. Gordana Radić in doc. dr. Peter Kitak

Terminološki kotiček

 

Več o strokovni reviji preberite tukaj.

elektrotehniska revija

Cena in naročilo revije

Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €