Zaščita pred delovanjem strele in prenapetostna zaščita

Novi Pravilnik in Tehnična smernica

Za naročnike Elektrotehniške revije – 20 % popust!
Postanite naročnik tukaj.

Po dogovoru z Inženirsko zbornico Slovenije (IZS) bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na strokovnem seminarju pridobili 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev. 

Na strokovnem seminarju bodo predstavljeni pojav strele kot izvor nevarnosti za škodo, ključni pojmi sistemov za zaščito pred delovanjem strele, ki so sestavljeni iz ukrepov zunanje in notranje zaščite. V sodobnih zgradbah in objektih se nahaja vrsta občutljivih naprav in sistemov, za katere moramo zagotoviti tudi učinkovito prenapetostno zaščito.

Osnovo za projektiranje, izvedbo in vzdrževanje sistemov za zaščito pred delovanjem strele predstavljata NOVI Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele (Uradni list RS, št. 140/2021 z dne 3. 9. 2021) in pripadajoča Tehnična smernica TSG-N-003:2021 Zaščita pred delovanjem strele.

TERMIN: 10. 10. 2024 (od 9:00 do 15:30)

Število zgradb brez zaščite pred strelo se je v Sloveniji v zadnjih letih zmanjšalo, pa vendar se število poškodb zaradi strele povečuje, najbolj na tehnični opremi. Razlogi: poleg klimatskih sprememb, zaradi katerih so udari strele pogostejši in niso več omejeni le na dva poletna meseca, so nameščeni sistemi zaščite pred delovanjem strele pogosto neustrezni, podobno velja za prenapetostno zaščito. Strokovno nameščen sistem strelovodne in prenapetostne zaščite bi tovrstno škodo lahko preprečil ali vsaj občutno zmanjšal.

Sistemi strelovodne zaščite na stavbah so obvezni, če to zahtevajo regulatorne zahteve ali zakonski predpisi. Če zaščita pred strelo ni ustrezna, direktni udari strele povzročijo mehansko in požarno škodo na stavbi, pa tudi poškodbe elektronskih in električnih sistemov in naprav itd.

Tudi posredni udari strele v električne napeljave in naprave kot posledica kratkih stikov in prenapetosti , so lahko „zelo dragi“.

Tehnični predpisi zahtevajo izvedbo sistemov strelovodne zaščite na objektih, ki z višino izstopajo od svoje okolice, to so visoke stavbe, stolpi, cerkve, stavbe na vrhovih gričev, pa tudi na objektih, v katerih se nahaja kulturna dediščina. Podobno velja za zgradbe z vnetljivimi kritinami, kot sta les in slama. Industrijske ali komercialne stavbe, v katerih so shranjene eksplozivne snovi, seveda tudi potrebujejo posebno zaščito pred učinki strele. Vedno pogosteje tudi zavarovalnice zahtevajo namestitev sistemov strelovodne zaščite.

V bistvu je vedno smiselno opremiti stavbo s sodobnim sistemom strelovodne zaščite. Poleg sodi tudi prenapetostna zaščita – navsezadnje so udari strele vzrok za nastanek najvišjih napetosti v nizkonapetostnih porabniških omrežjih. Prenapetosti zaradi strele lahko dosežejo 100-kratno nazivno napetost!

Tako lahko udari strele povzročijo poškodbe zaradi prenapetosti tudi do 2 km oddaljenosti od mesta udara. Poškodbe so lahko omejene na manjše motnje delovanja naprav, obsegajo pa lahko tudi trajno uničenje opreme in naprav.

Strokovni seminar je namenjen:

 • projektantom,
 • izvajalcem,
 • vzdrževalcem,
 • investitorjem in nadzornikom,
 • odgovornim osebam s področja električnih inštalacij in strelovodov, ki se pri svojem delu srečujejo s problematiko zaščite pred delovanjem strele in prenapetostne zaščite,
 • zavarovalnicam in inšpekcijskim službam,
 • vsem drugim, ki znanje s tega področja potrebujete pri svojem delu ter
 • vsem, ki vas to področje zanima.

Program

Zaščita pred delovanjem strele

 • Karakteristike strele, vzroki in posledice
 • NOVI Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele
 • NOVA Tehnična smernica Zaščita pred delovanjem strele
 • Pregled in uporaba slovenskih in mednarodnih standardov na področju zaščite pred delovanjem strele
 • Stanje tehnike izvedbe sistemov za zaščito pred delovanjem strele
 • Načrtovanje, izvedba in vzdrževanje sistemov za zaščito pred delovanjem strele:
  • zunanji sistem zaščite pred delovanjem strele
  • notranji sistem zaščite pred delovanjem strele

Prenapetostna zaščita

 • Pregled in uporaba slovenskih in mednarodnih standardov na področju naprav prenapetostne zaščite
 • Zaščita električnih in elektronskih sistemov pred posledicami udara strele in prenapetostmi – načrtovanje, izvedba in vzdrževanje
 • Primeri uporabe zaščitnih naprav

 


Sodobna strelovodna zaščita je veliko več kot le strelovod. Sodoben sistem strelovodne zaščite sestavlja več sklopov.

 • Klasični zunanji sistem zaščite pred strelo odvede prenapetost v tla in tako preprečuje poškodbe ljudi, živali in premoženja zaradi udara strele. Sestavljen je iz lovilnega sistema, odvodnega ter ozemljitvenega sistema.
 • Notranje sistem zaščite pred delovanjem strele ščiti občutljive elektronske sisteme in tehniko v stavbah pred poškodbami zaradi prenapetosti. Sestavljen je iz sistema izenačitve potencialov in / ali električne izolacije napram zunanji zaščiti pred strelo.

Zaradi tehničnega razvoja postaja notranja zaščita pred strelo vse pomembnejša. Na občutljivih področjih – kot so podatkovni centri, laboratoriji, zdravstveni objekti, ….. – lahko celo kratkotrajna napaka opreme povzroči nevarne situacije in visoke stroške.

Metode in standardi zaščite pred strelo so bili skozi leta stalno posodabljani in razširjani. Izhajajoč iz škode navkljub nameščenim sistemom strelovodne zaščite, so bili v tesnem sodelovanju s strokovnjaki za zaščito pred strelo, inženirji in znanstveniki razviti v praksi preizkušeni zaščitni postopki in zaščitne naprave, ki so predmet aktualnega pravilnika, tehnične smernice in standardov.

Z novim Pravilnikom in Tehnično smernico so za projektiranje, nameščanje, delovanje in vzdrževanje sistema zaščite pred delovanjem strele obvezujoči standardi:

SIST EN 62305-1 Zaščita pred delovanjem strele – 1.del: Splošna načela;

SIST EN 62305-2 Zaščita pred delovanjem strele – 2.del: Vodenje rizika;

SIST EN 62305-3 Zaščita pred delovanjem strele – 3.del: Fizična škoda na zgradbah in nevarnost za živa bitja;

SIST EN 62305-4 Zaščita pred delovanjem strele – 4.del: Električni in elektronski sistemi v zgradbah.

V okviru strokovnega seminarja bodo predstavljeni tudi aktualnimi slovenski in mednarodni standardi na področju prenapetostnih odvodnikov.

Nekdanja “klasična” strelovodna zaščita zgradb je »obvladovala« le neposredne udare strele in zaščito pred materialnimi poškodbami in smrtno nevarnostjo. Nasprotno pa današnji sodobni splošni koncept za zaščito pred strelo celovito upošteva:

 • vire (neposredne in posredne udare strele, tokovno in magnetno polje strele in njune indukcijske učinke),
 • vzroke poškodb (napetost koraka in napetost dotika, nevarno iskrenje, požar, eksplozija, mehanski in kemični učinki, prenapetosti),
 • objekte, ki jih je treba ščititi (zgradbe, ljudi, električne in elektronske sisteme, oskrbovalne sisteme) in
 • zaščitne ukrepe (ukrepi za izenačitev potencialov in ozemljitev, prostorski ščit, polaganje in zaščita kablov, prenapetostna zaščita).

Na praktičnih primerih bodo predstavljeni ukrepi in primeri uporabe notranje in zunanje zaščite pred delovanjem strele in prenapetostne zaščite, vključno z izbiro ustreznih sestavnih delov zunanje in notranje zaščite pred delovanjem strele in zaščitnih elementov v okviru prenapetostne zaščite – odvodnikov prenapetosti.

STROKOVNI PRIROČNIK:

Električne meritve - posodobljena in razširjena izdajaVsem naročnikom Elektrotehniške revije za nakup priročnika ELEKTRIČNE MERITVE nudimo 15 % popust. Če še niste naročnik to lahko postanete tukaj

Postanite naročnik tudi vi in tako boste deležni še dodatnih številnih ugodnosti pri nakupu strokovne literature (do 50 %) in udeležbe na usposabljanjih (20 %).
Vsi stalni in novi naročniki Elektrotehniške revije prihranite tudi do 60 € pri vsaki prijavi na strokovno usposabljanje. Letna naročnina je 29,70 €.

Predavatelj

Aleš Napast, univ.dipl.inž.el.
je član SIST/TC POD (prenapetostni odvodniki) in SIST/TC STZ (Zaščita pred delovanjem strele), član Slovenskega društva za geoelektriko, statično elektriko in strelovode, predavatelj na velikem številu seminarjev in delavnic s področja zaščite pred delovanjem strele in prenapetostne zaščite, pisec več strokovnih publikacij in člankov s tega področja.

© Agencija POTI d.o.o.. Vse pravice pridržane.
V primeru višje sile si pridržujemo pravico do spremembe termina izvedbe izobraževanja.

Lokacija

Agencija POTI

Stegne 7, 1000 Ljubljana

Pokaži na zemljevidu >

Kotizacija

238,00 € + 22 % DDV

Plačilo z DDV znaša 290,36 € in vključuje strokovno predavanje, prikaz primerov iz prakse z obrazložitvami, seminarsko gradivo, potrdilo o udeležbi na izobraževanju in prigrizke in napitke med odmori. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. SI56 3300 0000 1159 917, odprt pri Addiko Bank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo izobraževanja. Po izobraževanju vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo izobraževanja, v nasprotnem primeru vam bomo zaračunali stroške v višini 20 % kotizacije.

Fizičnim osebam nudimo 30 % popust na kotizacijo!

Dodatne ugodnosti

UgodnostiZgodne prijave: 10 % popust za prijavo in plačilo do 3 tedne pred izvedbo izobraževanja.
Naročniki Elektrotehniške revije: 20 % popust za strokovna izobraževanja. Postanite naročnik tukaj.
Fizične osebe: stalni 30 % popust na kotizacijo.
Ugodnosti se ne seštevajo!

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €