Dimenzioniranje nizkonapetostnih kabelskih vodov

Pravilna izbira in dimenzioniranje napajalnih kabelskih vodov v nizkonapetostnem razvodu sta med bistvenimi elementi v sklopu električne inštalacije objekta. Zagotoviti je treba tehnično pravilno, varno in funkcionalno rešitev elektroenergetskega napajanja. V tem članku obravnavamo nizkonapetostno omrežje 3N/N/PE, 50Hz, 400/230 V.

Do vsakega električnega porabnika (posamezen tokokrog, razdelilnik, razdelilnik za vsemi priključki, izbrani postroj, celotni objekt itd.) je treba po ustreznem postopku izbrati napajalni kabelski vod.

Pri dimenzioniranju je poleg navedenih funkcionalnih zahtev kot osnovno tehnično vodilo treba upoštevati določila »Tehnične smernice TSG-N-002:2013– Nizkonapetostne električne inštalacije«, ki jo je izdalo Ministrstvo RS za infrastrukturo in prostor 31. decembra 2013 (v nadaljevanju:TSG-N-002:2013), ki poleg samih določil smernice navaja še zahtevo po upoštevanju vseh navedenih referenčnih dokumentov: 20 predpisov, 40 standardov SIST, petih smernic in drugih dokumentov. Standardi, na katere smo se sklicevali pri pisanju, so navedeni tudi v seznamu uporabljene literature na koncu članka.

Za pravilno dimenzioniranje kablov je treba vse navedene izračune, kontrolne postopke in vse potrebno delo izvesti v prikazanem zaporedju. Delna opustitev določenega postopka in izračunov lahko privede tudi do napačne izbire napajalnega kabla in njegove zaščite.

Problematiko dimenzioniranja nizkonapetostnih kablov podajamo v skrajšani obliki, vsak projektant pa mora dimenzioniranje ustrezno prilagoditi razmeram in upoštevati vse navedene dokumente.

Priključna moč uporabnika

Za vsako obravnavano napajalno mesto (ki je določeni električni porabnik) projektant (v sodelovanju s tehnologom) določi inštalirano nazivno moč porabnika Pi (W).

Konično moč določimo z upoštevanjem faktorjev sočasnosti, prekrivanja in obremenitve izbranega porabnika Pk = Pi ´ fi ´ fpr ´ fo (W).

Pri upoštevanju faktorjev sočasnosti, prekrivanja in obremenitve, ki določajo konično moč priključka, mora projektant upoštevati način obratovanja, predvideti največjo mogočo obremenitev, ki nastane na napajanem mestu, perspektivno povečavo moči itd.

→ Članek je bil objavljen v Elektrotehniški reviji številka 2/2019

Električne meritve - posodobljena in razširjena izdaja

Vsem naročnikom Elektrotehniške revije nudimo 15 % popust pri naročilu strokovnega priročnika.

Če še niste naročnik to lahko postanete tukaj, priročnik pa lahko naročite tukaj.

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €