ELEKTROSTATIKA – talna površina v epa-prostoru (7. del)

Elektrostatika je znanost o proučevanju relativno mirujočih elektrin in prehodnih pojavov teh elektrin

Talna površina v EPA-prostoru

Elektrostatično varna tla (elektrostatična talna površina) so pomemben del osnovne ureditve elektrostatično urejenega prostora (EPA-prostora).

Elektrostatična talna površina naj po standardu IEC 61340-5-1:2016, izdaja 2.0:

  1. ozemlji (zahteva Rg < 1 GΩ) »premično« opremo v elektrostatično urejenem območju, ki jo je zaradi premikanja praktično nemogoče ozemljiti z žico, npr. stole, vozičke; če se pojavi naelektritev, steče razelektritev skozi ozemljena tla, elektrostatični naboj se ne more akumulirati;
  2. zmanjša naelektritev osebe z ESD-obuvali pod napetost UHBM < 100 V;
  3. ozemlji osebo (zahteva Rg < 1 GΩ), če se med hojo delno naelektri; v tem primeru se oseba preko ESD-obuval in talne površine razelektri, zato se elektrostatični naboj ne akumulira;
  4. omogoči uporabo ESD-embalaže z manjšo stopnjo zaščite pred elektrostatičnimi pojavi (samo »C« in »D«);
  5. poenostavi logistiko.

Dobra elektrostatična tla so lahko v uporabi za več generacij bodočih elektronskih izdelkov. Omogočajo lažjo organizacijo elektrostatično urejenega prostora. Pri poznejšem premeščanju ali novi organizaciji proizvodnje je nova postavitev tehnoloških linij enostavnejša. Notranja logistika je lažja. ESD-embalaže imajo lahko nižjo stopnjo zaščite pred elektrostatičnimi pojavi: le disipativno (»D«) in elektrostatično prevodno (»C«).

→ Celoten članek je objavljen v Elektrotehniški reviji številka 3/2022

Avtor:
Daniel Knez

Ne spreglejte pa tudi strokovnih predstavitev:

Obratovanje in vzdrževanje električnih inštalacij in postrojev – v skladu s predpisi in slovenskim standardom SIST EN-50110 – Obveznosti delodajalca in delojemalca za varno delo na električnih inštalacijah in postrojih ter obvezni INTERNI PRAVILNIKI

Celovit pristop k obvladovanju tveganj – Prepoznavanje tveganj, učinkovito reševanje problemov in stalno izboljševanje delovnih procesov

VARNO VZDRŽEVANJE v proizvodni in infrastrukturni dejavnosti – LOTO (Lock out / Tag out = Zakleni / Označi) – Osamitev opreme, odstranitev virov energije, zaklepanje in označevanje pri vzdrževanju s ciljem nič nezgod

NOVA PRAVILNIKA in TEHNIČNI SMERNICI za nizkonapetostne inštalacije in zaščito pred delovanjem strele – Vse na enem mestu

Zaščita pred delovanjem strele in prenapetostna zaščita – Novi Pravilnik in Tehnična smernica

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €