Učinkovita raba električne energije z manjšanjem konične moči

Zmanjševanje porabe energije oziroma stroškov za energijo je pomemben cilj v vsakem podjetju in v vsaki razviti državi, danes pa je to še posebej pomembno. Tudi na področju električne energije je mogoče veliko prihraniti, le hoteti je treba. Vsi odjemalci električne energije lahko svobodno kupujejo električno energijo na trgu oziroma si lahko svobodno izbirajo dobavitelja (trgovca) električne energije. Cena za odjemalce je odvisna od cene dobavljene električne energije, cene uporabe elektroenergetskih omrežij oziroma omrežnine, obračunske moči, raznih prispevkov in davščin. V članku se bomo omejili na zmanjšanje konične moči, kar pa prav tako vodi k nižanju stroškov za električno energijo, tako gospodinjskih odjemalcev kot drugih.

Gospodinjski odjemalci

Celotni znesek računa za gospodinjske odjemalce sestavljata stalni in spremenljivi del. Spremenljivi del je odvisen od porabe električne energije v času višje ali nižje tarife. Stalni del računa pa med drugim predstavljata prispevek za moč (obračunska moč) in prispevek (Energetski zakon) za izvajanje podporne sheme za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov.

Ti postavki sta odvisni od moči omejevalnika toka oziroma od nazivne moči obračunskih varovalk (moč v kW ´ cena €/kW), nista pa odvisni od same porabe električne energije. Tisti gospodinjski odjemalci, ki imajo glavne varovalke 25-amperske, bodo imeli večji prispevek kot tisti, ki imajo glavne varovalke 20-amperske. Tako lahko tudi gospodinjski odjemalci razmišljajo, da z zmanjšanjem jakosti glavnih varovalk prihranijo pri ceni za električno energijo. V prihodnosti lahko zaradi uvedbe pametnih števcev in tako imenovanih pametnih omrežij na tem področju pričakujemo veliko sprememb (dinamične tarife …).

Učinkovita raba električne energije pri odjemalcih (npr. industrija)

Tudi za večje odjemalce veljajo pri tako imenovanem merjenju konične moči podobne zakonitosti. Ker se ta stalni strošek močno povečuje, bo morda pametno, če večji odjemalci poskusijo zmanjšati konično moč in s tem celotni strošek za električno energijo, saj s tem zmanjšajo tudi strošek prispevka za podporo obnovljivim virom. To pa je že področje učinkovite rabe električne energije, kjer je v Sloveniji še kar precej rezerv. A zaradi energetske draginje bo res treba o tem vedno bolj razmišljati.

Za večje odjemalce je poleg učinkovite rabe električne energije (sodobni elektromotorni pogoni, učinkovita razsvetljava …) vedno pomembnejše tudi spremljanje njihovega odjema oziroma njihovega diagrama obremenitve, obenem pa tudi, kako bodo izbrali oziroma kako se bodo pogodili s trgovcem za električno energijo, saj oboje vodi k nižanju cene za električno energijo. Poleg porabljene električne energije v času višje, nižje in morebitne konične postavke je namreč cena za električno energijo odvisna od konične moči odjemalca, njegovih letnih obratovalnih ur in morebitnih odstopanj voznih redov, ki so pogodbeno določeni med dobaviteljem električne energije in odjemalcem. V nadaljevanju se bomo omejili na učinkovito rabo električne energije z manjšanjem konične moči, ki je še posebej pomembna za odjemalce z visokimi letnimi obratovalnimi urami (T).

Zmanjšanje konične moči pri porabnikih

Celoten članek je objavljen v Elektrotehniški reviji številka 3/2022

Avtor:
mag. Boštjan Lilija

Ne spreglejte pa tudi strokovnih predstavitev:

Nova zakonodaja na področju SAMOOSKRBE, obnovljivih virov & učinkovite rabe energije in električne mobilnosti – Vse na enem mestu

POUČEN UPRAVLJALEC MALE ELEKTRARNE – zakonsko obvezno usposabljanje lastnikov – Lastnik male elektrarne je odgovoren za varno in zanesljivo obratovanje male elektrarne in je lahko kaznovan v kolikor ne izpolnjuje zakonodajnih zahtev. Usposabljanje v skladu s prenovljeno zakonodajo!

HRANILNIKI ELEKTRIČNE ENERGIJE – neodvisna in zanesljiva (samo)oskrba z električno energijo – Zadnje stanje tehnike in aktualna zakonodaja

POLNILNE POSTAJE ZA ELEKTRIČNA VOZILA – vse od postavitve do preizkušanja varnosti delovanja v 10-ih korakih – Nova zakonodaja in zadnje stanje tehnike na primerih iz prakse

Male VETRNE ELEKTRARNE – načrtovanje, namestitev, ekonomika obratovanja, vzdrževanje in sofinanciranje – V skladu z novo zakonodajo in s standardom SIST EN 61400-2 za poslovne in stanovanjske objekte

NOVA PRAVILNIKA in TEHNIČNI SMERNICI za nizkonapetostne inštalacije in zaščito pred delovanjem strele – Vse na enem mestu

Šola ASSET MANAGEMENTA za sodobne proizvodne in infrastrukturne sisteme – Celovito obvladovanje investicij in vzdrževanja strojev, opreme, naprav, nepremičnin … | Predstavitev vseh ISO, EN, TP CEN/TR, … standardov, ki so relevantni za to področje

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €