Izdračun potrebnega prereza kabla z upoštevanjem tretjega harmonika

V novembrski številki Elektrotehniške revije smo spoznali osnove višjih harmonskih komponent in vpliv tretjega harmonika na segrevanje kabla in posledično, kako izračunati potreben prerez kabla, kjer dimenzioniranje temelji na izbiri prereza nevtralnega vodnika.

Spoznali smo, da težave lahko nastanejo pri trifaznih štirivodnih sistemih, kjer se vsi toki seštevajo v nevtralnem vodniku. Pri trifaznih simetričnih obremenitvah se toki večinoma odštevajo, pri trifaznih nesimetričnih obremenitvah z veliko vsebnostjo višjih harmonskih tokov pa so problematične tretje harmonske komponente, ki so sofazne in se vračajo v vir po nevtralnem vodniku. Zato se lahko tok v nevtralnem vodniku nevarno poveča, kar je lahko zelo nevarno, saj nevtralni vodnik praviloma ni nadtokovno varovan.

Na začetku bomo naredili izračun potrebnega prereza in izbrali zaščitno napravo, kjer projektant ni predvidel vpliv tretjega harmonika, v nadaljevanju pa bomo naredili izračun z upoštevanjem tretjega harmonika.

  1. Tehnični izračun brez upoštevanja tretjega harmonika

→ Celoten članek je objavljen v Elektrotehniški reviji številka 1/2022

Avtor:
mag. Boštjan Lilija

Ne spreglejte pa tudi strokovnih predstavitev:

NOVA PRAVILNIKA in TEHNIČNI SMERNICI za nizkonapetostne inštalacije in zaščito pred delovanjem strele – Vse na enem mestu

DELO POD NAPETOSTJO – uspešno izvajanje v praksi na nizki in srednji napetosti – Pridružite se vi ali vaši sodelavci že več kot 500 usposobljenim za delo pod napetostjo (DPN)!

Obvladovanje ELEKTROSTATIKE v delovnem okolju – V proizvodnji elektronike, v »EX« področjih, tam, kjer so zahteve po tehničnim čistoči, v čistih sobah in tudi v dejavnostih kot so medicina, optika, finomehanika, …

Zaščita pred delovanjem strele in prenapetostna zaščita – Novi Pravilnik in Tehnična smernica

Obratovanje in vzdrževanje električnih inštalacij in postrojev – v skladu s predpisi in slovenskim standardom SIST EN-50110 – Obveznosti delodajalca in delojemalca za varno delo na električnih inštalacijah in postrojih ter obvezni INTERNI PRAVILNIKI

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €