Ko supraharmonske popačitve napetosti prožijo RCD-zaščito

Avtor članka opisuje resnični primer težav, s katerimi so se spopadali v nekem fotostudiu v veliki industrijski coni. Opažali so vse pogostejše proženje glavne RCD-naprave, a niso uspeli določiti nikakršne povezave z njihovo lastno aktivnostjo. Ker hišni električar ni uspel odkriti vzroka za težave, so se obrnili na dodatno zunanjo pomoč.

Najprej so poglobljeno analizirali omrežje v fotostudiu. Pogosti vzroki za nezaželene odklope RCD so namreč neželeni spoji med nevtralnim vodnikom in ozemljenimi prevodnimi deli ali napake na izolaciji vodnikov med RCD in bremeni.

Iskanje rešitve

Rutinski pregledi, ki jih je izvedel obratni električar, so bili:

  1. odklop vseh bremen z inštalacije in meritev izolacijskih upornosti za RCD ter
  2. preskus električne varnosti vseh bremen v fotostudiu po DIN VDE 0701-0702 (to je pri nas preverjanje po SIST EN 62353).

Izmerjena je bila torej izolacijska upornost med vodniki pod napetostjo (L1, L2, L3) proti nevtralnemu vodniku (N) ter nato še med nevtralnim in zaščitnim vodnikom (PE). Povsod je bila upornost ≥ 1 MΩ in zato ustrezna. Ustrezen je bil tudi preskus vseh naprav, priključenih na omrežje.

Nato so najprej odklopili vse inštalacijske odklopnike proti bremenom in jih začeli posamično vklapljati drugega za drugim. Na ta način je mogoče ugotoviti, kateri tokokrog bi lahko povzročal težave. Tudi ta preskus ni dal nobenega pozitivnega rezultata, opazili pa so, da je RCD vmes izklopil, tudi ko so bili vsi tokokrogi izklopljeni. Kaj bi torej še lahko bilo?

Dodatno iskanje vzroka zunaj razdelilnika

V pritličju objekta ima prostore podjetje, ki obdeluje kovine in pri tem uporablja frekvenčno regulirane pogone. Da bi našli povzročitelja nepričakovanih odklopov RCD, so na njegove sponke namestili visoko zmogljiv analizator kakovosti električne energije. Priklop je prikazan na sliki 1, opišemo pa ga lahko takole:

→ Celoten članek je objavljen v Elektrotehniški reviji številka 1/2022

Avtor:
Andrej Kos

Ne spreglejte pa tudi strokovnih predstavitev:

NOVA PRAVILNIKA in TEHNIČNI SMERNICI za nizkonapetostne inštalacije in zaščito pred delovanjem strele – Vse na enem mestu

Obvladovanje ELEKTROSTATIKE v delovnem okolju – V proizvodnji elektronike, v »EX« področjih, tam, kjer so zahteve po tehničnim čistoči, v čistih sobah in tudi v dejavnostih kot so medicina, optika, finomehanika, …

Obratovanje in vzdrževanje električnih inštalacij in postrojev – v skladu s predpisi in slovenskim standardom SIST EN-50110 – Obveznosti delodajalca in delojemalca za varno delo na električnih inštalacijah in postrojih ter obvezni INTERNI PRAVILNIKI

DELO POD NAPETOSTJO – uspešno izvajanje v praksi na nizki in srednji napetosti – Pridružite se vi ali vaši sodelavci že več kot 500 usposobljenim za delo pod napetostjo (DPN)!

Zaščita pred delovanjem strele in prenapetostna zaščita – Novi Pravilnik in Tehnična smernica

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €