Konferenca CIGRE 2023

Slovensko združenje elektroenergetikov CIGRE-CIRED je v času od 30. maja do 1. junija v kongresnem centru hotela Rikli Balance pripravilo tradicionalno, tokrat že 16. nacionalno konferenco elektroenergetikov. S 16. konferenco smo obeležili 30 let naših nacionalnih konferenc, ki predstavljajo vrh strokovnega dogajanja v elektroenergetiki in so vedno prikazale pregled najboljših dosežkov stroke v zadnjem obdobju ter hkrati napoved in smernice strokovnega dela v prihodnosti.

Svet in še posebej Evropa se je v zadnjem obdobju znašel v dokaj nenavadnih okoliščinah. Še pred koncem pandemije Covid-19, ki je močno posegla v delovanje celotne družbe, se je Evropa soočila z vojno v Ukrajini, ki je sprožila pomanjkanje osnovnih energentov (še posebej plina), zaradi česar so cene energije in tudi drugih dobrin močno narasle in povzročile vsesplošno dvigovanje cen. Hkrati pa je močna gospodarska aktivnost po pandemiji zahtevala tudi povečanje dobave energije. Zaradi teh dejstev je postalo še toliko bolj jasno, da se morata energetika in še posebej elektroenergetski sistem preoblikovati v sistem, ki bo odpornejši v vseh vidikih delovanja. To pa pomeni drugačne, okoljsko sprejemljive vire, robustnejše in v vse smeri razvejano omrežje ter inovativne, s sodobno tehnologijo podprte rešitve upravljanja, vodenja in trgovanja.

Inženirji, znanstveniki, raziskovalci in drugi strokovnjaki v slovenski elektroenergetiki so v teh zahtevnih časih trdo delali ter so še naprej iskali nove načine in poti do preobrazbe energetike v trajnostno, okolju in družbi prijazno energetiko prihodnosti. To priča tudi ponovno veliko število prispelih referatov: v 16 študijskih odborih CIGRE in šestih študijskih odborih CIRED so avtorji napisali in oddali 175 referatov, ki so jih recenzenti pregledali, ocenili in jih uvrstili v program konference. Pri tem pa ni pomembno le število prispevkov, temveč predvsem njihova usmerjenost v kakovost. Velik odziv in želje slovenskih strokovnjakov po sporočanju o svojem delu in novostih v naši stroki so pokazatelj odličnosti slovenske elektroenergetske stroke in pozitiven signal za našo prihodnost.

Na slovesnem odprtju konference, ki jo je s pozdravnim govorom odprl minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije dr. Igor Papič, je bil v ospredju pogled na sedanjost in prihodnost slovenske elektroenergetike ob vseh specifikah, priložnostih in nevarnostih prihodnjega razvoja in prehoda v energetiko prihodnosti – brez fosilnih goriv. Osrednji govornik, direktor ELES mag. Aleksander Mervar, je poudaril predvsem pomen raznolikosti nizkoogljičnih energetskih virov, vključno z jedrsko energijo, še posebej pa je opozoril na pasti počasnega prostorskega načrtovanja in dovoljevanja za gradnjo energetske infrastrukture. Najzaslužnejši posamezniki so na odprtju konference prejeli nagrade za svoje delo. Najprestižnejšo nagrado za življenjsko delo je prejel dolgoletni predsednik združenja in mednarodno uveljavljeni strokovnjak mag. Krešimir Bakič.

Poleg predstavitev prispelih referatov v 22 študijskih odborih združenja ter živahne razprave o delih in preferenčnih temah konference so pozornost pritegnile tudi tri panelne razprave. Prvi dan je potekala izredno zanimiva panelna razprava z okroglo mizo o vlogi energetike v družbi, na katero smo poleg vrhunskih strokovnjakov elektroenergetike povabili tudi eminentne strokovnjake s področij prava ter družbenih in trajnostnih znanj. Drugi dan sta potekali dve panelni razpravi: prva o odpornosti elektroenergetike, ki je odprla številna področja, kjer mora energetika pokazati odpornost proti nevarnostim iz okolja, druga pa o vlogi in stanju tehnologije na področju vodika kot možnega energenta prihodnosti. V okviru konference je združenje predstavilo tudi knjižno delo o nestorju slovenske in svetovne energetike – prof. dr. Vladimirju Šlebingerju, ki je v svetovni energetiki pred več kot pol stoletja oral ledino obnovljivih virov. Dogajanje v sekciji mladih v elektroenergetiki je poleg tekmovanja za najodmevnejši referat študentov prineslo tudi veliko drugega s predstavitvami sekcije mladih in možnostmi študentov za delo in zaposlitev v energetiki.

V okviru konference je bila pripravljena tudi razstava izdelkov in storitev podjetij, ki delujejo v elektroenergetiki in se tradicionalno predstavijo na konferenci. Številni družabni dogodki ob robu konference pa so popestrili dogajanje in poskrbeli za prijetno vzdušje. Konference se je poleg prijavljenih delegatov udeležilo tudi veliko vabljenih gostov in razstavljavcev, skupaj okoli 700 udeležencev.

Avtor:
mag. Marko Hrast, predsednik Slovenskega združenja elektroenergetikov CIGRE-CIRED

Ne spreglejte še:

NOVI Zakon o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu – Vzpostavitev infrastrukture

NOVA ZAKONODAJA o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije – Prostorski in tehnični pogoji oz. zahteve | Posebnosti

Nova zakonodaja na področju SAMOOSKRBE z energijo, rabe obnovljivih virov & učinkovite rabe energije, električne mobilnosti ter pogojev priključitve naprav – Vse na enem mestu

POUČEN UPRAVLJALEC MALE ELEKTRARNE – zakonsko obvezno usposabljanje lastnikov – Lastnik male elektrarne je odgovoren za varno in zanesljivo obratovanje male elektrarne in je lahko kaznovan v kolikor ne izpolnjuje zakonodajnih zahtev. Usposabljanje v skladu s prenovljeno zakonodajo!

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €