Izdan je noveliran priročnik Pregled zakonodaje, standardov in izrazoslovja s področja fotonapetostnih sistemovInženirska zbornica Slovenije je februarja 2023 izdala noveliran priročnik Pregled zakonodaje, standardov in izrazoslovja s področja fotonapetostnih sistemov, 2. izdaja, december 2022. Namen prenove priročnika je bil v prvi vrsti obravnavati tematiko fotonapetostnih sistemov, ki se izjemno hitro razvija, čemur sledijo novi ali dopolnjeni zakoni in standardi. Zaradi navedenega ter zaradi nove zakonodaje in novih tehničnih rešitev je bila ponovna novelacija priročnika iz leta 2019 nujna.

Pri prebiranju noveliranega priročnika se boste seznanili z zakonskimi zahtevami in pogoji, dejavniki, na katere je treba biti pozoren pri projektiranju, gradnji, vzdrževanju in preizkušanju fotonapetostnih sistemov, in s praktičnimi primeri izvedbe s prikazom osnovnih konceptov vezav fotonapetostnih sistemov.

→ Celoten članek je objavljen v Elektrotehniški reviji številka 2/2023

Avtor:
mag. Andrej Zorec

Ne spreglejte pa tudi strokovnih predstavitev:

NOVA ZAKONODAJA o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije – Prostorski in tehnični pogoji oz. zahteve | Posebnosti

OBVEZNO zagotavljanje in preverjanje varnosti delovanja SONČNIH ELEKTRARN – Nova zakonodaja in nove Tehnične smernice

POUČEN UPRAVLJALEC MALE ELEKTRARNE – zakonsko obvezno usposabljanje lastnikov – Lastnik male elektrarne je odgovoren za varno in zanesljivo obratovanje male elektrarne in je lahko kaznovan v kolikor ne izpolnjuje zakonodajnih zahtev. Usposabljanje v skladu s prenovljeno zakonodajo!

Nova zakonodaja na področju SAMOOSKRBE z energijo, rabe obnovljivih virov & učinkovite rabe energije, električne mobilnosti ter pogojev priključitve naprav – Vse na enem mestu

Zaščita pred delovanjem strele in prenapetostna zaščita – Novi Pravilnik in Tehnična smernica

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €