Izobraževanja s področja elektrotehnike

V članku govorimo o Tehnični smernici TSG-N-002:2021 za nizkonapetostne električne inštalacije, za katero bo uporabljen izraz smernica, in tudi o Pravilniku za nizkonapetostne električne inštalacije, za katerega pa bo uporabljen izraz pravilnik.

Za začetek citat iz uvodnega dela smernice:

»(1) To tehnično smernico je izdal minister za okolje in prostor na podlagi tretjega odstavka 26. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr. in 15/21 – ZDOUP).

(2) V Gradbenem zakonu je določeno, da se s ‘tehničnimi smernicami za graditev objektov (v nadaljnjem besedilu: tehnične smernice) za določene vrste objektov natančno opredelijo:

– priporočene tehnične rešitve, s katerimi se doseže izpolnjevanje bistvenih zahtev za projektiranje, gradnjo in vzdrževanje objektov,

– izbrane ravni oziroma razredi gradbenih proizvodov in materialov, ki se smejo vgrajevati, in način njihove vgradnje

ter, da se s tehničnimi smernicami za določene vrste objektov natančno opredelijo tudi priporočene tehnične rešitve, ki se nanašajo na izpolnjevanje drugih zahtev.’«

Električne inštalacije so v sodobnem življenju nepogrešljiv gradnik stavb, kjer z nizko napetostjo, ki je še vedno nevarna, delamo tako naučeni in priučeni kot tudi laiki, ki pa jih je večina. Pravilnik zato v 7. členu podaja zahtevo za zagotovitev varnosti električnih inštalacij in v 8. členu uporabo te smernice kot eno od možnosti za zagotovitev zahtev 7. člena.

Evropski pravni red neposredno električnih inštalacij ne ureja, zato vsaka država po svoje regulira zahteve, saj se nizkonapetostne električne inštalacije praktično dotikajo vsakega državljana.

Že pri prvi izdaji smernice so se pojavljala mnenja o tem, da so standardi dovolj, vendar se je pokazalo, da je prav, da imamo smernico, za preciziranje posebnih zahtev pa so še vedno na voljo standardi ali pa lastne rešitve, če ustrezajo. Podobno razmišljajo tudi v nekaterih drugih državah, npr. v Belgiji, Španiji …, ki so prav tako vložile zahteve za notifikacijo svojih pristopov. V Angliji pa so se odločili drugače, in sicer trenutno velja 18. izdaja standarda BS 7671, v katerem so zloženi skupaj vsi standardi, ki se pri njih nanašajo na nizkonapetostne električne inštalacije in vse, kar je povezano z njimi, vključno z njihovimi posebnostmi.

Sama smernica predstavlja trenutno stanje tehnike, tehnika se seveda stalno razvija, z njo se razvijajo standardi in tudi smernico bo treba tako kot standarde po približno po petih letih primerjati s stanjem tehnike in se odločiti za naslednji korak.

Smernica obravnava tematiko tudi v povezavi s pravilnikom, ima navedene sklicne dokumente, ki zajemajo regulatorni del (seznam pravilnikov in drugih predpisov), standarde in druge pomembne dokumente ter določene izraze, ki se v smernici pojavljajo, poleg tega pa naslednje teme obravnave:

 • namen in področje uporabe,
 • vrste sistemov električnih inštalacij,
 • zahteve za projektiranje in izvedbo električnih inštalacij,
 • zaščita pred električnim udarom,
 • zaščitna in obratovalna ozemljitev,
 • zaščita pred preobremenitvijo vodnikov,
 • zaščita pred toplotnim učinkom in prenapetostjo,
 • električni razdelilniki,
 • energijska učinkovitost električnih inštalacij,
 • zagotavljanje pravilnega in nemotenega delovanja električne opreme,
 • zahteve za posebne primere električnih inštalacij in lokacij,
 • preverjanje nizkonapetostnih električnih inštalacij in
 • dodatek s primeri zapisnikov o preverjanju nizkonapetostne električne inštalacije.

Po pravilniku je obvezna uporaba poglavja smernice o preverjanju električnih inštalacij.

V nadaljevanju opisujemo nekatere pomembne spremembe glede na predhodno izdajo smernice.

→ Celoten članek je objavljen v Elektrotehniški reviji številka 3/2021

Avtor:
mag. Bogdan Seliger

Ne spreglejte pa tudi strokovnih predstavitev:

NOVA PRAVILNIKA in TEHNIČNI SMERNICI za nizkonapetostne inštalacije in zaščito pred delovanjem strele – Vse na enem mestu

Zaščita pred delovanjem strele in prenapetostna zaščita – Novi Pravilnik in Tehnična smernica

OBVEZNO zagotavljanje in preverjanje varnosti delovanja SONČNIH ELEKTRARN – Nova zakonodaja in nove Tehnične smernice

Nova zakonodaja na področju obnovljivih virov energije (OVE), učinkovite rabe energije (URE) in električne mobilnosti – Vse na enem mestu

HRANILNIKI ELEKTRIČNE ENERGIJE – neodvisna in zanesljiva (samo)oskrba z električno energijo – Zadnje stanje tehnike in aktualna zakonodaja

POLNILNE POSTAJE ZA ELEKTRIČNA VOZILA – vse od postavitve do preizkušanja varnosti delovanja v 10-ih korakih – Nova zakonodaja in zadnje stanje tehnike na primerih iz prakse

Pogodba o projektiranju in Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov – NOVOSTI v zvezi z odgovornostjo, obveznostmi in pravicami projektanta in vodje projekta v skladu z gradbeno zakonodajo ter obveznosti pri pripravi projektne dokumentacije za objekte

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €