Vpliv toka na človeško telo

Proizvajalci toplotnih črpalk v navodilih za vgradnjo priporočajo za dodatni zaščitni ukrep vgradnjo zaščitnih naprav na preostali tok (RCD). Te naprave zagotavljajo dodatno zaščito pred električnim udarom.

Zaščita pred električnim udarom

Električni udar

O električnem udaru govorimo, kadar skozi telo teče tok, ki je nevaren za osebe in živali. Tok skozi telo lahko povzroči krčenje mišic, opekline, motnje srčne aritmije … oziroma v najslabšem primeru smrt. Vrsta poškodbe je odvisna od velikosti, trajanja in vrste toka.

Vpliv toka na človeško telo

Slika 1: Vpliv toka na človeško telo
(vir: ETI d. d., Priročnik Zaščitna stikala na diferenčni tok)

Legenda:

1: območje, kjer so učinki nezaznavni
2: območje, kjer ni zaznati škodljivih učinkov in krčenja mišic
3: območje, kjer se lahko pojavi krčenje mišic, vendar še ni nevarnosti za srce
4: območje, kjer se že lahko pojavijo nevarnosti za srce

Zaščita

Zaščito pred električnim udarom delimo na:

 1. osnovno zaščito (neposredni dotik)
  • osnovna izolacija delov pod napetostjo
  • pregrade ali okrovi
 2. zaščito ob okvari (posredni dotik):
  • zaščitna ozemljitev
  • zaščitna izenačitev potencialov
  • samodejni odklop ob okvari
 3. dopolnilno zaščito:
  • uporaba RCD-zaščitnih stikal
  • dopolnilna zaščita z izenačitvijo potencialov
  • posebni dopolnilni zaščitni ukrepi

Zaščitna naprava na preostali tok (RCD)

Zaščitna naprava na preostali tok (RCD – residual current device) je naprava, ki je namenjena kot dodatna zaščita ob okvari in ni namenjena samostojni zaščiti ob okvari. Pri nas to zaščitno napravo imenujemo FID (Fault Interrupter Differential), vendar se v strokovni javnosti ta izraz ne uporablja. V uporabi je izraz zaščitna naprava na preostali tok ali krajše RCD.

Kaj je RCD

Zaščitna naprava na preostali tok (RCD) deluje tako, da zaznava razliko v tokih, ki tečejo k ščiteni napravi in odtekajo nazaj. Tok teče po faznih vodnikih v napravo in preko nevtralnega vodnika nazaj. Če je razlika tokov zaradi kakršnegakoli razloga večja od naznačenega toka zaščitene naprave, le-ta izklopi tokokrog. Do razlike tokov lahko pride zaradi vgrajenih elektronskih vezij, filtrov, parazitne kapacitivnosti (uhajavi toki) ali pa zaradi okvare. Naznačeni tok zaščitne naprave mora biti zadosti velik, da se ne izklopi zaradi uhajavih tokov, vendar dovolj majhen, da ščiti pred okvaro v napravi ali inštalaciji.

Zakonodaja

→ Celoten članek je objavljen v Elektrotehniški reviji številka 3/2021

Avtor:
Robi Jakob, Kronoterm, d. o. o.

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €