NOVI Zakon o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu

Konec maja je bil sprejet novi Zakon o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu, ki med drugim predvideva vzpostavitev goste javno dostopne mreže polnilne in oskrbovalne infrastrukture za alternativna goriva v prometu ter povečanje deleža vozil na alternativna goriva.

Za mrežo polnilnic bo skrbela gospodarska javna služba, in sicer sistemski operater ELES in bo zagotavljala priključne zmogljivosti in podporno infrastrukturo na hitrih polnilnicah ob glavnih prometnicah. Zakona ureja tudi tehnične predpise za polnilnice, obveze upravljavcev, registracijo in zbiranje podatkov o polnilnicah, digitalno platformo za spodbujanje investicij ter medsektorsko sodelovanje prometa in energije, s tem bo omogočena tudi večja dostopnost do e-vozil. Zakon naj bi tako spodbudil prehod javnega potniškega prometa na vozila brez izpustov kot tudi postopen prehod težkega tovornega prometa na brezemisijsko mobilnost. Za razvoj mreže električne polnilne infrastrukture je vlada predvidela pripravo državnega načrta. Več …

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €