Oprema v elektrostatično urejenem prostoru

Prazen elektrostatično urejen prostor (EPA) brez opreme in brez osebja seveda ne služi svojemu namenu. Šele vgrajena oprema in usposobljeni delavci dajo prostoru koristen pomen – seveda še skupaj z drugo potrebno ureditvijo in organizacijo.

Upoštevanje standarda IEC 61340-5-1:2016, izdaja 2.0, pomeni, da mora biti oprema izbrana tako, da ne ustvarja elektrostatičnih naelektritev, hkrati se elektrostatični naboj ne akumulira. Osebje v elektrostatično urejenem območju naj bo usposobljeno za delo z elektrostatično občutljivo elektroniko. Oprema osebja naj bo takšna, da se med delom elektronika elektrostatično ne poškoduje.

Glavni povzetki IEC 61340-5-1:2016, izdaja 2.0, so:

  • urediti dobro ozemljitev opreme (velja za električno prevodno in disipativno opremo in tudi osebje),
  • iz elektrostatično urejenega območja odstraniti električne izolatorje (kadar to ni mogoče, urediti razdaljo, uporabiti elektrostatično disipativne materiale, če vse to ni mogoče, uporabiti ionizator),
  • tehnološki postopki naj bodo organizirani tako, da bo čim manj kontaktiranj ali dotikanj elektronike,
  • vpeljati politiko rednega preverjanja elektrostatične ureditve elektrostatično urejenega območja (skupaj z arhiviranjem).

Izvleček iz zahtev IEC 61340-5-1:2016, izdaja 2.0:

  • telo delavca med delom, hojo in gibanjem naj bo v elektrostatično urejenem območju vedno naelektreno manj kot UHBM < 100 V. Telo osebe, obute v obuvalo z izoliranim podplatom (npr. debelina podplata je 2 cm), ustvari proti ozemljeni talni površini kondenzator s kapacitivnostjo približno 100 pF. Ko je oseba naelektrena z napetostjo 100 V, ima telo kapacitivno nakopičeno električno energijo 0,5 µJ (0,5 µWs). Ker ima človekovo telo dokaj nizko električno upornost (približno1,5 kΩ), ta upornost omogoči hitro, »trdo« razelektritev osebe. Ko oseba rokuje z elektroniko, je seveda veliko prilik razelektritve osebe skozi elektrostatično občutljivo elektroniko, ki pa jo lahko hiter energijski pretok, večji od 0,5 µJ, uniči ali poškoduje.

Ukrep: Ozemljitev telesa osebe na »zemljo«;

  • oseba z naelektrenimi oblačili v svoji okolici ustvarja električno polje. Električni vodniki se v električnem polju naelektrijo – torej se naelektrijo tudi dobro prevodni deli elektronike. Če je jakost električnega polja presežena, po standardu IEC več kot 5 kV/m, postane napetost naelektritve prevelika. Razelektritev te napetosti lahko uniči ali poškoduje elektroniko. Npr. v zimskem času oblečeni v debela, sintetična oblačila, ki se lahko močno naelektrijo.

Ukrep 1: Namesto osebnega oblačila oblečemo ESD-oblačilo, ki se med gibanjem ne naelektri.

Ukrep 2: Preko osebnega oblačila oblečemo ESD-plašč, ki »zapre« električno polje osebnega oblačila.

Osebna ESD-oprema

→ Celoten članek je objavljen v Elektrotehniški reviji številka 1/2023

Avtor:
Daniel Knez

Ne spreglejte pa tudi strokovnih predstavitev:

Obvladovanje ELEKTROSTATIKE v delovnem okolju – V proizvodnji elektronike kot ESD zaščita, v »EX« področjih, tam, kjer so v prostorih in na izdelkih zahteve po tehnični čistoči, v čistih sobah, v prostorih, kjer potekajo dela s prašnimi materiali in tudi v dejavnostih kot so medicina, optika, finomehanika, telekomunikacije, v dejavnostih kjer se predelujejo termoplasti, plastični izdelki, …

Protieksplozijska zaščita – osnovni »Ex-seminar« – Usposabljanje za varno delo v eksplozijsko ogroženih prostorih in preverjanje usposobljenost

NOVA PRAVILNIKA in TEHNIČNI SMERNICI za nizkonapetostne inštalacije in zaščito pred delovanjem strele – Vse na enem mestu

Zaščita pred delovanjem strele in prenapetostna zaščita – Novi Pravilnik in Tehnična smernica

Obratovanje in vzdrževanje električnih inštalacij in postrojev – v skladu s predpisi in slovenskim standardom SIST EN-50110 – Obveznosti delodajalca in delojemalca za varno delo na električnih inštalacijah in postrojih ter obvezni INTERNI PRAVILNIKI

VARNO VZDRŽEVANJE v proizvodni in infrastrukturni dejavnosti – LOTO (Lock out / Tag out = Zakleni / Označi) – Osamitev opreme, odstranitev virov energije, zaklepanje in označevanje pri vzdrževanju s ciljem nič nezgod

Tehnična čistoča v industriji – nepogrešljiv spremljevalec – Standardi, tehnologije, sistemi in postopki za doseganje potrebnih stopenj tehnične čistoče | Elektronska industrija, izdelava mehanskih sklopov in plastičnih komponent, finomehanika, optika, … za čiste celice in prostore

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €