Protieksplozijska zaščita - izpopolnjevalni »Ex-seminar«

Usposabljanje za varno delo v eksplozijsko ogroženih prostorih. Obnovitveni seminar in preverjanje usposobljenosti.

Strokovno usposabljanje

Seminar o protieksplozijski zaščiti je namenjen tehnologom, projektantom, izvajalcem, vzdrževalcem in upravljalcem električnih naprav in inštalacij, vgrajenih v prostorih, kjer je potencialna možnost nastanka eksplozivnih zmesi plinov, par ali prahov.

V skladu z dogovorom z Inženirsko zbornico Slovenije (IZS) bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobili tudi 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.  

TERMIN: 19. 11. 2020 (od 9:00 do 18:00)

V skladu s 45. členom  Pravilnika o protieksplozijski zaščiti (Ur. l. RS št. 41/2016) je delodajalec dolžan zagotavljati usposabljanje v zvezi z varovanjem pred eksplozijami vseh delavcev, ki delajo ali so lahko pogosto ali le izjemoma prisotni v eksplozijsko ogroženih prostorih, znotraj ali zunaj stavb. Delodajalec zagotovi usposabljanje za izvajanje del po veljavnih predpisih in v skladu s stanjem tehnike vse delavce, ki vgrajujejo opremo za eksplozijsko ogrožene prostore, jo vzdržujejo in servisirajo oziroma popravljajo. Usposabljanje dokazuje delodajalec z dokumenti o usposabljanju, iz katerih sta vidna vsebina in trajanje usposabljanja. Preverjanje usposobljenosti dokazuje delodajalec s potrdili o preverjanju usposobljenosti.

Čas med posameznimi preverjanji usposobljenosti ne sme biti daljši od dveh let!

Program

Obnovitev snovi (od 9. do 14. ure, vmes odmor):

 • Osnove protieksplozijske zaščite
 • Eksplozijsko ogrožen prostor
 • Načela in zahteve protieksplozijske zaščite
 • Električna Ex oprema
 • Ne-električna oprema
 • Zaščita pred elektrostatično elektriko
 • Zaščita pred atmosferskimi praznjenji
 • Nakup, pregledi, vzdrževanje in popravila Ex opreme
 • Varnost pri delu v Ex okoljih
 • Posebne zahteve za procese v Ex okoljih
 • Preskušanje in certificiranje Ex opreme
 • Tehniška regulativa in standardizacija na področju Ex zaščite
 • Električna oprema in inštalacije v Ex okoljih

Preverjanje usposobljenosti:

 • 14:30 Pisni del (test),
 • 17:00 Morebitni ustni zagovor

Udeleženci, v skladu s Pravilnikom, prejemejo potrdilo o preverjanju usposobljenosti, kjer sta vidna vsebina (program) in trajanje usposabljanja.

Predavatelji

Branko Fošner, univ. dipl. inž. el.
je opravljal strokovne in vodstvene funkcije na področju elektrotehnike. Zadolžitve, ki so zajemale tehnologijo, projektiranje in vodenje projektov in procesov so bile tesno povezane s področjem protieksplozijske zaščite, ki je eno od osnovnih varstvenih področij tudi v rudarstvu, kjer je tudi aktivno deloval. Od začetka poklicne kariere je bil član državnega tehničnega odbora za področje omenjene zaščite, kjer je sodeloval pri pripravi predpisov in standardov ter tudi aktivno sodeloval na konferencah s podajanjem strokovnih člankov. Kot član tehničnega odbora za protieksplozijsko zaščito nadaljuje omenjene aktivnosti pri Slovenskem inštitutu za standardizacijo.

Zdravko Hace
je bil vso svojo poklicno kariero zaposlen pri vodilnem podjetju za proizvodnjo nizko napetostnih  “Ex” naprav v zaščiti “neprodirni okrov ” in “povečana varnost”. V podjetju je delal kot razvojni inženir v razvoju in tehnologiji na področju razvoja in konstrukcije navitij za elektromotorje  v zaščiti “neprodirni okrov” in pri meritvah prototipnih elektromotorjev. Sodeloval je tudi pri preskušanju elektromotorjev v protieksplozijski izvedbi “povečana varnost “za potrebe certificiranja v Sloveniji in pri prevajanju standarda s tega področja. Bil je član tehničnih odborov s področja standardizacije električnih rotacijskih strojev (JUS-standardi), od vključitve Slovenije v shemo standardizacije IEC in CENELEC je član tehničnega odbora SIST/TC ERS (Električni rotacijski stroji).

Viktor Kavšek
je predavatelj s strokovnim znanjem in praktičnimi izkušnjami na področju nadzora in kontrole pri montaži Ex naprav, meritev in kot vodja kontrole pri proizvajalcu Ex naprav.

© Agencija POTI d.o.o.. Vse pravice pridržane.
V primeru višje sile si pridržujemo pravico do spremembe termina izvedbe izobraževanja.

Lokacija

Agencija POTI

Stegne 7, 1000 Ljubljana

Pokaži na zemljevidu >

Kotizacija

199,80 € + 22 % DDV

Plačilo z DDV znaša 243,76 € in vključuje strokovno predavanje, prikaz praktičnih primerov z obrazložitvami, seminarsko gradivo, preverjanje usposobljenosti, potrdilo o udeležbi v skladu s pravilnikom, prigrizke in napitke med odmori. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. 30000-0005076725 pri Sberbank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo seminarja. Po seminarju vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo seminarja, v nasprotnem primeru vam bomo zaračunali stroške v višini 20 % kotizacije.

Dodatne ugodnosti

Dodatne ugodnosti in posebne akcije za ta seminar ne veljajo!

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €