Uporabite BIM (informacijsko modeliranje gradenj) za bolj učinkovito zasnovanje, projektiranje in izvajanje gradenj

Informacijsko modeliranje gradenj (BIM = Building Information Modelling) je računalniško zasnovana metoda, katere uporaba skokovito narašča. Z letom 2018 bo v najrazvitejših evropskih državah postala zaradi svoje učinkovitosti obvezna pri obvladovanju velikih investicij javnega pomena. BIM je zasnovan kot procesni model, ki poleg tri-dimenzionalnega načrtovanja gradenj prinaša vse informacije, ki so potrebne za načrtovanje in izvedbo projektov – tudi ekonomiko gradnje in kasnejšega obratovanja ter vzdrževanja. Metoda BIM se je uveljavila v arhitekturi, gradbeništvu, inženiringih, strojegradnji, hidro-gradnji, energetiki, sistemski tehniki, geodeziji in še kje.

Prednosti uporabe za uporabnike, načrtovalce in projektne managerje

  • večja storilnost projektiranja (v primerjavi s klasičnim)
  • natančen model že v fazi snovanja in načrtovanja
  • enostavno modeliranje variantnih rešitev
  • lažje možnosti analize, študije izvedljivosti in simulacije izgradnje ter uporabe oz. obratovanja,
  • zaradi integracije gradnikov in procesov lažje usklajevanje, posebno ob spremembah (zato je tudi lažje timsko delo različnih ekspertov na kompleksnem projektu)
  • kakovostnejša projektna dokumentacija, zaradi prikazov po plasteh, prikazov montaže in obvladovanja bodoče izgradnje.

Prednosti uporabe za naročnike, naložbenike (investitorje)

  • o bodočem objektu gradnje (bodoči naložbi) je več povezanih informacij kot pri drugih metodah
  • običajno je več razumevanja o realizaciji bodoče gradnje, več možnosti sprememb, iskanja različic in lažja odločitev za izbrano varianto
  • možne so celovite primerjave stroškov izgradnje in obratovanja ter vzdrževanja
  • pridobijo se ključne informacije za izvedbo in obvladovanje gradnje ter primerjave s podobnimi gradnjami.

Več …

Avtor:
Marko Nemec Pečjak

Osnove informacijskega modeliranja gradenj (BIM)

Več o BIM boste našli v knjigi Osnove informacijskega modeliranja gradenj (BIM).

Naročilo tukaj.

Ne spreglejte tudi strokovne predstavitve:
Uporabite BIM (informacijsko modeliranje gradenj) za bolj učinkovito zasnovanje, projektiranje in izvajanje gradenj – BIM je v tujini, zaradi svoje učinkovitosti, obvezno orodje pri obvladovanju investicij javnega pomena.

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €