Razlogi za vzpostavitev boljše infrastrukture za alternativna goriva v prometu

Prometni sektor je eden največjih onesnaževalcev in povzročiteljev emisij toplogrednih plinov, obenem pa prispeva znaten delež h končni rabi energije. Slovenija na tem področju odstopa od povprečja Evropske Unije. Evropski zeleni dogovor in zakonodajni sveženj tako zahtevata odločno ukrepanje držav članic s ciljem zamejitve in zmanjšanja emisij iz prometnega sektorja oziroma s prehodom na podnebno nevtralnost do leta 2050, med drugim s prehodom na alternativne energente, zlasti elektriko.

V ta namen je Slovenija pripravila celovito zakonodajo, ki bo sistematično uredila področje vzpostavljanja infrastrukture za alternativna goriva v prometu in uvedla mehanizme za spodbujanje prehoda na alternativna goriva.

Na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo  so v okviru priprave predloga zakona pripravili čimbolj realne projekcije rasti števila vozil, ki kažejo, da bi naj bilo v letu 2030 v voznem parku okvirno 59.000 vozil na alternativna goriva (elektrika, vodik, zemeljski plin). Od tega velika večina električnih vozil, okvirno 57.000 (baterijska električna vozila in priključni električni hibridi).

Skladno z rastjo vozil na alternativna goriva bo potrebno zagotoviti tudi ustrezno polnilno in oskrbovalno infrastrukturo. Več …

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €