Strokovnjak za javna naročila gradnje objektov

Obdobje nepredvidenih rasti cen materialov v gradbeništvu povzroča številne preglavice vsem vpletenim stranem. Ponudniki se soočajo s težavami pri oddaji zavezujočih ponudb glede fiksnih cen, medtem ko se izvajalci borijo z motnjami v dobavni verigi. Javni naročniki pa se znajdejo v težavah pri časovnem in finančnem načrtovanju investicij.

Pomembne teme, ki so ključne za vse deležnike na področju javnih naročil gradnje objektov so tema strokovnega izobraževanja, ki je osredotočeno na aktualno tematiko dopustnih sprememb pogodb o izvedbi javnih naročil gradnje. Praksa je prinesla številna pravna vprašanja glede podaljševanja pogodbenih rokov in povišanja dogovorjenih cen. Na izobraževanju boste spoznali različne pristope in rešitve in pridobili globlje razumevanje in veščine za obvladovanje teh izzivov.

Poleg tega bo na izobraževanju tudi poudarek na odgovornosti izvajalcev in podizvajalcev ter njihovemu razmerju z naročniki. V zadnjem obdobju so podizvajalci prevzemali vedno večjo odgovornost, kar je privedlo tudi do kompleksnejših podizvajalskih pogodb. S tem se je njihova odgovornost približala tisti, ki jo glavni izvajalci prevzemajo do javnih naročnikov. Na izobraževanju boste analizirali tudi to dinamiko in spoznali prakse za učinkovito upravljanje odgovornosti.

Ne spreglejte tudi sprememb v gradbeni zakonodaji, vključno z aktualno verzijo Smernic za javno naročanje gradenj (izdaja 1.2, marec 2023), ki so bile pripravljene s strani Ministrstva za javno upravo. Te novosti so ključnega pomena za uspešno izvajanje javnih naročil gradenj.

Strokovno izobraževanje je namenjeno vsem ponudnikom, podizvajalcem in partnerjem v procesu graditve objektov ter javnega naročanja. Prav tako je zanimivo za vse, ki se ukvarjate z vzdrževalnimi ali investicijskimi deli za javne naročnike. Če želite izvedeti več o javnem naročanju gradenj po ZJN-3 ali se seznaniti z novostmi novele ZJN-3D, ki bo stopila v veljavo 2. aprila 2023, je to izobraževanje pravo za vas. Prav tako vabljeni, če želite biti seznanjeni z najnovejšimi Smernicami za javno naročanje gradenj (izdaja 1.2, marec 2023) ter če se srečujete s pravnimi vprašanji na teh področjih.

Zaradi omejenega števila mest priporočamo, da si čim prej zagotovite svoje mesto na izobraževanju. Za vse udeležence, ki se prijavijo preko povezave tukaj, so pripravljene tudi posebne ugodnosti.

Vse informacije o aktualnem strokovnem izobraževanje najdete tukaj in ne zamudite te edinstvene priložnosti za nadgradnjo vašega znanja in pridobitev ključnih veščin za uspešno izvajanje javnih naročil gradenj. Lepo vabljeni 😊

Priporočamo tudi:

Vse o JAVNIH naročilih GRADNJE objektov – Novela Zakona o javnih naročilih ZJN-3D in POGODBA o javnem naročilu za izvedbo gradnje objektov

Odgovornost udeležencev gradnje za napake in za izpolnitev vseh obveznosti ter obvezno zavarovanje poklicne odgovornosti – Vsi NOVI predpisi | Vse oblike odgovornosti in vrste obveznosti | Kazenska in odškodninska odgovornost projektantov, izvajalcev in nadzornikov za napake na objektu v času garancijske dobe in za napake v zvezi s pogodbenimi določili

Vse o FIDIC pogodbah in primerjava s POGODBAMI V PROCESU GRADITVE po slovenski zakonodaji ter uporaba POSEBNIH GRADBENIH UZANC – Priprava, vodenje in izvajanje gradbenih in investicijskih projektov

NOVA Uredba o razvrščanju objektov in njen vpliv na pripravo dokumentacije v procesu graditve objektov (GZ-1) in na UPRAVNE postopke za dovoljevanje gradnje – Prejmite odgovore tudi na dileme v praksi v zvezi z manjšo rekonstrukcijo, vzdrževanjem v javno korist in začasnimi objekti

NOVA PRAVILNIKA in TEHNIČNI SMERNICI za nizkonapetostne inštalacije in zaščito pred delovanjem strele – Vse na enem mestu

NOVI Zakon o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu – Vzpostavitev infrastrukture

Nova zakonodaja na področju SAMOOSKRBE z energijo, rabe obnovljivih virov & učinkovite rabe energije, električne mobilnosti ter pogojev priključitve naprav – Vse na enem mestu

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €