Sistem za napajanje električnih vozil prek kabla – 1. del: Splošne zahteve

Standard je dokaj posodobljena in razširjena izdaja njegovega predhodnika iz leta 2011 [2]. Električna vozila (EV) se razvijajo, z njimi pa tudi načini polnjenja in komunikacije med njimi in polnilnimi postajami za električna vozila (PEV). Tehnika polnjenja električnih vozil je v razvoju, kar zasleduje tudi naša revija. Standard (še) ni preveden in je napisan v angleščini.

Ta slovenski standard je istoveten standardu EN IEC 61851-1:2019 oziroma mednarodnemu standardu IEC 61851-1:2017.

Obsega 16 točk in dva normativna dodatka, ki obravnavata:

  • dodatek A: delovanje funkcije nadzornega polnjenja (control pilot – CP) preko širinske pulzne modulacije (pulse-width modulation – PWM) in nadzornega vodnika in
  • dodatek B: funkcije nadzora bližine (proximity pilot – plug present – PP) in tokokrog za označevanja toka.

Informativni dodatki pa so:

  • dodatek C: primeri tokokrogov za osnovne in univerzalne spojke na električnih vozilih,
  • dodatek D: funkcija nadzornega krmiljenja, ki omogoča uporabo komunikacije medsebojnega lokalnega omrežja (local interconnect network – LIN) preko tokokroga nadzornega krmiljenja,
  • dodatek E: polnilnice za električna vozila, zahteve za standardne vtiče.

Vse točke in dodatki 131 strani obsežnega standarda so bogato opremljeni s slikami in preglednicami. Osnovna vsebina, ki jo obravnava standard, je:

  • lastnosti in delovni pogoji za polnilnice za električna vozila,
  • obravnava povezave med električnim vozilom in polnilnico za električna vozila,
  • zahteve za električno varnost polnilnice za električna vozila.

Ta standard ne obravnava varnostnih zahtev pri vzdrževanju niti ne polnjenja na trolejbusih, železniških vozilih in vozilih, ki so namenjena za uporabo zunaj cest. Ne obravnava tudi opreme na električnih vozilih in zahtev elektromagnetne združljivosti električnih vozil med polnjenjem.

Standard navaja še množico standardov, ki so z njim vsebinsko povezani.

Obsežna tretja točka je namenjena izrazom in definicijam. Med njimi so prikazani trije načini povezave polnilnice za električna vozila in električnega vozila:

Način A, kjer je kabel stalno nameščen na električnem vozilu

Način A, kjer je kabel stalno nameščen na električnem voziluSlika 1 (vir: SIST EN IEC 61851-1)

Način B, kjer je kabel ločljiv na obeh straneh

→ Celoten članek je objavljen v Elektrotehniški reviji številka 2/2021

Avtor:
Andrej Kos, inž.el.

Ne spreglejte pa tudi strokovnih predstavitev:

POLNILNE POSTAJE ZA ELEKTRIČNA VOZILA – vse od postavitve do preizkušanja varnosti delovanja v 10-ih korakih – Nova zakonodaja in zadnje stanje tehnike na primerih iz prakse

Nova zakonodaja na področju SAMOOSKRBE, obnovljivih virov & učinkovite rabe energije in električne mobilnosti – Vse na enem mestu

Zaščita pred delovanjem strele in prenapetostna zaščita – Novi pravilnik in Tehnična smernica

NOVI PRAVILNIK o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov in POGODBA o projektiranju – NOVOSTI v zvezi z odgovornostjo, obveznostmi in pravicami projektanta in vodje projekta v skladu z gradbeno zakonodajo ter obveznosti pri pripra projektne dokumentacije za objekte

Vsi upravni in drugi obvezni postopki v procesu graditve objektov v skladu z GZ-1UPRAVNI POSTOPKI za izdajo gradbenega in uporabnega dovoljenja, INŠPEKCIJSKI POSTOPKI v zvezi z gradnjo in POSTOPKI za pridobitev mnenj, za predhodni preizkus vplivov na okolje in za prijavo pričetka del

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €