Ni dovolj le polnilna postaja, potrebujete tudi zaščito

V naslednjem desetletju se lahko kaj kmalu zgodi, da bomo avtomobile napolnili z zadnjim litrom dizla ali bencina. Namesto bencinskih postaj bodo električne polnilne postaje krasile naše domove in počivališča ob cesti. Ob namestitvi pa je seveda treba poskrbeti za ustrezno zaščito.

Ena od ovir, mogoče tudi največja, za splošno rabo električnih vozil je prometna infrastruktura, ki je trenutno prilagojena dizelskim in bencinskim vozilom. Zasledimo pa lahko, da podjetja in oblasti začenjajo posvečati več pozornosti električni prometni infrastrukturi. Polnilne postaje so ena od rešitev, ki so se že ustalile na trgu. Njihova namestitev je enostavna in ne potrebujejo veliko prostora, kar pomeni, da so primerne za domove ali širšo javnost. Kot pri vsaki električni napravi pa je treba poskrbeti za primerno zaščito, da zaščitimo tako uporabnika kot njegovo (ali javno) lastnino.

Poznamo več vrst električnih polnilnih postaj in vsaka potrebuje ustrezno nadtokovno zaščito, zaščito pred posrednim in neposrednim dotikom delov pod napetostjo ter požarno zaščito. Pri podjetju ETI so z dolgoletnimi izkušnjami na področju električnih inštalacij razvili rešitve za zaščito vseh vrst električnih polnilnih postaj, ki jih lahko prilagodijo potrebam na trgu.

Električne polnilne postaje lahko razdelimo na dve skupini: polnilne postaje na izmenični tok in polnilne postaje na enosmerni tok. Podrobneje jih lahko razdelimo še glede na obliko polnilne vtičnice, ki pa je odvisna od moči polnilne postaje. Podobno razvrščamo tudi zaščito za polnilne postaje.

Kako najučinkoviteje ščititi domačo polnilno postajo

Za domačo uporabo so najpogostejše enostavne električne polnilne postaje, ki delujejo na izmeničnem električnem toku in omogočajo počasno polnjenje električnega vozila. Polnilna postaja ima dve glavni komponenti, polnilno vtičnico in oskrbovalno opremo za električno vozilo. Pri podjetju ETI za zaščito polnilne postaje na izmenični tok priporočajo zaščitna stikala na diferenčni tok EFI eV, katerih glavna prednost je možnost uporabe v inštalacijah, kjer je že vgrajeno stikalo na diferenčni tok tipa A. Seveda je treba vsako polnilno postajo ščititi tudi z inštalacijskim odklopnikom oziroma ETIMAT-om ali varovalko, dodamo pa lahko tudi prenapetostno zaščito ETITEC. Kot dobra naložba se izkaže vgradnja analognega elektromehaničnega časovnega stikala in modularnega kontaktorja, ki nam omogočita, da sami določimo časovne intervale, v katerih naj se električno vozilo polni (denimo samo ponoči, ko je poceni tok). Vse te komponente so v različnih kombinacijah že vgrajene v ETI-jevih tipskih vtičniških gnezdih, narejenih za zaščito domačih polnilnih postaj za električna vozila.

Zaščitna stikala EFI eV za zaščito polnilnih postaj za električna vozila

Za električne polnilne postaje na izmenični tok so razvili prav posebna zaščitna stikala EFI eV na diferenčni tok. Zakaj izbrati prav zaščitna stikala EFI eV? Njihova ključna prednost je zagotovo združljivost z elementi obstoječe zaščite električne inštalacije. To pomeni, da nam ob namestitvi polnilne postaje in zaščitnih stikal EFI eV ni treba menjati obstoječih zaščitnih komponent. Klasična stikala na diferenčni tok tipa B, ki so namenjena zaščiti pred gladkimi enosmernimi diferenčnimi toki in ki se lahko tudi uporabijo za zaščito polnilne postaje, namreč obstoječe zaščitno stikalo na diferenčni tok tipa A, ki se nahaja višje v inštalaciji, »zaslepijo« in se zato ne bo odzvalo na morebitne napake drugje v inštalaciji. Zato je pri uporabi takšnega stikala nujno treba zamenjati tudi obstoječe zaščitno stikalo na diferenčni tok. Pri uporabi EFI eV pa takšna zamenjava ni potrebna, kar olajša vgradnjo polnilne postaje ter prihrani čas in denar.

Enosmerne polnilne postaje zahtevajo drugačno zaščito

Polnilne postaje na enosmerni tok imajo drugačno, bolj napredno zasnovo, pri kateri se ob neustrezni zaščiti lahko pojavita naslednji težavi: preobremenitev na izmenični ali enosmerni strani napajalne postaje in kratki stik med polnilno postajo in električnim vozilom.

Polnjenje z enosmernim tokom poteka preko posebnih vtičnic, ki trenutno dovoljujejo največji tok 400 A in napetost do 900 V. Polnilna postaja in električno vozilo sta povezana s krmilnim vodom, ki omogoča upravljanje moči polnjenja. Usmernik je v polnilni postaji, moči polnjenja so večje kot pri polnjenju z izmeničnim tokom, zato so take polnilne postaje primerne na večjih polnilnih infrastrukturah. Primerna nadtokovna zaščita za tovrstne polnilne postaje so NV-talilni vložki z gG-karakteristiko za izmenično stran napajalne postaje, za zaščito enosmerne strani napajalne postaje pa so v ETI-ju razvili NV-talilne vložke z enosmerno izklopno zmogljivostjo napetosti 550, 700, 800 ali 1.000 V. Prednost enosmernih NV-talilnih vložkov je v visoki stopnji izklopne zmogljivosti kot nujno zagotovilo za varno obratovanje pri polnjenju električnih vozil z velikimi močmi preko enosmerne napetosti.

O primerni kakovostni zaščiti za osebne in večje polnilne postaje si lahko preberite na spletni strani www.etigroup.eu.

→ Celoten članek je objavljen v Elektrotehniški reviji številka 2/2021

Ne spreglejte pa tudi strokovnih predstavitev:

POLNILNE POSTAJE ZA ELEKTRIČNA VOZILA – vse od postavitve do preizkušanja varnosti delovanja v 10-ih korakih – Nova zakonodaja in zadnje stanje tehnike na primerih iz prakse

Nova zakonodaja na področju SAMOOSKRBE, obnovljivih virov & učinkovite rabe energije in električne mobilnosti – Vse na enem mestu

Zaščita pred delovanjem strele in prenapetostna zaščita – Novi pravilnik in Tehnična smernica

NOVI PRAVILNIK o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov in POGODBA o projektiranjuNOVOSTI v zvezi z odgovornostjo, obveznostmi in pravicami projektanta in vodje projekta v skladu z gradbeno zakonodajo ter obveznosti pri pripravi projektne dokumentacije za objekte

Vsi upravni in drugi obvezni postopki v procesu graditve objektov v skladu z GZ-1UPRAVNI POSTOPKI za izdajo gradbenega in uporabnega dovoljenja, INŠPEKCIJSKI POSTOPKI v zvezi z gradnjo in POSTOPKI za pridobitev mnenj, za predhodni preizkus vplivov na okolje in za prijavo pričetka del

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €