Umestitev polnilnih postaj za električna vozila v večstanovanjske stavbe

Pri graditvi novih in večjih prenovah nestanovanjskih stavb, ki imajo več kot dvajset parkirnih mest

  • investitor mora zagotoviti namestitev najmanj enega polnilnega mesta za električna vozila in namestitev infrastrukture za napeljavo vodov za električne kable za vsaj eno na vsakih pet parkirnih mest tako, da bo omogočeno hkratno polnjenje električnih vozil na vseh parkirnih mestih:
  • če so parkirna mesta znotraj stavbe*,
  • če so parkirna mesta neposredno ob stavbi*.

Za nestanovanjske stavbe, ki imajo več kot dvajset parkirnih mest

  • lastnik mora zagotoviti namestitev najmanj enega polnilnega mesta za električna vozila, in namestitev infrastrukture za napeljavo vodov za električne kable za vsaj eno na vsakih deset parkirnih mest tako, da omogoči poznejšo namestitev polnilnih mest za električna vozila.

Pri graditvi novih in večjih prenovah stanovanjskih stavb, ki imajo več kot deset parkirnih mest

  • investitor mora zagotoviti namestitev infrastrukture za napeljavo vodov za električne kable tako, da bo omogočeno polnjenje električnih vozil na vsakem parkirnem mestu:
  • če so parkirna mesta znotraj stavbe*,
  • če so parkirna mesta neposredno ob stavbi*.

(*) če gre za večjo prenovo, prenovitvena dela zajemajo parkirna mesta ali električno inštalacijo stavbe/parkirnih mest.

Predlogi in rešitve za dinamično upravljanje obremenitve

V nadaljevanju bo pokazan kratek prikaz sistema dinamičnega upravljanja obremenitve pri delovanju 9-ih polnilnih postaj za električna vozila z enim priključkom max. moči 22 kW.

Več …

Avtor:
mag. Andrej Zorec

→ Celoten članek je objavljen v Elektrotehniški reviji številka 1/2021

Več o načrtovanju, vzdrževanju in preverjanju polnilnih postaj za električna vozila boste našli v strokovnem priročniku, ki si ga lahko zagotovite po znižani ceni. Naročilo tukaj.

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €