Hranilniki električne energije

V letu 2020 je sončna industrija v Nemčiji zabeležila 47 odstotno povečanje povpraševanja po baterijskih hranilnikih. Hkrati je število baterijskih sistemov za shranjevanje sončne energije tretje leto zapored naraslo za približno 50 odstotkov. To je napovedal ”BSW”[1], v katerem so poleg solarne industrije organizirani tudi vodilni ponudniki sončnih elektrarn in baterijskih sistemov.

Lani je na trgu hranilnikov električne energije koristilo dejstvo, da je fotonapetostni sistem kupilo dvakrat več lastnikov stanovanj kot prejšnje leto. Približno vsak drugi od njih je takoj investiral v baterijski hranilnik, da bi lahko lastno sončno energijo uporabljal 24 ur na dan, vse pogosteje tudi za polnjenje e-avtomobilov. Samo v domačem sektorju je bilo po ocenah ”BSW” lani v Nemčiji na novo nameščenih približno 88.000 novih baterijskih sistemov za shranjevanje sončne energije.

Število baterijskih sistemov za shranjevanje sončne energije se je povečalo na približno 270.000 enot. Po izračunih tržnih raziskovalcev bo zmogljivost shranjevanja baterij do leta 2030 skoraj sedemkratna, s trenutnih 2,4 GWh na približno 18 GWh.

Tudi v Sloveniji se gradijo hranilniki električne energije v elektroenergetskem omrežju, trenutno predvsem na prenosnem omrežju. V letu 2020 sta bila inštalirana dva takšna baterijska hranilnika podjetja NGEN in sicer na Jesenicah in v Kidričevem (Talum). Hranilnika sta virtualno povezana in tvorita 30 MW inštalirane moči.

V manjšem obsegu se inštalirajo hranilniki električne energije predvsem za podjetja, ki imajo specifične zahteve, v povezavi zmanjševanja koničnih obremenitev ter zagotavljanja avtonomije napajanja v primeru izpada elektroenergetskega omrežja.

Nova zakonodaja, navodila in razvojni načrti

Več …

Avtor:
Andrej Zorec

Celoten članek je objavljen v Elektrotehniški reviji številka 1/2021

Na spreglejte tudi strokovnih predstavitev:

HRANILNIKI ELEKTRIČNE ENERGIJE – neodvisna in zanesljiva (samo)oskrba z električno energijo – Zadnje stanje tehnike in aktualna zakonodaja

SAMOOSKRBA z električno energijo – nova zakonodaja in tehnične zahteve – Nova Uredba, Pravilnik o tehničnih zahtevah, novi Zakon o oskrbi z električno energijo, nova Tehnična smernica ter nova Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje električne energije

Male VETRNE ELEKTRARNE – načrtovanje, namestitev, ekonomika obratovanja, vzdrževanje in sofinanciranje – V skladu z novo zakonodajo in s standardom SIST EN 61400-2 za poslovne in stanovanjske objekte

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €