Stroji, naprave, tehnološka oprema v proizvodnji elektrostatično občutljive elektronike

Administrativne zahteve standarda IEC 61340-5-1 za elektrostatično urejeno območje  

Zahteve je smiselno upoštevati tudi za elektrostatično varnost elektronike in procesov.

Zahteva:

–        izdelan program obvladovanja elektrostatike v elektrostatično varni elektroniki in procesu

Vsebina:

–        plan ESD-šolanja osebja

–        evidence in arhiviranje ESD-preverjanj in šolanja

Zahteva:

–        tehnična dokumentacija o elektrostatično varni elektroniki in procesu

Vsebina:

–        seznam ESD-opreme v elektrostatično varni elektroniki in procesu

–        navodila za delo z ESD-opremo

–        ESD-označevanje

–        plan ESD-preverjanja

–        varnost elektrostatično varne elektronike, varnost in elektrostatika

–        navodila za čiščenje in vzdrževanje

 

: Namenska tehnološka celica, v kateri so razvojni inženirji upoštevali vse zahteve za obvladovanje elektrostatike

Slika 5: Namenska tehnološka celica, v kateri so razvojni inženirji upoštevali vse zahteve za obvladovanje elektrostatike po IEC 61340-5-1, izdelano je bilo tudi poročilo o ustreznosti elektrostatične občutljivosti

Organizacija elektrostatične varnosti elektronike in procesov

V proizvodnji samih elektronskih elementov ali modulov je treba povsod v proizvodnem procesu upoštevati zahteve za ESD-zaščito.

Tam, kjer teče proizvodnja na primer elektronskih aparatov in so elektronski moduli vgrajeni v aparate, je praktično organizirati elektrostatično varnost (AHE) v tri območja:

  • območje elektrostatične varnosti, kjer ni potrebna ESD-zaščita, ker na teh lokacijah teče proces na primer samo priprave plastike ali mehanskih komponent,
  • območje elektrostatične varnosti, kjer je prisotna »odprta« elektronika in morajo biti izpolnjene ESD-zahteve,
  • območje, kjer je izdelek narejen in zaprt in ni več nevarnosti ESD-poškodb elektronike, torej ni več potrebe po ESD-zaščiti.

→ Celoten članek je objavljen v Elektrotehniški reviji številka 2/2022

Avtor:
Daniel Knez

Ne spreglejte pa tudi strokovnih predstavitev:

Obvladovanje ELEKTROSTATIKE v delovnem okolju – V proizvodnji elektronike, v »EX« področjih, tam, kjer so zahteve po tehničnim čistoči, v čistih sobah in tudi v dejavnostih kot so medicina, optika, finomehanika, …

Obratovanje in vzdrževanje električnih inštalacij in postrojev – v skladu s predpisi in slovenskim standardom SIST EN-50110 – Obveznosti delodajalca in delojemalca za varno delo na električnih inštalacijah in postrojih ter obvezni INTERNI PRAVILNIKI

Celovit pristop k obvladovanju tveganj – Prepoznavanje tveganj, učinkovito reševanje problemov in stalno izboljševanje delovnih procesov

VARNO VZDRŽEVANJE v proizvodni in infrastrukturni dejavnosti – LOTO (Lock out / Tag out = Zakleni / Označi) – Osamitev opreme, odstranitev virov energije, zaklepanje in označevanje pri vzdrževanju s ciljem nič nezgod

NOVA PRAVILNIKA in TEHNIČNI SMERNICI za nizkonapetostne inštalacije in zaščito pred delovanjem strele – Vse na enem mestu

Zaščita pred delovanjem strele in prenapetostna zaščita – Novi Pravilnik in Tehnična smernica

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €