Pregled radijskih tehnologij prihodnosti - Tehnologija Wi-Fi, tretjič

Evropa zaostaja za preostalim svetom s pripravo zakonodaje o uporabi 6 GHz za Wi-Fi. Prav tako zaostaja z nelicenciranim dodeljevanjem spektra 6 GHz. ZDA, Brazilija, Kanada, Čile, Kostarika, Koreja in Savdska Arabija (do sedaj je pas 1,2 GHz območja 6 GHz sprostilo 15 držav) so že napovedale dodelitev celotnega spektra 1,2 GHz v pasu 6 GHz Wi-Fi-ju, sledijo pa tudi številne druge države.

Nemčija je 14. julija 2021 postala prva država članica EU, ki izvaja Sklep ES o usklajeni uporabi spodnjega pasu 6 GHz (5945–6425 MHz) za sisteme brezžičnega dostopa, vključno z radijskimi lokalnimi omrežji (WAS/RLAN). Zgledu je sledila tudi Estonija, ki je potrošnikom in podjetjem v državi omogočila, da izkoristijo hitro rastoči ekosistem Wi-Fi 6E.

V Evropi se zdaj pozornost usmerja na zgornji pas 6 GHz (6425–7125 MHz), ki je že na voljo za uporabo Wi-Fi 6E v Braziliji, Kanadi, Savdski Arabiji, Južni Koreji in Združenih državah. Področje obravnave plenarnega zasedanja ECC je sedaj, ali naj Evropska konferenca poštnih in telekomunikacijskih uprav (CEPT) sproži študijo o tehničnih pogojih za soobstoj med WAS/RLAN in obstoječimi fiksnimi storitvami in fiksnimi satelitskimi storitvami v tem pasu. To pobudo vodi češki zakonodajalec in zdi se, da se podpora povečuje; taka študija bi upravam zagotovila uravnotežen pogled na morebitne možnosti za prihodnjo uporabo zgornjega pasu 6 GHz.

Odprto pa je še eno vprašanje: zaščita satelitskih storitev. Ni samo ekosistem Wi-Fi tisti, ki poziva regulatorje, naj razmislijo o dostopu do zgornjega pasu 6 GHz, ki je izvzet iz licence. Satelitski operaterji, ki igrajo ključno vlogo pri širjenju dostopa do povezljivosti, se prav tako zavzemajo za to, da bi ta spekter uporabljale tehnologije z nizko močjo, ki so oproščene licence, ne pa IMT (International Mobile Telecommunications). Pred pripravljalnim sestankom ATU za WRC-23 je Združenje satelitskih operaterjev EMEA (ESOA) predložilo vhodni prispevek, s katerim je spodbudilo uprave ATU, da ocenijo potrebo po uporabi pasu 6425–7125 MHz za aplikacije Wi-Fi. Zakaj je ESOA tako angažirana pri tem vprašanju? Satelitski operaterji so zaskrbljeni, da bi obstoječe satelitske storitve utrpele resne motnje, če bi storitve IMT delovale v zgornjem pasu 6 GHz. Nasprotno pa bi morale biti storitve Wi-Fi z nizko porabo sposobne srečno sobivati z obstoječimi satelitskimi storitvami in tudi z obstoječimi fiksnimi storitvami.

V Franciji je regulator ARCEP zaključil javno posvetovanje o osnutku sklepa o uporabi frekvence v pasu 5945–6425 MHz za WAS/RLAN. Podobno je Belgijski inštitut za poštne storitve in telekomunikacije (BIPT) septembra 2021 organiziral posvet o radijskih vmesnikih za WAS/RLAN v spodnjem delu pasu 6 GHz, kjer so ugotovili, da je ta dodatni spekter potreben za podporo številnih aplikacij, na primer za videokonference, prenose, telemedicino, spletno izobraževanje, igre, obogateno resničnost in tudi navidezno resničnost (AR). Med izvedbo mednarodne regulativne delavnice septembra je Češki telekomunikacijski urad (CTU) potrdil, da podpira pobudo, da CEPT razpiše začetek študije tehničnih pogojev za sobivanje med RLAN in prvotnimi operaterji fiksnih in fiksnih satelitskih storitev v pasu 6425–7125 MHz. CTU je razpravljal o tej temi z drugimi skrbniki CEPT v pripravah na plenarno sejo ECC (25. november 2021), kjer je bila to točka dnevnega reda.

Avstralija je 24. oktobra 2021 naredila prvi pomemben korak v večstopenjskem procesu za odpiranje pasu 6 GHz za Wi-Fi.

→ Celoten članek je objavljen v Elektrotehniški reviji številka 2/2022

Avtor:
Drago Majcen

Ne spreglejte strokovne predstavitve:

Specifikacija zahtev za programsko opremo – od ideje do opisa – Pravi način prenosa ideje o delovanju računalniške aplikacije od naročnika ali analitika k načrtovalcem in razvijalcem programskih rešitev

Vodenje in motiviranje sodobnih (virtualnih) timov – Kako sestaviti, graditi in uspešno voditi učinkovit virtualni tim?!

eBONTON od A do Ž – Pravila in priporočila obnašanja in komuniciranja na spletnih sestankih, konferencah, seminarjih, …

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €