Ozemljitev kotlovnice

Kaj pomeni ozemljiti

Ozemljiti pomeni izvesti električno povezavo med dano točko v sistemu (na primer zvezdiščem napajalnega transformatorja), inštalaciji (na primer ozemljitveno sponko – zbiralko) ali opremo (na primer PE-sponko) in okolno sponko.

Vsaka stavba mora imeti glavno ozemljitveno zbiralko (imenovano tudi glavna ozemljitvena sponka), ki je del ozemljitvenega sistema inštalacije in omogoča električno povezavo vodnikov v ozemljitvene namene. Zaščitno izenačitev potencialov izvedemo na glavni ozemljitveni zbiralki, kamor povežemo še ozemljitvene vodnike, zaščitne vodnike in funkcijske ozemljitvene vodnike (obratovalna ozemljitev), če so uporabljeni.

To je točka, na katero sta vezani zaščitna in obratovalna ozemljitev. Za zagotovitev čim nižje impedance ozemljitve se v objekte vgrajuje tudi dopolnilna izenačitev potencialov. Ta se nahaja v prostorih z večjimi kovinskimi masami, ki morajo biti ozemljene. Ti prostori so kopalnice, WC, kotlovnice…

Zakaj se uporablja

Zaščitna ozemljitev se uporablja kot zaščita ob okvari pri zaščiti s samodejnim odklopom napajanja. Ob okvari osnovne zaščite delov pod napetostjo lahko prevodni deli postanejo deli pod napetostjo in s tem nastane nevarnost električnega udara za ljudi in domače živali, ki se teh delov dotaknejo. Zato je treba vse dostopne prevodne dele povezati z izenačitvijo potencialov, saj le tako ob okvari zagotovimo dovolj velik tok za sprožitev zaščitnega elementa (inštalacijski odklopnik, varovalka). Da lahko zagotovimo dovolj velik tok, mora biti impedanca ozemljila dovolj majhna, da lahko zaščitni element deluje v dovolj kratkem času in da ne predstavlja nevarnosti za ljudi in domače živali.

Hkrati se zaščitna ozemljitev uporablja tudi za odvod statične elektrine iz večjih kovinskih mas. Potencial povezanih kovinskih mas je vedno enak potencialu zemlje, kar ne predstavlja nevarnosti.

Nepravilna ozemljitev

Kadar cevi ogrevalnega sistema niso ozemljene, obstaja zelo velika nevarnost električnega udara, če te cevi postanejo del pod napetostjo (faza na ceveh). To se lahko zgodi ob okvari na generatorju toplote, okvari na raznih električnih podaljških v bližini ogrevalnega sistema (cevi, radiatorjev), okvari na ventilih …

V tem primeru imamo po celotnem objektu velike kovinske mase (cevi, radiatorji), ki so pod napetostjo in pomenijo resno grožnjo za življenje ljudi in živali.

Lahko pa prihaja samo do razelektritve kovinskih cevi. Te napetosti so lahko razreda nekaj kilovoltov.

Zato je cevi ogrevalnega sistema OBVEZNO treba ozemljiti. Cevi morajo biti trajno in zanesljivo povezane na priključek za izenačitev potencialov. Največkrat se to izvede preko priključka izenačitve potencialov, ki je v kotlovnici ali na priključku za glavno izenačitev potencialov.

Izvedba ozemljitve

→ Celoten članek je objavljen v Elektrotehniški reviji številka 2/2022

Avtor:
Robi Jakob

Ne spreglejte pa tudi strokovnih predstavitev:

NOVA PRAVILNIKA in TEHNIČNI SMERNICI za nizkonapetostne inštalacije in zaščito pred delovanjem strele – Vse na enem mestu

Zaščita pred delovanjem strele in prenapetostna zaščita – Novi Pravilnik in Tehnična smernica

Obratovanje in vzdrževanje električnih inštalacij in postrojev – v skladu s predpisi in slovenskim standardom SIST EN-50110 – Obveznosti delodajalca in delojemalca za varno delo na električnih inštalacijah in postrojih ter obvezni INTERNI PRAVILNIKI

Obvladovanje ELEKTROSTATIKE v delovnem okolju – V proizvodnji elektronike, v »EX« področjih, tam, kjer so zahteve po tehničnim čistoči, v čistih sobah in tudi v dejavnostih kot so medicina, optika, finomehanika, …

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €