ELEKTROSTATIKA – ESD-embalaža (9. del) Ravnanju z elektrostatično občutljivimi elektronskimi komponentami

Ravnanju z elektrostatično občutljivimi elektronskimi komponentami (ESDS) je namenjen elektrostatično urejen prostor (EPA). V njem je urejen nadzor nad viri elektrostatike, kar pomeni, da naj električna poljska jakost ni večja kot 5 kV/m. Elektrostatično urejen prostor je urejen tudi tako, da ne prihaja do akumuliranja električnega naboja, največja dovoljena naelektritev osebe je lahko največ 100 V (»trda« razelektritev osebe je zato lahko največ 0,5 µJ). To sta le dve zahtevi od še nekaj drugih, ki morajo biti urejene v elektrostatično urejenem prostoru, da ne pride do poškodb »gole« in prostoru izpostavljene elektronike.

Embalaža za elektrostatično občutljivo elektroniko zunaj elektrostatično urejenega prostora

Nabavne poti od proizvajalca elektronskih komponent – ki je lahko na drugem koncu sveta – seveda niso urejene kot elektrostatično urejen prostor (tudi nezaščiteno območje (UPA) je elektrostatično neustrezno, neurejeno območje). Elektronske komponente in moduli se od dobavitelja do kupca prevažajo skupaj v istem kontejnerju, kamionu ob drugih pošiljkah, ki so lahko vir električnih polj (npr. velik volumen stiroporne zaščite, folije, plastike). Ali pa špediter in carinik za pregled fizično, od blizu z dotikanjem, preverjata pravilnost spremljevalne dokumentacije z vrsto ali količino elektronike v pošiljki – seveda brez potrebne zaščite pred elektrostatičnimi razelektritvami za ozemljitev osebe.

Servis elektronskih naprav (na terenu) lahko obravnavamo kot ravnanje z elektrostatično občutljivo elektroniko v nezaščitenem območju! Zato ESD-embalaža ni odvečna od skladišča servisa do vgradnje za popravilo.

Ustrezna ESD-embalaža je torej zaradi transportnih poti z mnogimi viri elektrostatike nujna izbira. Pravilno izbrana ESD-embalaža za transport zunaj elektrostatično urejenega prostora je koristna še pri uporabniku, ki mu zato ni treba urediti skladišča kot elektrostatično urejenega prostora, seveda če obdrži nabavljeno elektroniko v dospeli transportni embalaži.

ESD-embalaža je seveda draga in poveča proizvodni strošek. Pri izbiri embalaže je treba zato racionalno premisliti o uporabi:

→ Celoten članek je objavljen v Elektrotehniški reviji številka 3/2023

Avtor:
Daniel Knez

Ne spreglejte pa tudi strokovnih predstavitev:

Obvladovanje ELEKTROSTATIKE v delovnem okolju | V proizvodnji elektronike kot ESD zaščita, v »EX« področjih, tam, kjer so v prostorih in na izdelkih zahteve po tehnični čistoči, v čistih sobah, v prostorih, kjer potekajo dela s prašnimi materiali in tudi v dejavnostih kot so medicina, optika, finomehanika, telekomunikacije, v dejavnostih kjer se predelujejo termoplasti, plastični izdelki, …

Zaščita pred delovanjem strele in prenapetostna zaščita | Novi Pravilnik in Tehnična smernica

PRAVILNIKI, STANDARDI in TEHNIČNE SMERNICE za nizkonapetostne inštalacije in zaščito pred delovanjem strele | Vse na enem mestu

DELO POD NAPETOSTJO – uspešno izvajanje v praksi | Pridružite se vi ali vaši sodelavci že več kot 500 usposobljenim za delo pod napetostjo (DPN)

Obratovanje in vzdrževanje električnih inštalacij in postrojev – v skladu s predpisi in slovenskim standardom SIST EN-50110 | Obveznosti delodajalca in delojemalca za varno delo na električnih inštalacijah in postrojih ter obvezni INTERNI PRAVILNIKI

Protieksplozijska zaščita – osnovni »Ex-seminar« | Usposabljanje za varno delo v eksplozijsko ogroženih prostorih in preverjanje usposobljenosti (trajanje 5 dni)

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €