Toplotne črpalke po poplavah

Avgusta so Slovenijo zajele obsežne poplave. Poplavljenih je bilo veliko objektov, s tem pa tudi veliko opreme v njih. Najbolj je bila na udaru oprema, ki se nahaja v nižjih prostorih. Mednjo zagotovo sodijo toplotne postaje ali kurilnice. V veliko primerih so del toplotne postaje tudi toplotne črpalke, ki se lahko nahajajo v objektu (tip voda-voda) ali zunaj objekta (tip zrak-voda). Zunanje enote so še posebej izpostavljene. Vendar voda ne izbira, kamor pride, so težave. Naprave, ki jih je zalila voda, so različno poškodovane, odvisno od višine vode in konstrukcije naprave. Voda naredi največ škode, kadar pride do električnih in gibljivih komponent. Posebna previdnost je potrebna pri poplavljenih električnih napravah, saj te lahko predstavljajo smrtno nevarnost.

Kako ravnati s poplavljeno napravo

→ Celoten članek je objavljen v Elektrotehniški reviji številka 3/2023

Avtor:
Robi Jakob

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €