Novi železniški predor pekel

Slovenska železniška infrastruktura je bogatejša za novi železniški predor Pekel in viadukt Pesnica. Objekta sta novogradnji na odseku železniške proge med Mariborom in Pesnico. Predor Pekel je drugi moderno urejen železniški predor v Sloveniji. Revija ER je lani v prvi številki objavila članek z naslovom »Obnova in modernizacija železniškega predora Karavanke«. Obstoječi železniški predor Karavanke je bil prvi železniški predor v Sloveniji, ki se je obnovil in uredil po zahtevah evropske železniške zakonodaje.

Evropska zakonodaja s področja železnic je kar obsežna. Podlaga je Direktiva (EU) 2016/797 Evropskega parlamenta in Sveta o interoperabilnosti železniškega sistema v Evropski uniji. Za elektrotehniko sta za železniške predore pomembni dve uredbi: Uredba Komisije (EU) št. 1301/2014 o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi s podsistemom “energija” železniškega sistema v Evropski uniji (TSI ENE) in Uredba Komisije (EU) št. 1303/2014 o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi z “varnostjo v železniških predorih” (TSI SRT). Železniški predor Karavanke izpolnjuje zahteve omenjenih evropskih dokumentov, predor Pekel jih še bo.

Projektiranje in gradnja predora in viadukta

→ Celoten članek je objavljen v Elektrotehniški reviji številka 3/2023

Avtor:
Marko Kotnik

Ne spreglejte pa tudi strokovnih predstavitev:

PRAVILNIKI, STANDARDI in TEHNIČNE SMERNICE za nizkonapetostne inštalacije in zaščito pred delovanjem strele | Vse na enem mestu

Zaščita pred delovanjem strele in prenapetostna zaščita | Novi Pravilnik in Tehnična smernica

DELO POD NAPETOSTJO – uspešno izvajanje v praksi | Pridružite se vi ali vaši sodelavci že več kot 500 usposobljenim za delo pod napetostjo (DPN)

Obratovanje in vzdrževanje električnih inštalacij in postrojev – v skladu s predpisi in slovenskim standardom SIST EN-50110 | Obveznosti delodajalca in delojemalca za varno delo na električnih inštalacijah in postrojih ter obvezni INTERNI PRAVILNIKI

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €