Elektrostatika – gradnja strojev in naprav

Stroji, naprave, tehnološka oprema v proizvodnji elektrostatično občutljive elektronike

V proizvodnji elektronskih komponent, modulov in izdelkov so tehnološke zahteve postavljene zelo visoko. Človeka kot delavca je praktično večinoma nemogoče vključiti v proizvodni proces, ker so tehnološki postopki za človeka prehitri in prezahtevni. Za človeka so prezahtevne tudi zahteve po natančnosti in hitrosti izvajanja velikega števila kontrolnih postopkov – ne na koncu lahko delavec kontaminira proizvodni proces. Nujna je uporaba visoko sposobnih strojev, naprav in sistemov, transportov (AHE)!

AHE = Automatic Handling Equipment & Proces = elektrostatično varni avtomatski stroji, naprave, sistemi, transporti v elektronski panogi

Zahteven tehnološki stroj

Slika 1: Zahteven tehnološki stroj za polaganje SMD-komponent, ki mora imeti vgrajene vse sisteme proti elektrostatiki, to so disipativni materiali, disipativno okrovje, ionizatorji, ozemljitve …

Visoke hitrosti izvajanja tehnoloških korakov, kot so:

  • hitro prijemanje, ločevanje, odlaganje, prestavljanje, ki so izvorni pogoji za generiranje elektrostatike,
  • dvigovanje, spuščanje elektronike zaradi kapacitivnosti, ki spreminjata elektrostatično napetost naelektritve elektronike, ter
  • čedalje višja občutljivost elektronike (ESDS) na elektrostatiko

ustvarjajo idealne pogoje, ki lahko v proizvodnem procesu uničujejo ali poškodujejo elektroniko.

ESDS = Electrostatic Sensitive Discharge Device = elektrostatično občutljiva elektronska komponenta

Pričakovati bi bilo, da bodo za tako pomembno tehnološko področje elektrostatične varnosti elektronske opreme in procesov (AHE) veljali jasni predpisi, ki bodo določali »antistatične« lastnosti teh naprav že v postopkih:

  • konstruiranja,
  • izdelave ter
  • končne presoje za potrditev ustreznosti elektrostatične občutljivosti na koncu izdelave
  • in pozneje med uporabo, kako izvajati redna ESD-preverjanja.

Vendar mednarodni standard IEC 61340-5-1, izdaja 2.0 (2016-05), ne predlaga nobenih predpisov za obvladovanje elektrostatičnih pojavov za stroje, naprave, sisteme, orodja (AHE), ki so del proizvodnje, kjer se rokuje z elektrostatično občutljivo elektroniko (ESDS)!

Tudi evropski standard EN 61340-5-1 in slovenski standard SIST EN 61340-5-1:2017 ne predlagata nobenih napotkov, ki bi se nanašali na elektrostatično varnost elektronske opreme in procesov!

V preglednici spodaj so podane povezave med standardi:

→ Celoten članek je objavljen v Elektrotehniški reviji številka 1/2022

Avtor:
Daniel Knez

Ne spreglejte pa tudi strokovnih predstavitev:

Obvladovanje ELEKTROSTATIKE v delovnem okolju – V proizvodnji elektronike, v »EX« področjih, tam, kjer so zahteve po tehničnim čistoči, v čistih sobah in tudi v dejavnostih kot so medicina, optika, finomehanika, …

VARNO VZDRŽEVANJE v proizvodni in infrastrukturni dejavnosti – LOTO (Lock out / Tag out = Zakleni / Označi) – Osamitev opreme, odstranitev virov energije, zaklepanje in označevanje pri vzdrževanju s ciljem nič nezgod

Šola ASSET MANAGEMENTA za sodobne proizvodne in infrastrukturne sisteme – Celovito obvladovanje investicij in vzdrževanja strojev, opreme, naprav, nepremičnin … | Predstavitev vseh ISO, EN, TP CEN/TR, … standardov, ki so relevantni za to področje

NOVA PRAVILNIKA in TEHNIČNI SMERNICI za nizkonapetostne inštalacije in zaščito pred delovanjem strele – Vse na enem mestu

Obratovanje in vzdrževanje električnih inštalacij in postrojev – v skladu s predpisi in slovenskim standardom SIST EN-50110 – Obveznosti delodajalca in delojemalca za varno delo na električnih inštalacijah in postrojih ter obvezni INTERNI PRAVILNIKI

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €