Nizkonapetostni stikalni bloki so sistemi z enim ali več stikali in z njimi povezano krmilno, signalizacijsko, zaščitno in regulacijsko opremo. Sistemi zajemajo tudi vse električne in mehanske povezave ter konstrukcijske elemente (ohišje) [1, 5, 6].

Projektne zahteve za nizkonapetostne stikalne bloke

Slika 1: Proces tovarniške montaže nizkonapetostnih stikalnih blokov. Stikalni blok s sklopom kondenzatorjev in zaščitnih odklopnikov

Pri vsakem stikalnem bloku mora biti zagotovljena združljivost z nazivnimi parametri stikalnih blokov, s katerimi je povezan, itd. Pogoje za priključitev in inštalacijo stikalnega sestava mora določiti proizvajalec sestava [1, 2]. Kar zadeva nazivno napetost sestava in nazivno napetost posameznega stikalnega bloka, morata biti vsaj enaki kot nazivna napetost električnega sistema, na katerega sta oziroma bosta sestav oziroma blok priključena. Nazivna izolacijska napetost tokokroga stikalnega bloka je napetost, na katero se nanašajo preskusna napetost in njene vrednosti.

→ Celoten članek je objavljen v Elektrotehniški reviji številka 1/2022

Avtor:
Michał Szulborski,  ETI Elektroelement d.o.o.

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €