Elektrostatika – vedno in povsod okrog nas (5.1 del)

Elektrostatično urejeno območje je varno mesto za elektrostatično občutljivo elektroniko.

Varnost v elektrostatično urejenem območju

Postopki in oprema za obvladovanje elektrostatike utegnejo izpostaviti osebje (osebje je ozemljeno) nevarni električni napetosti. Izbrati morajo biti takšni postopki in oprema, ki so usklajeni z zakoni in z zahtevami o domicilni varnosti. Zaščita pred elektrostatičnimi pojavi ne sme v nobenem primeru preseči ali izpodriniti kakršnekoli zahteve varnostnih prepisov.

Šolanje o elektrostatičnih pojavih

Podjetje naj ima za osebje v elektrostatično urejenem območju vpeljan program šolanj in usposabljanj o elektrostatičnih pojavih. Po končanem šolanju, morda zaključenim še s testom, delavci mnogo bolje razumejo potrebne ukrepe, ker je elektrostatika »nevidna«. Šolanja naj bodo dokumentirana. Za drugo osebje, na primer tehnologe, razvojnike, ki niso neposredno povezani z elektrostatično urejenim območjem, naj se pripravi šolanje na zahtevnejši stopnji. Višjo stopnjo obvladovanja elektrostatike potrebujejo tehniki za elektrostatiko, ki dosežejo ta naziv s šolanjem in testiranjem v tujini.

Kako območje narediti elektrostatično urejeno

V elektrostatično urejenem območju moramo uporabljati takšne materiale, opremo, sisteme in delo mora biti organizirano tako, da ne prihaja do čezmernih in nekontroliranih elektrostatičnih naelektritev, razelektritev in elektrostatičnih polj zaradi:

  • naelektrenih električnih izolatorjev,
  • akumuliranja elektrostatičnih nabojev na neozemljenih električnih prevodnikih.

Zato je treba ob postavitvi elektrostatično urejenega območja upoštevati:

  • zahteve obeh standardov IEC 61340-5-1, izdaja 2.0 (2016-05), in ANSI/ESD S20.20 (2014-07),
  • praktične izkušnje in kompromise.

→ Celoten članek je objavljen v Elektrotehniški reviji številka 2/2021

Avtor:
Daniel Knez

Ne spreglejte pa tudi strokovnih predstavitev:

Obvladovanje ELEKTROSTATIKE v delovnem okolju – V proizvodnji elektronike kot ESD zaščita, v »EX« področjih, tam, kjer so v prostorih in na izdelkih zahteve po tehnični čistoči, v čistih sobah, v prostorih, kjer potekajo dela s prašnimi materiali in tudi v dejavnostih kot so medicina, optika, finomehanika, telekomunikacije, v dejavnostih kjer se predelujejo termoplasti, plastični izdelki, …

Obratovanje in vzdrževanje električnih inštalacij in postrojev – v skladu s predpisi in slovenskim standardom SIST EN-50110 – Obveznosti delodajalca in delojemalca za varno delo na električnih inštalacijah in postrojih ter obvezni INTERNI PRAVILNIKI

Zaščita pred delovanjem strele in prenapetostna zaščita – Zadnje stanje tehnike

VARNO VZDRŽEVANJE v proizvodni in infrastrukturni dejavnosti – LOTO (Lock out / Tag out = Zakleni / Označi) – Osamitev opreme, odstranitev virov energije, zaklepanje in označevanje pri vzdrževanju s ciljem nič nezgod

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €