Hermi®: S strokovnostjo dosegamo pričakovanja. Z inovativnostjo jih presegamo.

V Sloveniji vsako leto udari od 40.000 in 90.000 strel. Nekatere uprizorijo izjemno svetlobno in zvočno predstavo, druge poškodujejo električne in elektronske naprave, zanetijo požar, povzročijo materialno škodo ali celo ogrozijo življenje ljudi.

Vodilni slovenski proizvajalec strelovodne in prenapetostne zaščite Hermi že več kot 35 let proizvaja kakovostne in vzdržljive komponente, primerne tako za individualne hiše kot za večja industrijska poslopja. V zadnjem desetletju tako doma kot po svetu strmo povečuje svoj tržni delež tudi s kakovostnimi kabelskimi policami in lestvami ter nosilnimi konstrukcijami za sončne elektrarne. Družinsko podjetje ima okoli 100 zaposlenih, hčerinska podjetja v državah regije Adria in v Avstriji, svoje izdelke pa trži v več kot 40 državah sveta.

Hermijevi izdelki varujejo slovenski parlament, vladno palačo, stavbo notranjega ministrstva, kontrolni stolp letališča Jožeta Pučnika Ljubljana, logistični center Lidl, nakupovalno središče Aleja in druge trgovske centre, proizvodne objekte Gorenja, Krke in Leka, številne družinske hiše in stanovanjska naselja ter na desetine sakralnih in zgodovinskih objektov. Kabelske police so nameščene tako v težki in lahki industriji kot v industriji visoke tehnologije; nosilne konstrukcije za sončne elektrarne Hermi so investitorjem v zeleno tehnologijo vedno številčnejša izbira.

Strelovodna zaščita

Razvoj in proizvodnja strelovodnih komponent imata pri Hermiju najdaljšo tradicijo. Na podlagi lastnih izkušenj z montažami in odzivov kupcev že vrsto let izpopolnjuje svoje rešitve ter jih prilagaja uporabi in razvoju novih tehnologij. Če pri industrijskih poslopjih ob odločitvi za strelovodno zaščito Hermi največkrat prevladata kakovost in cena, v sektorju manjših, družinskih hiš jeziček na tehtnici prevesi dodelan videz komponent, ki omogoči minimalni poseg v vizualno dovršenost kritine in objekta. Komponente strelovodne zaščite Hermi so izredno trpežne, imajo dolgo življenjsko dobo, surovine, ki so uporabljene za njihovo proizvodnjo, so ustrezno preskušene in preverjenega izvora. V portfelju izdelkov najdete raznovrstne slemenske in strešne nosilce, ki so zasnovani za optimalno prileganje različnim znamkam kritin in krovnim materialom, zidne nosilce z različnimi dolžinami stenskih vijakov za vse vrste zidov, merilne omarice, vertikalne zaščite, cevne objemke, sponke in druge kontaktne elemente, lovilne in odvodne vode, ozemljitve in izenačevanje potencialov, izolirane lovilne sisteme, lovilne palice itd. Izdelki so prilagojeni uporabi bodisi z vodnikom z okroglim premerom Φ8 mm ali Φ10 mm bodisi s ploščatim vodnikom z različnimi širinami. Sistemi pritrjevanja vodnikov na nosilce so raznoliki, od vijačenja do enojnega ali dvojnega klik sistema.

Glede na vrsto kritine in ostalih, na objektu uporabljenih materialov, lahko izbiramo med različnimi materiali – nerjavnim jeklom, bakrom, aluminijem, umetnimi masami (pri nosilnih elementih). Izbor ustreznih materialov je pomemben tudi zaradi preprečitve galvanskih spojev ter zaradi videza, mehanskih lastnosti in enostavnosti montaže.

Slovenski proizvajalec poleg samih strelovodnih komponent ponuja tudi različen droben material in pripomočke, ki olajšajo in pospešijo delo.

Prenapetostna zaščita

Strelovodna zaščita ščiti objekt pred neposrednim udarom strele, ne pa tudi pred posrednim udarom. Pri posrednem udaru strele poškodbe navadno nastanejo zaradi velikih elektromagnetnih polj, prisotnih v času udara strele. Vpliv velikega magnetnega polja se pokaže v visokih induciranih napetostih v električnih vodnikih ali napravah oziroma njihovih poškodbah. Pri zaščiti električnih inštalacij, podatkovnih linij in nanje priključenih naprav pred prenapetostmi je zato treba zaščitne elemente pravilno dimenzionirati in namestiti sistem koordinirane prenapetostne zaščite, ki zajema več stopenj zaščite, ki se razlikujejo tako po tokovni zmogljivosti odvajanja toka kot tudi po napetostnem zaščitnem nivoju. Prepričanje, da le z eno stopnjo zaščite rešimo problem, je zmotno. Ob udaru strele neposredno ali nekje blizu objekta se lahko pojavijo toki tudi do 200.000 A, kar je občutno preveč za praviloma vgrajeno samo zadnjo, tretjo stopnjo zaščite z zmogljivostjo odvajanja toka le okrog 3.000 A. Hermi ponuja zaščito za napajalne sisteme do 1.000 V 1. stopnje, 2. stopnje in 3. stopnje, zaščito fotonapetostnih sistemov, zaščito informacijskih sistemov, računalniških omrežij, videosistemov, koaksialnih sistemov za visoke frekvence itd.

Program Shield

Pri načrtovanju in namestitvi sistema zaščite pred delovanjem strele je treba upoštevati zakonodajo, standarde in inženirske smernice. Problem se pojavi, ker je določitev zunanje zaščite pred strelo – strelovodne inštalacije – tridimenzionalen problem. Dostikrat se zato pojavi vprašanje, koliko komponent namestiti in kam. Shield – edini tovrstni program na trgu – je prvenstveno namenjen projektantom električnih inštalacij in sistemov zaščite pred delovanjem strele. Program omogoča tudi uporabo predhodno pripravljenih 3D-modelov objektov. V programu je z vnaprej pripravljenimi ”layerji” mogoče natančno načrtovati namestitev komponent strelovodne inštalacije in preveriti ustreznost z izračunom strelovodne sence po metodi kotaleče krogle. Program nadalje omogoča izbor prenapetostne zaščite in ponudi osnovni popis komponent. Praktične izkušnje kažejo, da z uporabo programa pravilno dimenzioniramo in namestimo zaščito ter optimiziramo porabo materiala za okoli 5 odstotkov.

Kabelske police

Vse večja zapletenost in množičnost elektro- in drugih inštalacij tako pri novogradnjah kot rekonstrukciji objektov zahtevata prilagodljive, vzdržljive predvsem pa varne kabelske trase. Glede na uporabo ali zahteve specifične industrije ali projekta so kabelske police, mrežne kabelske police in kabelske lestve HERMI® na voljo v različnih standardnih dimenzijah z dolžinami do 6 m, višinami od 40 mm do 100 mm in širinami od 100 mm do 600 mm. Stranke lahko izbirajo med različnimi materiali in njihovimi debelinami – pocinkana pločevina, vroče cinkana pločevina, nerjavno jeklo, kislinsko odporno nerjavno jeklo ali aluminij za najzahtevnejše pogoje. Poseben poudarek pri Hermiju dajejo ustreznosti materialov za njihovo uporabo v farmacevtski, kemični, avtomobilski, prehrambni in drugi industriji, kjer veljajo strogi standardi za nadzorovana okolja in čiste sobe. Ponujajo tudi možnost dodatnega prašnega barvanja v želeni barvi po lestvici RAL. Kabelske police so primerne za izvedbo kabelskih tras v notranjosti in zunanjosti objekta, za pritrjevanje na strop ali steno, za normalne, zahtevnejše ali ekstremne obremenitve, kjer so na voljo t. i. police ”Heay duty’‘. Za inštalacije, ki morajo ohranjati funkcijo v primeru požara, so razvili linijo požarno odpornih kabelskih polic E90. Hermijev asortiment vključuje tudi široko paleto povezovalnih in nosilnih elementov, pritrdilnih in spojnih komponent za enostavno povezovanje ali podaljševanje polic, lestev, nosilcev in elektromateriala.

Konstrukcijski elementi za sončne elektrarne

Zaradi vse večjega povpraševanja po investicijah v sončne elektrarne je slovenski proizvajalec že pred desetletjem ponudil kupcem vzdržljive nosilne konstrukcije za fotonapetostne sisteme. V Hermiju so razvili široko paleto strešnih nosilcev, profilov in povezovalnih elementov za sončne elektrarne za ravne ali poševne strehe, iz aluminija ali nerjavnega jekla, za različne vrste strešnih kritin (opeka, trapezna pločevina, bitumen, prodec, sintetični materiali …), za portretno ali vodoravno namestitev fotonapetostnih modulov in za različne dimenzije fotonapetostnih modulov. Ponujajo tudi konstrukcijske elemente za postavitev sončnih elektrarn na tleh.

Podjetje Hermi odlikuje preverjena kakovost – na vsakem koraku proizvodnega procesa in končnega izdelka, kar dokazuje zanemarljiva stopnja reklamacij v več kot treh desetletjih. Kot konkurenčno prednost podjetje na eni strani izpostavlja tipskost komponent, ki jih ima večinoma na zalogi, in na drugi izredno fleksibilnost, saj je z ekipo lastnih strokovnjakov v kratkem času sposobno razviti individualizirane rešitve. Neprestano vlaga v razvoj in izobraževanje svojih zaposlenih, štipendira perspektiven mlad kader, z razvojem izdelkov in inovacijami narekuje nadaljnji razvoj panog ter z večanjem proizvodnih zmogljivosti povečuje tržni delež doma in po svetu. Spremembe poslovnega modela, digitalizacija in industrija 4.0 v podjetju Hermi pomenijo še večjo avtomatizacijo, sledljivost surovin in materialov ter genealogije izdelkov, sledljivost aktivnosti porabe časa ter drugih procesnih parametrov. Pred vstopom v četrto desetletje svojega poslovanja bo podjetje Hermi že v kratkem otvorilo nov proizvodni obrat in lansiralo novo linijo izdelkov.

→ Celoten članek je objavljen v Elektrotehniški reviji številka 2/2021

Ne spreglejte pa tudi strokovnih predstavitev:

Zaščita pred delovanjem strele in prenapetostna zaščita – Zadnje stanje tehnike

Obratovanje in vzdrževanje električnih inštalacij in postrojev – v skladu s predpisi in slovenskim standardom SIST EN-50110 – Obveznosti delodajalca in delojemalca za varno delo na električnih inštalacijah in postrojih ter obvezni INTERNI PRAVILNIKI

VARNO VZDRŽEVANJE v proizvodni in infrastrukturni dejavnosti – LOTO (Lock out / Tag out = Zakleni / Označi) – Osamitev opreme, odstranitev virov energije, zaklepanje in označevanje pri vzdrževanju s ciljem nič nezgod

Pogodba o projektiranju in Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov – NOVOSTI v zvezi z odgovornostjo, obveznostmi in pravicami projektanta in vodje projekta v skladu z gradbeno zakonodajo ter obveznosti pri pripravi projektne dokumentacije za objekte

Vsi POSTOPKI za pridobitev dovoljenj, odločb in mnenj po novi GRADBENI ZAKONODAJI – UPRAVNI POSTOPKI za izdajo gradbenega in uporabnega dovoljenja, INŠPEKCIJSKI POSTOPKI v zvezi z gradnjo in POSTOPKI za pridobitev mnenj, za predhodni preizkus vplivov na okolje in za prijavo pričetka del

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €