Vse o FIDIC pogodbah

Federation Internationale des Ingenieurs – Conseils (Mednarodna zveza svetovalnih inženirjev) je že leta 1979 izdelala prvo zbirko Mednarodnih vzorcev za izdelavo sporazumov med naročniki in svetovalci, ki so bili združeni v mednarodni zvezi svetovalnih inženirjev in sicer pogodb (sporazumov) za izvedbo naročila pri izdelavi predinvesticijskih študij, nato za izvedbo projektiranja in izvedbo nadzora in nato še za najem projektnega managementa.

Zaradi uspešne uveljavitve teh vzorcev sporazumov (pogodb) v praksi, je nato FIDIC oz. njegove komisije koncem 70 let objavil še usklajene standardne vzorce pogodb in sicer:

 • I. Knjiga (rdeča knjiga), ki vsebuje pogoje gradbenih pogodb in sicer:
  • Splošne pogoje
  • Navodila za izdelavo posebnih pogojev
  • Ponudbeno pismo
  • Pogodbeni sporazum
  • Sporazum o reševanju sporov
 • II. Knjiga (srebrna knjiga) vsebuje pogoje pogodb za dobavo inženirske in gradbene storitve (DIGIS), s sestavnimi deli kot so v rdeči knjigi (splošni pogoji, navodila za izdelavo posebnih pogojev, obrazci ponudbenega pisma, pogodbenega sporazuma in sporazuma o reševanju sporov)
 • III. Knjiga (zelena knjiga) vsebuje obrazce za obliko pogodb in sicer:
  • Sporazum o naročilu (ponudba, sprejem ponudbe in dodatek z glavnimi podatki o poslu)
  • Splošne pogoje za pogodbo
  • Pravila za reševanje sporov
  • Navodila
  • Gre za obrazce, ki so primerni za izdelavo gradbenih pogodb nižje kapitalske vrednosti (manjši projekti)

FIDIC obsega še:

 • Rumeno knjigo, ki vsebuje vzorce pogodb »na ključ« za specialne objekte zlasti elektroenergetske objekte in za dobavo opreme
 • Belo knjigo, ki vsebuje vzorce svetovalnih pogodb med naročnikom in svetovalnim inženirjem ter vzorce pogodb o skupnem vlaganju (konzorcialne pogodbe) ter vzorce podizvajalskih gradbenih pogodb.

Splošna določila FIDIC pogodb se v Sloveniji uporabljajo že več kot 30 let, v zadnjih letih pa je pri nas obvezna uporaba FIDIC pogodb aktualna predvsem pri infrastrukturnih projektih, projektih investiranih s sredstvi Evropske unije, javnih naročilih, … tako morajo FIDIC pogodbe poznati vsi vpleteni oziroma udeleženci v procesu graditve objektov in vodenja investicij (naročniki – investitorji, inženirji, projektanti, izvajalci, delovodje, … ).

Določila FIDIC je seveda potrebno izvajati v okviru kogentnih določil veljavne nacionalne zakonodaje, zato je potrebno poznati primerjavo med ureditvijo posameznih inštitutov (npr. sprememba cene) po FIDIC in po veljavni zakonodaji Republike Slovenije.

Vsi, ki se pri svojem delu srečujete ali se še boste s FIDIC pogodbami, tako inženirji (naročniki, projektanti, izvajalci, vodje projektov, vodje gradbišč, vodje del, koordinatorji, tehnična podpora, delovodje, …) kot tudi pravniki in zaposleni v finančni oziroma računovodski službi, vabljeni na nov strokovni seminar: Vse o FIDIC pogodbah in primerjava s POGODBAMI V PROCESU GRADITVE po slovenski zakonodaji ter uporaba POSEBNIH GRADBENIH UZANC – Priprava, vodenje in izvajanje gradbenih in investicijskih projektov.

Na strokovnem seminarju bodo predstavljene vse posebnosti, ki jih pozna FIDIC glede na slovensko zakonodajo. Tematika bo ponazorjena tudi s primeri iz prakse pri vodenju in izvajanju gradbenih projektov po FIDIC pogodbah, predstavljena pa bo tudi uporaba Posebnih gradbenih uzanc pri sklepanju gradbenih poslov in pogodb.

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €