Male vetrne elektrarne

V Akcijskem planu za OVE 2010–2020 je predvidena umestitev vetrnih elektrarn z inštalirano močjo 106 MW, konec leta 2017 pa je znašala predvidena inštalirana moč 60 MW.

Trenutno inštalirana moč vetrnih elektrarn bistveno zaostaja za akcijskim planom, inštaliranih je okoli 3 MW inštalirane moči vetrnih elektrarn v Sloveniji. V letu 2013 smo zgradili prvo vetrno elektrarno v Dolenji vasi pri Senožečah (z močjo 2,2 MW) v začetku leta 2014 je bila postavljena nova VE na lokaciji pri Nanosu, to je druga vetrnica pri nas moči 910 kW.

V pripravi osem državnih prostorskih načrtov za vetrne elektrarne

Na Ministrstvu za okolje in prostor trenutno na območju vzhodne Slovenije vodijo postopke za vetrne elektrarne Mislinja, Paški Kozjak, Ojstrica, Rogatec in Plešivec.

Na Ministrstvu za okolje in prostor je tako v pripravi osem državnih prostorskih načrtov za polja vetrnih elektrarn, od tega za tri elektrarne v zahodni (Senožeška Brda, Zajčica in Dolenja vas) in za pet vetrnih elektrarn v vzhodni Sloveniji (Mislinja, Paški Kozjak, Ojstrica, Rogatec in Plešivec). Vsi postopki so v začetni fazi priprave državnega prostorskega načrta.

Namesto sprva predvidenih osem zdaj tri vetrnice

Objavljeni sta pobudi in gradivo za polji vetrnih elektrarn Paški Kozjak in Rogatec, za vetrno elektrarno Ojstrica pa je objavljena dopolnitev smernic, saj tam investitor, družba Dravske elektrarne Maribor, namesto sprva predvidenih osem zdaj načrtuje tri vetrnice vsaka moči 3,3 MW.

Gradnji vetrnice na Ojstrici, kot je znano, nasprotujejo nekateri domačini. Ni pa ta vetrnica edina načrtovana na Koroškem. Kar 15 vetrnic je predlaganih na načrtovanem polju vetrne elektrarne Mislinja na pobočju Pohorja, pri čemer je del vetrnic tudi na območju občin Zreče in Slovenska Bistrica.

V skladu z novo zakonodajo in s standardom SIST EN 61400-2 za poslovne in stanovanjske objekte, smo za vas pripravili tudi strokovni seminar: Male VETRNE ELEKTRARNE – načrtovanje, namestitev, ekonomika obratovanja, vzdrževanje in sofinanciranje, ki je namenjen tako tehničnim strokovnjakom kot tudi bodočim investitorjem in uporabnikom malih vetrnih elektrarn.

→ Celoten članek je objavljen v Elektrotehniški reviji številka 1/2020

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €