Novi predpisi

Odlok o začasni prepovedi izvajanja preizkusov znanja o strokovni usposobljenosti za upravljanje energetskih naprav v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 47/2021)

Odlok o omejitvi in načinu izvajanja preizkusov znanja o strokovni usposobljenosti za upravljanje energetskih naprav (Uradni list RS, št. 55/2021)

Pravilnik o metodah za določanje prihrankov energije (Uradni list RS, št. 57/2021)

Odlok o spremembah Odloka o omejitvi in načinu izvajanja preizkusov znanja o strokovni usposobljenosti za upravljanje energetskih naprav (Uradni list RS, št. 69/2021)

Odlok o omejitvi in načinu izvajanja preizkusov znanja o strokovni usposobljenosti za upravljanje energetskih naprav (Uradni list RS, št. 73/2021)

Sklep in Odločba za novi povezovalni 110 kV vod za izmenični tok električne energije »Dekani – Žavlje« (Uradni list RS, št. 74/2021)

Sklep in Odločba za novi povezovalni 110 kV vod za izmenični tok električne energije »Vrtojba – Sredipolje« (Uradni list RS, št. 74/2021)

Sklep o spremembah in dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovenska akreditacija (Uradni list RS, št. 90/2021)

Akt o spremembah Akta o pravilih monitoringa kakovosti oskrbe z električno energijo (Uradni list RS, št. 90/2021)

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 92/2021)

Pravilnik o tehničnih zahtevah za priključitev proizvodnih naprav električne energije na distribucijsko omrežje in o izvajanju 5. člena Uredbe Komisije (EU) št. 2016/631 o vzpostavitvi kodeksa omrežja za zahteve za priključitev proizvajalcev električne energije na omrežje (Uradni list RS, št. 92/2021)

→ Celoten seznam novih predpisov in slovenskih standardov je objavljen v Elektrotehniški reviji številka 2/2021

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €